nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 卢卡-东契奇 NBA 72 72 32.3 42.7% 7.0 16.5 32.7% 2.3 7.1 71.3% 4.8 6.7 7.8 1.2 6.6 6.0 1.1 0.3 3.4 1.9 21.2
第一阵容 特雷-杨 NBA 81 81 30.9 41.8% 6.5 15.5 32.4% 1.9 6.0 82.9% 4.2 5.1 3.7 0.8 2.9 8.1 0.9 0.2 3.8 1.7 19.1
第一阵容 德安德烈-艾顿 NBA 71 70 30.7 58.5% 7.2 12.3 0.0% 0.0 0.1 74.6% 2.0 2.7 10.3 3.1 7.1 1.8 0.9 0.9 1.8 2.9 16.3
第一阵容 杰伦-杰克逊 NBA 58 56 26.1 50.6% 5.1 10.2 35.9% 0.9 2.4 76.6% 2.6 3.4 4.7 1.3 3.4 1.1 0.9 1.4 1.7 3.8 13.8
第一阵容 马文-巴格利 NBA 62 4 25.2 50.4% 5.7 11.4 31.3% 0.5 1.5 69.1% 2.9 4.2 7.6 2.6 5.0 1.0 0.5 1.0 1.6 1.9 14.9
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 NBA 82 73 26.5 47.6% 4.2 8.7 36.7% 0.6 1.7 80.0% 1.9 2.4 2.8 0.7 2.1 3.3 1.2 0.5 1.7 2.1 10.8
第二阵容 科林-塞克斯顿 NBA 82 72 31.8 43.0% 6.3 14.7 40.2% 1.5 3.6 83.9% 2.6 3.1 2.9 0.7 2.2 3.0 0.5 0.1 2.3 2.3 16.7
第二阵容 兰德里-沙梅特 NBA 79 27 22.8 43.1% 3.0 7.1 42.2% 2.1 5.0 80.6% 0.9 1.2 1.7 0.3 1.4 1.5 0.5 0.1 0.6 2.0 9.1
第二阵容 凯文-许尔特 NBA 75 59 27.2 41.9% 3.7 8.8 38.5% 1.8 4.7 73.2% 0.5 0.7 3.3 0.8 2.5 2.9 0.9 0.3 1.5 2.1 9.7
第二阵容 米切尔-罗宾逊 NBA 66 19 20.6 69.4% 3.1 4.4 0.0 0.0 60.0% 1.2 2.0 6.4 2.7 3.7 0.6 0.8 2.4 0.5 3.3 7.3