nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 出手距离▼
1 特洛伊-丹尼尔斯 14 11.0 38.2% 0.9 2.4 40.7% 0.8 1.9 100.0% 0.4 0.4 1.1 0.3 0.9 0.2 0.3 0.0 0.3 0.9 3.0 23.6
2 迪-布朗 31 25.2 44.9% 3.9 8.8 29.1% 0.5 1.8 85.7% 1.9 2.3 2.8 0.6 2.2 3.6 0.7 0.5 1.4 2.5 10.3 22.9
3 约翰-纽曼 39 21.8 45.1% 3.9 8.6 22.6% 0.4 1.6 76.6% 2.7 3.5 2.1 1.1 1.0 1.4 0.9 0.2 1.5 3.1 10.8 22.9
4 戴奎恩-库克 46 10.7 34.5% 1.1 3.2 31.5% 0.7 2.3 75.0% 0.1 0.2 1.2 0.1 1.1 0.3 0.2 0.0 0.4 1.0 3.0 22.8
5 达柳斯-米勒 9 18.0 41.2% 1.6 3.8 37.5% 1.0 2.7 100.0% 0.7 0.7 2.2 0.2 2.0 1.2 0.6 0.0 0.7 1.1 4.8 22.2
6 凯尔-科沃尔 135 24.1 41.7% 2.7 6.5 39.1% 1.8 4.5 89.0% 0.9 1.0 2.6 0.2 2.4 1.1 0.6 0.4 0.8 2.0 8.1 22.0
7 丹-马尔利 123 34.5 41.6% 4.1 9.9 35.3% 1.5 4.2 75.3% 2.0 2.6 5.0 1.2 3.7 2.5 1.3 0.4 1.0 2.3 11.7 21.9
8 韦恩-艾灵顿 11 22.2 32.9% 2.3 6.9 36.2% 1.9 5.3 100.0% 0.6 0.6 2.3 0.4 1.9 0.9 0.5 0.2 0.6 1.3 7.1 21.9
9 丹尼-费里 67 14.3 37.4% 1.4 3.7 36.8% 0.7 1.9 75.0% 0.3 0.4 2.1 0.4 1.7 0.9 0.2 0.1 0.4 1.7 3.7 21.8
10 斯蒂夫-科尔 128 15.6 42.6% 1.5 3.5 37.0% 0.7 1.8 87.6% 0.7 0.8 0.9 0.2 0.6 1.2 0.5 0.0 0.3 1.1 4.3 21.1
11 詹姆斯-琼斯 148 13.3 40.4% 1.2 2.9 38.7% 0.7 1.8 84.5% 0.7 0.8 1.6 0.3 1.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 3.7 21.1
12 维斯里-珀森 27 29.0 41.7% 3.6 8.7 37.3% 1.9 5.0 82.1% 1.2 1.4 3.2 0.9 2.3 1.1 0.5 0.2 0.7 1.3 10.3 21.0
13 戴尔-库里 51 17.5 40.0% 2.5 6.2 35.0% 0.8 2.3 87.0% 0.9 1.1 1.7 0.5 1.2 1.1 0.8 0.1 0.8 1.6 6.7 20.9
14 戴维斯-贝尔坦斯 23 11.9 33.3% 0.9 2.6 29.8% 0.6 2.0 68.2% 0.7 1.0 1.7 0.3 1.4 0.6 0.2 0.2 0.3 1.2 3.0 20.7
15 达蒙-琼斯 59 19.8 42.7% 1.9 4.5 38.2% 1.2 3.2 66.0% 0.5 0.8 1.8 0.2 1.7 2.5 0.3 0.0 0.6 1.4 5.6 20.7
16 巴勃罗-普里吉奥尼 33 16.6 34.3% 1.1 3.2 34.2% 0.8 2.2 62.5% 0.2 0.2 1.2 0.3 0.9 2.5 0.9 0.0 0.6 2.1 3.1 20.7
