nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 远距离占比
1 罗恩-默塞尔 6 22.5 32.7% 2.7 8.2 0.0 0.0 87.5% 1.2 1.3 2.2 0.3 1.8 1.2 1.0 0.2 0.8 1.8 6.5 69.4
2 肖恩-坎普 7 10.3 38.1% 1.1 3.0 0.0 0.0 83.3% 0.7 0.9 2.1 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 3.0 61.9
3 卡尔-马龙 5 38.2 40.5% 6.8 16.8 0.0% 0.0 0.2 73.2% 6.0 8.2 6.8 1.4 5.4 4.0 1.6 0.4 4.0 3.0 19.6 56.0
4 卡尔伯特-钱尼 5 24.4 37.0% 2.0 5.4 0.0 0.0 50.0% 0.4 0.8 1.4 0.6 0.8 1.6 0.4 0.2 1.4 3.0 4.4 48.1
5 杰奎-沃恩 7 18.7 36.4% 1.7 4.7 0.0% 0.0 0.1 76.9% 1.4 1.9 0.9 0.1 0.7 3.6 0.6 0.1 1.3 2.6 4.9 45.5
6 迈克尔-库里 15 18.3 36.4% 1.1 2.9 33.3% 0.2 0.6 85.7% 0.4 0.5 1.1 0.2 0.9 1.1 0.5 0.1 0.3 2.3 2.7 45.5
7 克里斯-韦伯 7 35.1 49.6% 9.6 19.3 0.0% 0.0 0.4 65.3% 4.6 7.0 8.3 2.6 5.7 3.6 1.4 1.1 3.3 3.6 23.7 43.0
8 马特-哈普林 5 31.2 48.4% 6.0 12.4 14.3% 0.2 1.4 81.3% 2.6 3.2 5.4 1.8 3.6 1.0 1.0 0.2 1.6 4.6 14.8 41.9
9 斯彼迪-克莱斯克顿 24 13.6 43.8% 1.9 4.4 0.0 0.0 75.0% 1.4 1.8 1.9 0.3 1.6 1.9 0.7 0.2 1.0 1.6 5.2 41.0
10 拉加-贝尔 17 17.9 54.8% 2.4 4.3 46.2% 0.4 0.8 55.0% 0.6 1.2 3.0 0.8 2.2 1.6 0.3 0.0 0.4 2.4 5.7 39.7
11 鲁西奥斯-哈里斯 20 21.8 39.1% 2.7 6.9 33.3% 0.6 1.7 78.3% 1.8 2.3 2.6 1.0 1.7 1.6 0.5 0.0 1.1 2.0 7.8 39.1
12 达雷尔-阿姆斯特朗 7 32.3 45.5% 2.9 6.3 33.3% 0.9 2.6 90.9% 2.9 3.1 2.4 1.0 1.4 3.7 0.9 0.0 2.4 3.1 9.4 38.6
13 保罗-皮尔斯 10 44.5 39.9% 7.7 19.3 35.6% 1.6 4.5 86.3% 10.1 11.7 9.0 1.1 7.9 6.7 2.1 0.8 4.4 3.8 27.1 38.3
14 克里斯-惠特尼 7 15.9 38.1% 1.1 3.0 44.4% 0.6 1.3 100.0% 0.3 0.3 1.6 0.4 1.1 1.0 0.3 0.3 0.3 3.0 3.1 38.1
15 马克-杰克逊 6 18.3 53.1% 2.8 5.3 0.0% 0.0 0.2 84.2% 2.7 3.2 5.5 1.7 3.8 1.3 0.3 0.2 1.5 3.2 8.3 37.5
16 德斯蒙德-梅森 6 34.0 50.9% 4.7 9.2 0.0% 0.0 0.7 71.0% 3.7 5.2 7.0 1.0 6.0 0.8 1.0 0.7 1.2 3.2 13.0 36.4
17 埃里克-斯诺 12 34.5 42.2% 3.6 8.5 10.0% 0.1 0.8 87.9% 4.3 4.8 3.3 0.8 2.6 5.6 1.5 0.0 2.5 3.9 11.5 36.3
