nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
奈伊尔-约翰斯顿 1 25 55.6% 5 9 63.6% 7 11 10 10 1 3 17
多尔夫-谢伊斯 1 25 50.0% 4 8 60.0% 6 10 4 4 2 2 14
保罗-阿里金 1 28 38.5% 5 13 60.0% 3 5 7 7 1 6 13
鲍勃-库西 1 24 25.0% 2 8 75.0% 3 4 7 7 2 6 7
迪克-马克圭尔 1 29 22.2% 2 9 40.0% 2 5 0 0 3 1 6
哈里-盖拉汀 0 30 41.7% 5 12 85.7% 6 7 5 5 2 4 16
比尔-沙尔曼 0 24 25.0% 2 8 75.0% 3 4 7 7 2 6 7
杰克-乔治 0 21 28.6% 2 7 100.0% 2 2 3 3 2 1 6
艾德-麦考雷 0 20 11.1% 1 9 50.0% 2 4 2 2 3 3 4
里德-科尔 0 16 50.0% 2 4 0.0% 0 1 8 8 0 2 4
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 10人 34.5% 30 87 64.2% 34 53 53 53 18 34 94
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鲍比-温泽尔 1 25 50.0% 4 8 83.3% 5 6 5 5 2 4 13
迈尔-哈特金斯 1 27 45.5% 5 11 50.0% 1 2 4 4 0 0 11
斯拉特尔-马丁 1 29 42.9% 3 7 100.0% 3 3 1 1 7 5 9
拉里-福斯特 1 20 33.3% 3 9 75.0% 3 4 4 4 0 1 9
乔治-亚德利 1 19 42.9% 3 7 66.7% 2 3 6 6 1 1 8
☆鲍勃-佩蒂特☆ 0 31 41.2% 7 17 85.7% 6 7 24 24 7 4 20
沃恩-米克尔森 0 22 38.5% 5 13 85.7% 6 7 9 9 2 4 16
莫里斯-斯托克斯 0 20 36.4% 4 11 40.0% 2 5 16 16 2 5 10
克莱德-拉福莱特 0 20 30.0% 3 10 33.3% 1 3 10 10 0 4 7
鲍伯-哈里森 0 25 28.6% 2 7 50.0% 1 2 0 0 1 4 5
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 10人 39.0% 39 100 71.4% 30 42 79 79 22 32 108