17 萨沙-武贾西奇 65 14.7 36.6% 1.6 4.4 38.4% 1.0 2.5 87.9% 0.8 0.9 1.6 0.4 1.3 0.6 0.4 0.1 0.6 1.6 5.0 20.7
18 尼克-杨 35 12.1 35.7% 1.3 3.7 37.8% 0.9 2.3 83.3% 0.7 0.9 0.7 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.3 1.1 4.2 20.6
19 萨姆-帕金斯 167 28.7 44.4% 3.9 8.9 36.3% 0.9 2.5 78.5% 2.4 3.0 5.6 1.5 4.1 1.5 0.7 0.8 1.2 2.6 11.1 20.6
20 塞斯-库里 16 20.4 36.6% 1.9 5.1 40.4% 1.3 3.3 81.8% 0.6 0.7 1.6 0.3 1.3 0.8 0.8 0.3 0.4 1.7 5.6 20.4
21 拉素尔-巴特勒 43 11.2 40.7% 1.3 3.1 41.7% 0.7 1.7 85.7% 0.3 0.3 1.2 0.1 1.1 0.3 0.1 0.1 0.2 1.2 3.5 20.4
22 钱宁-弗莱 49 17.6 46.0% 2.4 5.3 44.4% 1.6 3.5 87.9% 0.6 0.7 3.2 0.3 2.9 0.7 0.4 0.4 0.3 2.1 7.0 20.3
23 罗杰-梅森 24 17.0 36.8% 1.9 5.2 33.3% 0.9 2.8 76.5% 0.5 0.7 1.0 0.1 0.8 0.9 0.3 0.0 0.5 2.0 5.3 20.2
24 史蒂夫-布雷克 53 20.3 39.8% 1.7 4.2 38.8% 1.0 2.5 70.0% 0.3 0.4 2.0 0.3 1.7 2.5 0.5 0.1 1.0 1.4 4.6 20.2
25 托尼-斯内尔 38 13.9 37.8% 1.3 3.3 36.0% 0.8 2.3 100.0% 0.1 0.1 1.4 0.2 1.2 0.6 0.2 0.3 0.3 1.3 3.4 20.0
26 德特雷夫-施拉姆夫 114 29.3 46.5% 4.3 9.2 37.3% 0.5 1.3 78.9% 3.5 4.4 5.0 1.3 3.7 2.6 0.5 0.2 2.0 2.7 12.6 20.0
27 埃迪-豪斯 66 10.3 39.1% 1.5 3.9 36.8% 0.6 1.6 86.7% 0.4 0.5 1.0 0.1 0.9 0.7 0.4 0.1 0.4 1.0 4.0 19.9
28 帕特-加里蒂 20 24.3 39.3% 2.4 6.1 40.7% 1.2 3.0 85.7% 0.9 1.1 3.2 0.8 2.5 0.9 0.3 0.3 0.7 3.1 6.9 19.9
29 弗朗西斯科-加西亚 14 16.2 43.3% 2.1 4.8 40.9% 1.3 3.1 72.7% 0.6 0.8 1.7 0.3 1.4 0.7 0.4 0.5 0.3 2.1 6.0 19.9
30 J.R.史密斯 130 29.4 40.0% 3.9 9.8 37.0% 2.2 6.0 70.6% 1.2 1.8 3.2 0.4 2.8 1.4 1.0 0.3 1.0 2.6 11.3 19.7
31 基斯-博甘斯 36 18.8 37.2% 1.5 4.1 36.9% 1.1 3.1 60.0% 0.3 0.4 1.9 0.3 1.7 0.8 0.4 0.1 0.5 1.8 4.4 19.7
32 迈克-米勒 94 16.4 39.9% 1.8 4.4 39.4% 1.0 2.6 84.1% 0.4 0.5 2.5 0.3 2.2 0.9 0.4 0.1 0.6 1.7 4.9 19.7
33 阿莱克斯-阿布林斯 11 17.2 37.2% 1.5 3.9 36.7% 1.0 2.7 83.3% 0.5 0.5 2.3 0.5 1.8 0.5 0.5 0.2 0.1 1.7 4.4 19.7