18 布拉德-米勒 6 22.5 45.0% 3.0 6.7 0.0 0.0 72.7% 2.7 3.7 5.5 1.7 3.8 2.5 0.8 0.0 1.5 2.8 8.7 35.0
19 阿伦-艾弗森 12 46.6 41.6% 11.4 27.4 34.5% 1.6 4.6 73.7% 7.3 9.8 4.3 0.9 3.4 7.4 2.4 0.1 3.9 2.1 31.7 34.7
20 雷吉-米勒 6 29.3 28.3% 2.5 8.8 16.0% 0.7 4.2 91.3% 3.5 3.8 2.3 0.2 2.2 2.3 0.2 0.2 1.2 1.7 9.2 34.0
21 理查德-汉密尔顿 17 38.8 44.2% 7.9 17.8 33.3% 0.5 1.6 90.6% 6.2 6.9 3.9 1.1 2.8 2.6 0.8 0.1 3.4 3.0 22.5 34.0
22 戈登-吉里塞克 7 32.0 46.4% 3.7 8.0 33.3% 0.7 2.1 81.8% 1.3 1.6 3.1 0.6 2.6 1.0 0.3 0.1 1.9 3.9 9.4 33.9
23 肯达尔-吉尔 6 19.7 37.0% 1.7 4.5 50.0% 0.3 0.7 64.3% 1.5 2.3 2.2 1.0 1.2 1.2 0.7 0.2 0.7 2.0 5.2 33.3
24 罗德-斯特里克兰 6 12.2 52.4% 1.8 3.5 0.0 0.0 100.0% 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.8 0.7 0.3 1.3 0.8 4.7 33.3
25 迈克-毕比 12 33.7 42.2% 4.8 11.3 28.2% 0.9 3.3 79.4% 2.3 2.8 2.6 0.7 1.9 5.0 1.2 0.4 1.5 2.6 12.7 33.3
26 阿隆-麦基 12 26.3 53.5% 3.2 5.9 55.6% 0.4 0.8 85.7% 1.0 1.2 3.6 0.4 3.2 1.8 0.8 0.2 1.3 2.6 7.8 32.4
27 道格-克里斯蒂 12 31.8 37.4% 3.1 8.3 25.0% 0.5 2.0 93.5% 2.4 2.6 6.2 1.3 4.9 4.6 1.0 0.3 1.8 1.8 9.1 32.3
28 贾马尔-马什本 4 40.5 43.0% 8.5 19.8 40.0% 1.5 3.8 71.4% 6.3 8.8 3.5 0.0 3.5 5.3 1.0 0.3 2.5 1.0 24.8 31.6
29 斯科特-帕吉特 4 13.3 42.1% 2.0 4.8 28.6% 0.5 1.8 50.0% 0.3 0.5 2.3 1.5 0.8 1.0 0.8 0.0 1.3 1.5 4.8 31.6
30 杰夫-麦金尼斯 7 14.1 34.6% 1.3 3.7 0.0% 0.0 0.4 75.0% 0.4 0.6 1.7 0.7 1.0 2.7 0.3 0.1 0.9 1.6 3.0 30.8
31 约翰-斯托克顿 5 29.8 46.2% 3.6 7.8 0.0% 0.0 0.2 100.0% 4.0 4.0 3.2 1.0 2.2 5.2 1.6 0.2 2.8 2.6 11.2 30.8
32 凯文-加内特 6 44.2 51.4% 11.8 23.0 33.3% 0.5 1.5 60.7% 2.8 4.7 15.7 1.8 13.8 5.2 1.7 1.7 3.0 3.8 27.0 29.7
33 特雷西·麦克格雷迪 7 44.0 44.8% 10.6 23.6 34.0% 2.3 6.7 77.3% 8.3 10.7 6.7 1.4 5.3 4.7 2.0 0.9 3.7 2.3 31.7 29.7
