nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
历年一览
投票结果
赛季 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
18-19 帕斯卡尔-西亚卡姆 80 79 31.9 54.9% 6.5 11.8 36.9% 1.0 2.7 78.5% 3.0 3.8 6.9 1.6 5.3 3.1 0.9 0.7 1.9 3.0 16.9
17-18 维克多-奥拉迪波 75 75 34.1 47.7% 8.5 17.9 37.1% 2.1 5.8 79.9% 3.9 4.9 5.2 0.6 4.6 4.3 2.4 0.8 2.9 2.3 23.1
16-17 扬尼斯-阿德托昆博 80 80 35.6 52.1% 8.2 15.7 27.2% 0.6 2.3 77.0% 5.9 7.7 8.8 1.8 7.0 5.4 1.6 1.9 2.9 3.1 22.9
15-16 C.J.迈克鲁姆 80 80 34.7 44.8% 8.0 17.9 41.7% 2.5 5.9 82.7% 2.3 2.8 3.2 0.6 2.7 4.3 1.2 0.3 2.5 2.3 20.8
14-15 吉米-巴特勒 65 65 38.7 46.2% 6.5 14.0 37.8% 1.1 3.0 83.4% 5.9 7.1 5.8 1.8 4.1 3.3 1.8 0.6 1.4 1.7 20.0
13-14 戈兰-德拉季奇 76 75 35.1 50.5% 7.3 14.4 40.8% 1.6 3.9 76.0% 4.2 5.5 3.2 0.9 2.3 5.9 1.4 0.3 2.8 2.7 20.3
12-13 保罗-乔治 79 79 37.6 41.9% 6.2 14.9 36.2% 2.2 5.9 80.7% 2.8 3.5 7.6 1.1 6.5 4.1 1.8 0.6 2.9 2.9 17.4
11-12 莱恩-安德森 61 61 32.2 43.9% 5.4 12.4 39.3% 2.7 6.9 87.7% 2.5 2.8 7.7 3.7 4.0 0.9 0.8 0.4 0.9 2.4 16.1
10-11 凯文-乐福 73 73 35.8 47.0% 6.6 14.1 41.7% 1.2 2.9 85.0% 5.8 6.8 15.2 4.5 10.7 2.5 0.6 0.4 2.1 2.0 20.2
09-10 阿隆-布鲁克斯 82 82 35.6 43.2% 7.0 16.2 39.8% 2.5 6.4 82.2% 3.0 3.6 2.6 0.7 2.0 5.3 0.8 0.2 2.8 2.4 19.6
08-09 丹尼-格兰杰 67 66 36.2 44.7% 8.5 19.1 40.4% 2.7 6.7 87.8% 6.0 6.9 5.1 0.7 4.4 2.7 1.0 1.4 2.5 3.1 25.8
07-08 希度-特科格鲁 82 82 36.9 45.6% 6.8 14.9 40.0% 2.0 5.1 82.9% 4.0 4.8 5.7 1.0 4.7 5.0 0.9 0.3 3.0 3.0 19.5
06-07 蒙塔-艾利斯 77 53 34.3 47.5% 6.2 13.1 27.3% 0.5 1.9 76.3% 3.5 4.6 3.2 0.8 2.4 4.1 1.7 0.3 2.9 2.7 16.5
05-06 伯瑞斯-迪奥 81 70 35.5 52.6% 5.5 10.5 26.7% 0.1 0.4 73.1% 2.1 2.9 6.9 2.0 4.9 6.2 0.7 1.0 2.3 3.2 13.3
04-05 鲍比-西蒙斯 75 74 37.3 46.6% 6.3 13.6 43.5% 0.7 1.5 84.6% 3.1 3.6 5.9 1.7 4.2 2.7 1.4 0.2 1.8 3.0 16.4
03-04 扎克-兰多夫 81 80 37.9 48.5% 8.2 16.9 20.0% 0.0 0.1 76.1% 3.7 4.9 10.5 3.0 7.5 2.0 0.8 0.5 3.0 2.8 20.1