34 德肖恩-史蒂文森 42 17.8 32.7% 1.7 5.1 35.3% 1.1 3.2 79.1% 0.8 1.0 1.4 0.2 1.2 1.0 0.5 0.1 0.6 1.5 5.3 19.6
35 克里斯-惠特尼 10 13.1 38.5% 1.0 2.6 46.2% 0.6 1.3 100.0% 0.3 0.3 1.3 0.3 1.0 0.9 0.2 0.2 0.7 2.2 2.9 19.6
36 丹尼尔-吉布森 50 17.6 41.5% 2.0 4.8 40.7% 1.1 2.8 87.1% 1.2 1.4 1.2 0.3 0.9 1.1 0.4 0.2 0.7 1.5 6.4 19.5
37 帕特里克-米尔斯 90 16.0 42.9% 2.4 5.6 38.0% 1.3 3.4 80.0% 0.7 0.8 1.5 0.2 1.3 1.7 0.6 0.0 0.7 1.2 6.7 19.5
38 卡里姆-拉什 31 12.2 38.3% 1.3 3.5 39.3% 0.8 2.0 85.7% 0.2 0.2 0.6 0.1 0.5 0.6 0.4 0.1 0.5 1.1 3.6 19.5
39 杰拉德-格林 68 11.8 38.9% 1.8 4.7 37.4% 1.1 2.9 84.4% 0.4 0.5 1.7 0.2 1.5 0.2 0.2 0.2 0.4 1.3 5.1 19.4
40 J.J.雷迪克 110 26.4 42.5% 3.7 8.7 37.1% 1.7 4.6 87.9% 1.8 2.0 1.6 0.1 1.4 1.6 0.5 0.1 1.2 1.9 10.9 19.4
41 米尔扎-泰利托维奇 19 14.1 39.8% 1.9 4.9 31.3% 1.1 3.4 66.7% 0.4 0.6 2.5 0.8 1.7 0.2 0.4 0.1 0.4 0.9 5.4 19.4
42 弗雷德-范弗里特 37 19.9 39.3% 2.3 5.8 36.6% 1.3 3.5 79.5% 0.8 1.1 1.4 0.2 1.2 2.1 0.5 0.2 0.7 1.6 6.7 19.4
43 丹尼-格林 124 25.7 41.4% 2.9 7.0 39.7% 1.9 4.7 76.8% 0.5 0.7 3.3 0.6 2.7 1.1 1.1 0.8 0.9 2.1 8.1 19.4
44 布林-福布斯 17 19.9 40.4% 2.2 5.5 38.8% 1.1 2.9 77.3% 1.0 1.3 2.0 0.1 1.9 0.7 0.1 0.1 0.3 1.3 6.6 19.3
45 简奈罗-帕戈 41 13.4 36.2% 2.0 5.6 36.7% 1.0 2.7 71.1% 0.7 0.9 1.4 0.3 1.1 1.5 0.6 0.1 0.8 1.5 5.7 19.3
46 雷吉-米勒 144 36.9 44.9% 6.5 14.5 39.0% 2.2 5.7 89.3% 5.3 6.0 2.9 0.5 2.4 2.5 1.0 0.2 1.8 1.9 20.6 19.2
47 鲁迪-费尔南德斯 18 20.1 38.8% 1.7 4.4 42.3% 1.2 2.9 79.2% 1.1 1.3 2.2 0.3 1.8 1.1 0.6 0.2 0.9 1.4 5.7 19.2
48 格雷格-安东尼 102 15.7 36.2% 1.5 4.2 29.4% 0.6 1.9 64.3% 0.9 1.4 1.2 0.3 0.9 2.3 0.8 0.2 0.9 2.0 4.5 19.0
49 布伦特-巴里 88 19.7 44.6% 1.9 4.4 41.6% 1.2 2.8 80.2% 0.8 1.0 2.0 0.4 1.7 1.7 0.5 0.2 0.9 1.8 5.8 18.8
50 马特-邦纳 94 11.0 40.2% 1.0 2.4 35.5% 0.5 1.5 81.1% 0.3 0.4 1.7 0.4 1.3 0.4 0.2 0.2 0.2 1.4 2.8 18.8

*灰色标出的球员为生涯早期赛季不存在'出手距离▼'统计的球员
>>查看术语解释>>