nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 出手距离▼
1 简奈罗-帕戈 11 11.7 33.3% 0.7 2.2 26.7% 0.4 1.4 75.0% 0.3 0.4 0.8 0.3 0.5 1.3 0.7 0.1 0.6 2.0 2.1 21.0
2 蒂姆-哈达威 4 11.8 33.3% 1.3 3.8 30.0% 0.8 2.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 2.3 0.3 0.0 0.8 0.5 3.3 20.4
3 琼-巴里 14 12.4 42.6% 1.6 3.9 45.5% 1.1 2.4 100.0% 0.6 0.6 1.7 0.4 1.4 1.4 0.6 0.1 0.5 1.0 5.0 20.3
4 雷吉-米勒 6 29.3 28.3% 2.5 8.8 16.0% 0.7 4.2 91.3% 3.5 3.8 2.3 0.2 2.2 2.3 0.2 0.2 1.2 1.7 9.2 20.2
5 查基-阿特金斯 17 18.4 35.2% 1.9 5.4 36.7% 1.1 2.9 80.8% 1.2 1.5 1.2 0.1 1.1 1.5 1.0 0.0 1.1 2.3 6.1 20.0
6 克里斯-惠特尼 7 15.9 38.1% 1.1 3.0 44.4% 0.6 1.3 100.0% 0.3 0.3 1.6 0.4 1.1 1.0 0.3 0.3 0.3 3.0 3.1 19.6
7 沃尔特-迈卡蒂 10 35.2 48.0% 3.6 7.5 40.4% 2.1 5.2 85.7% 0.6 0.7 4.3 1.0 3.3 2.2 0.8 0.5 1.1 3.5 9.9 19.4
8 达雷尔-阿姆斯特朗 7 32.3 45.5% 2.9 6.3 33.3% 0.9 2.6 90.9% 2.9 3.1 2.4 1.0 1.4 3.7 0.9 0.0 2.4 3.1 9.4 18.7
9 帕特-加里蒂 7 23.3 28.6% 1.4 5.0 23.5% 0.6 2.4 100.0% 0.6 0.6 2.6 0.6 2.0 0.7 0.3 0.4 0.7 3.4 4.0 18.7
10 J.R.-布雷默 10 14.6 28.6% 1.6 5.6 25.0% 0.8 3.2 87.5% 0.7 0.8 1.5 0.0 1.5 1.2 0.3 0.0 0.8 1.2 4.7 18.5
11 德里克-费舍尔 12 35.3 52.0% 4.4 8.5 61.7% 2.4 3.9 81.8% 1.5 1.8 3.0 0.4 2.6 1.8 1.5 0.1 1.5 3.3 12.8 18.5
12 乔纳森-本德 3 11.3 33.3% 1.7 5.0 33.3% 1.0 3.0 66.7% 1.3 2.0 2.3 1.0 1.3 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 5.7 18.4
13 布莱恩-肖 12 17.9 30.6% 1.3 4.1 23.1% 0.5 2.2 66.7% 0.2 0.3 3.2 0.1 3.1 2.0 0.3 0.4 0.8 1.5 3.2 18.3
14 大卫-韦斯利 6 30.8 40.3% 4.8 12.0 41.2% 2.3 5.7 100.0% 1.2 1.2 1.2 0.2 1.0 2.2 0.8 0.2 2.5 3.8 13.2 17.8
15 托尼-德尔克 10 36.8 47.4% 5.4 11.4 44.9% 2.2 4.9 87.5% 2.8 3.2 4.7 0.5 4.2 3.6 1.2 0.4 1.3 2.4 15.8 17.6
16 布鲁斯-鲍文 24 31.3 37.2% 2.3 6.0 43.8% 1.5 3.3 54.8% 1.0 1.8 2.9 0.6 2.3 1.6 0.8 0.7 0.6 2.2 6.9 17.6