02-03 吉尔伯特-阿里纳斯 82 82 35.0 43.1% 6.2 14.4 34.8% 1.3 3.8 79.1% 4.5 5.7 4.7 1.2 3.5 6.3 1.5 0.2 3.5 3.2 18.3
01-02 杰梅因-奥尼尔 72 72 37.6 47.9% 7.5 15.7 7.1% 0.0 0.2 68.8% 3.9 5.7 10.5 2.6 7.9 1.6 0.6 2.3 2.4 3.7 19.0
00-01 特雷西·麦克格雷迪 77 77 40.1 45.7% 10.2 22.4 35.5% 0.8 2.2 73.3% 5.6 7.6 7.5 2.5 5.0 4.6 1.5 1.5 2.6 2.1 26.8
99-00 杰伦-罗斯 80 80 37.2 47.1% 7.0 15.0 39.3% 1.0 2.5 82.7% 3.2 3.8 4.8 0.5 4.3 4.0 1.1 0.6 2.4 2.9 18.2
98-99 达雷尔-阿姆斯特朗 50 15 30.0 44.1% 4.6 10.4 36.5% 1.4 3.8 90.4% 3.2 3.6 3.6 1.1 2.5 6.7 2.2 0.1 3.2 1.8 13.8
97-98 阿兰-亨德森 69 33 29.0 48.5% 5.3 10.9 50.0% 0.0 0.1 65.2% 3.7 5.6 6.4 2.9 3.5 1.1 0.6 0.5 1.6 2.5 14.3
96-97 Isaac Austin 82 17 22.9 50.2% 3.9 7.8 0.0% 0.0 0.0 66.4% 1.8 2.8 5.8 1.7 4.2 1.2 0.5 0.5 2.0 3.0 9.7
95-96 乔治-穆雷桑 76 76 29.5 58.4% 6.1 10.5 0.0% 0.0 0.0 61.9% 2.3 3.7 9.6 3.3 6.3 0.7 0.7 2.3 1.9 3.9 14.5
94-95 达纳-巴罗斯 82 82 40.5 49.0% 7.0 14.2 46.4% 2.4 5.2 89.9% 4.2 4.7 3.3 0.3 3.0 7.5 1.8 0.0 3.0 1.9 20.6
93-94 唐-麦克伦 75 69 33.2 50.2% 6.9 13.7 14.3% 0.0 0.3 82.4% 4.4 5.3 6.2 1.9 4.4 2.1 0.6 0.3 2.0 2.3 18.2
92-93 马翰默德-劳夫 81 81 33.5 45.0% 7.8 17.4 35.5% 0.9 2.4 93.5% 2.7 2.9 2.8 0.6 2.1 4.2 1.0 0.1 2.3 2.2 19.2
91-92 佩维斯-埃里森 66 64 38.0 53.9% 8.3 15.4 33.3% 0.0 0.0 72.8% 3.4 4.7 11.2 3.3 7.9 2.9 0.9 2.7 3.0 3.4 20.0
90-91 斯科特-斯凯尔斯 79 66 34.4 44.5% 5.8 13.2 40.8% 1.2 2.9 90.2% 4.3 4.8 3.4 0.7 2.7 8.4 1.1 0.1 3.2 2.4 17.2
89-90 罗尼-塞卡利 74 72 32.6 50.2% 6.6 13.1 0.0% 0.0 0.0 59.4% 3.5 5.8 10.4 3.4 6.9 1.1 1.1 1.7 3.2 3.5 16.6
88-89 凯文-约翰逊 81 81 39.2 50.5% 7.0 13.9 9.1% 0.0 0.3 88.2% 6.3 7.1 4.2 0.6 3.6 12.2 1.7 0.3 4.0 2.8 20.4
87-88 凯文-达克沃斯 78 50 28.5 49.6% 5.8 11.6 0.0 0.0 77.0% 4.2 5.5 7.4 2.9 4.5 0.8 0.4 0.4 2.3 3.6 15.8
86-87 达勒-艾利斯 82 76 37.5 51.6% 9.6 18.5 35.8% 1.0 2.9 78.7% 4.7 6.0 5.5 2.3 3.2 2.9 1.3 0.4 2.9 3.3 24.9
85-86 埃尔文-罗波特森 82 82 35.1 51.4% 6.9 13.3 27.6% 0.1 0.4 79.5% 3.2 4.0 6.3 2.2 4.0 5.5 3.7 0.5 3.1 3.6 17.0