34 格雷格-巴克纳 10 11.2 32.3% 1.0 3.1 22.2% 0.2 0.9 100.0% 0.4 0.4 1.7 0.3 1.4 0.3 0.1 0.2 0.3 1.8 2.6 29.0
35 邦奇-威尔斯 7 38.3 39.5% 7.0 17.7 30.0% 1.3 4.3 66.7% 3.7 5.6 6.9 2.0 4.9 3.7 2.1 0.4 3.0 4.3 19.0 29.0
36 托尼-帕克 24 33.9 40.3% 5.6 14.0 26.8% 0.6 2.3 71.3% 2.8 3.9 2.8 0.3 2.4 3.5 0.9 0.1 2.0 2.1 14.7 28.7
37 理查德-杰弗森 20 35.6 47.6% 5.5 11.6 0.0% 0.0 0.2 71.8% 3.1 4.3 6.4 1.5 4.9 2.4 0.8 0.2 2.3 3.4 14.1 28.1
38 斯格特-威廉姆斯 6 13.8 34.4% 1.8 5.3 0.0 0.0 100.0% 0.3 0.3 2.5 1.0 1.5 0.2 0.7 0.5 0.2 2.8 4.0 28.1
39 杰森-基德 20 42.6 40.2% 6.9 17.1 32.7% 1.7 5.2 82.5% 4.7 5.7 7.7 1.8 5.9 8.2 1.8 0.2 4.0 2.3 20.1 27.9
40 科比-布莱恩特 12 44.3 43.2% 11.4 26.4 40.3% 2.1 5.2 82.7% 7.2 8.7 5.1 1.3 3.8 5.2 1.2 0.1 3.5 2.9 32.1 27.8
41 大卫-韦斯利 6 30.8 40.3% 4.8 12.0 41.2% 2.3 5.7 100.0% 1.2 1.2 1.2 0.2 1.0 2.2 0.8 0.2 2.5 3.8 13.2 27.8
42 德克-诺维茨基 17 42.5 47.9% 8.8 18.4 44.3% 1.6 3.6 91.2% 6.1 6.6 11.5 0.9 10.6 2.2 1.2 0.9 2.4 3.1 25.3 27.8
43 乔-约翰逊 6 27.3 27.5% 2.3 8.5 15.4% 0.3 2.2 40.0% 0.3 0.8 4.3 1.0 3.3 1.3 0.7 0.3 2.0 2.5 5.3 27.5
44 艾尔-哈灵顿 6 17.2 21.2% 1.2 5.5 0.0% 0.0 0.7 66.7% 0.7 1.0 3.7 1.2 2.5 0.8 1.0 0.5 1.7 3.5 3.0 27.3
45 萨姆-卡塞尔 6 36.2 47.0% 6.5 13.8 52.4% 1.8 3.5 93.3% 2.3 2.5 3.2 0.5 2.7 2.7 0.5 0.2 2.8 3.3 17.2 26.5
46 斯蒂芬-马布里 6 45.2 37.5% 8.5 22.7 22.7% 0.8 3.7 75.8% 4.2 5.5 4.0 1.0 3.0 5.7 1.2 0.0 3.8 4.3 22.0 26.5
47 特洛伊-哈德森 6 36.8 41.5% 7.3 17.7 43.6% 2.8 6.5 94.7% 6.0 6.3 2.0 0.2 1.8 5.5 1.3 0.0 2.7 0.8 23.5 26.4
48 奥斯丁-克罗希尔 4 11.5 26.3% 1.3 4.8 0.0% 0.0 1.5 85.7% 1.5 1.8 4.3 2.0 2.3 0.8 0.0 0.3 0.8 1.3 4.0 26.3
49 托尼-德尔克 10 36.8 47.4% 5.4 11.4 44.9% 2.2 4.9 87.5% 2.8 3.2 4.7 0.5 4.2 3.6 1.2 0.4 1.3 2.4 15.8 26.3
50 帕特-加里蒂 7 23.3 28.6% 1.4 5.0 23.5% 0.6 2.4 100.0% 0.6 0.6 2.6 0.6 2.0 0.7 0.3 0.4 0.7 3.4 4.0 25.7
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们