17 安东尼-皮勒 6 27.7 34.2% 2.2 6.3 12.5% 0.3 2.7 50.0% 0.2 0.3 3.5 0.8 2.7 3.0 0.7 0.2 0.7 2.3 4.8 17.5
18 昌西-比卢普斯 14 34.6 37.4% 5.1 13.6 31.0% 1.9 6.0 93.3% 6.0 6.4 3.4 0.3 3.1 4.7 0.6 0.1 2.4 2.7 18.0 17.4
19 斯科特-帕吉特 4 13.3 42.1% 2.0 4.8 28.6% 0.5 1.8 50.0% 0.3 0.5 2.3 1.5 0.8 1.0 0.8 0.0 1.3 1.5 4.8 17.3
20 里克-福克斯 4 19.8 44.4% 2.0 4.5 50.0% 1.3 2.5 75.0% 0.8 1.0 1.5 0.5 1.0 1.8 0.3 0.3 1.0 3.8 6.0 16.6
21 沃尔特-威廉姆斯 15 15.1 39.5% 2.1 5.4 34.1% 0.9 2.7 100.0% 0.5 0.5 2.9 0.8 2.1 1.0 0.3 0.8 1.1 1.9 5.7 16.4
22 贾马尔-马什本 4 40.5 43.0% 8.5 19.8 40.0% 1.5 3.8 71.4% 6.3 8.8 3.5 0.0 3.5 5.3 1.0 0.3 2.5 1.0 24.8 16.4
23 达蒙-斯塔德迈尔 7 33.1 45.6% 5.1 11.3 48.4% 2.1 4.4 95.2% 2.9 3.0 5.1 1.0 4.1 5.6 0.9 0.3 1.7 3.1 15.3 16.4
24 罗伯特-霍里 12 31.1 31.9% 2.5 7.8 5.3% 0.2 3.2 55.6% 0.4 0.8 6.7 1.9 4.8 3.1 1.3 1.0 1.4 3.1 5.6 16.2
25 萨姆-卡塞尔 6 36.2 47.0% 6.5 13.8 52.4% 1.8 3.5 93.3% 2.3 2.5 3.2 0.5 2.7 2.7 0.5 0.2 2.8 3.3 17.2 16.2
26 德文-乔治 11 28.9 44.9% 3.2 7.1 33.3% 0.9 2.7 88.9% 0.7 0.8 4.5 1.0 3.5 2.2 1.0 0.4 1.1 2.6 8.0 16.1
27 克里弗德-罗宾逊 17 30.8 35.8% 3.4 9.4 37.3% 1.3 3.5 59.5% 1.3 2.2 2.7 0.8 1.9 2.9 0.9 0.8 1.6 3.6 9.3 16.1
28 迈克尔-芬利 20 41.1 43.5% 6.6 15.1 41.2% 2.4 5.7 86.4% 2.9 3.3 5.8 1.3 4.5 3.0 1.3 0.6 1.6 2.4 18.3 16.0
29 斯蒂芬-杰克逊 24 33.8 41.4% 4.5 10.9 33.6% 1.6 4.7 80.3% 2.2 2.8 4.1 0.8 3.3 2.7 1.4 0.4 2.8 2.2 12.8 15.8
30 安芬尼-哈达威 6 40.7 38.6% 4.5 11.7 36.0% 1.5 4.2 72.2% 2.2 3.0 6.0 1.5 4.5 4.3 2.2 0.8 2.2 4.3 12.7 15.8
31 托尼-库克奇 6 30.7 49.2% 5.3 10.8 37.9% 1.8 4.8 70.0% 2.3 3.3 4.2 1.0 3.2 3.7 2.2 0.2 1.8 2.0 14.8 15.8
32 特洛伊-哈德森 6 36.8 41.5% 7.3 17.7 43.6% 2.8 6.5 94.7% 6.0 6.3 2.0 0.2 1.8 5.5 1.3 0.0 2.7 0.8 23.5 15.8
33 鲁西奥斯-哈里斯 20 21.8 39.1% 2.7 6.9 33.3% 0.6 1.7 78.3% 1.8 2.3 2.6 1.0 1.7 1.6 0.5 0.0 1.1 2.0 7.8 15.7
34 斯科蒂-皮蓬 4 18.8 40.9% 2.3 5.5 33.3% 0.8 2.3 100.0% 0.5 0.5 2.8 0.5 2.3 3.3 0.0 0.0 1.8 2.0 5.8 15.6
35 杰森-基德 20 42.6 40.2% 6.9 17.1 32.7% 1.7 5.2 82.5% 4.7 5.7 7.7 1.8 5.9 8.2 1.8 0.2 4.0 2.3 20.1 15.6
36 迈克尔-库里 15 18.3 36.4% 1.1 2.9 33.3% 0.2 0.6 85.7% 0.4 0.5 1.1 0.2 0.9 1.1 0.5 0.1 0.3 2.3 2.7 15.5
37 罗恩-默塞尔 6 22.5 32.7% 2.7 8.2 0.0 0.0 87.5% 1.2 1.3 2.2 0.3 1.8 1.2 1.0 0.2 0.8 1.8 6.5 15.4
38 奥斯丁-克罗希尔 4 11.5 26.3% 1.3 4.8 0.0% 0.0 1.5 85.7% 1.5 1.8 4.3 2.0 2.3 0.8 0.0 0.3 0.8 1.3 4.0 15.2
39 格雷格-巴克纳 10 11.2 32.3% 1.0 3.1 22.2% 0.2 0.9 100.0% 0.4 0.4 1.7 0.3 1.4 0.3 0.1 0.2 0.3 1.8 2.6 15.0
40 保罗-皮尔斯 10 44.5 39.9% 7.7 19.3 35.6% 1.6 4.5 86.3% 10.1 11.7 9.0 1.1 7.9 6.7 2.1 0.8 4.4 3.8 27.1 14.9
41 特雷西·麦克格雷迪 7 44.0 44.8% 10.6 23.6 34.0% 2.3 6.7 77.3% 8.3 10.7 6.7 1.4 5.3 4.7 2.0 0.9 3.7 2.3 31.7 14.8
42 乔-约翰逊 6 27.3 27.5% 2.3 8.5 15.4% 0.3 2.2 40.0% 0.3 0.8 4.3 1.0 3.3 1.3 0.7 0.3 2.0 2.5 5.3 14.8
43 戈登-吉里塞克 7 32.0 46.4% 3.7 8.0 33.3% 0.7 2.1 81.8% 1.3 1.6 3.1 0.6 2.6 1.0 0.3 0.1 1.9 3.9 9.4 14.7
44 迈克-毕比 12 33.7 42.2% 4.8 11.3 28.2% 0.9 3.3 79.4% 2.3 2.8 2.6 0.7 1.9 5.0 1.2 0.4 1.5 2.6 12.7 14.7
45 泰肖恩-普林斯 15 25.5 42.6% 3.3 7.7 29.2% 0.9 3.2 76.3% 1.9 2.5 3.8 0.7 3.1 1.5 0.5 0.9 1.1 1.3 9.4 14.6
46 希度-特科格鲁 10 17.4 36.0% 1.8 5.0 28.6% 0.4 1.4 72.2% 1.3 1.8 2.9 0.5 2.4 1.4 1.2 0.5 0.5 1.9 5.3 14.5
47 贾马尔-廷斯利 6 30.8 57.1% 3.3 5.8 61.5% 1.3 2.2 50.0% 0.5 1.0 3.0 1.0 2.0 6.5 0.7 0.0 1.3 3.3 8.5 14.4
48 佩贾-斯托亚科维奇 12 40.5 48.0% 8.1 16.8 45.7% 2.7 5.8 85.0% 4.3 5.0 6.9 1.4 5.5 2.5 0.8 0.4 1.0 2.8 23.1 14.4
49 尼克-范埃克塞尔 20 33.6 46.0% 7.5 16.3 39.3% 2.2 5.6 70.3% 2.3 3.2 3.4 0.9 2.5 4.1 0.6 0.0 2.0 2.4 19.5 14.3
50 乔治-林奇 6 27.2 42.9% 3.0 7.0 27.8% 0.8 3.0 25.0% 0.2 0.7 6.2 1.7 4.5 1.7 1.0 0.8 1.3 2.3 7.0 14.3
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们