nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
多尔夫-谢伊斯 1 27 46.7% 7 15 100.0% 7 7 6 6 3 4 21
威尔特-张伯伦 1 38 25.0% 2 8 53.3% 8 15 18 18 5 1 12
里切尔-盖兰 1 15 37.5% 3 8 83.3% 5 6 0 0 2 2 11
鲍勃-库西 1 33 18.2% 2 11 0 0 3 3 8 6 4
汤姆-海恩索恩 1 19 12.5% 2 16 0 0 6 6 1 4 4
比尔-拉塞尔 0 28 60.0% 9 15 75.0% 6 8 11 11 1 2 24
保罗-阿里金 0 17 50.0% 6 12 83.3% 5 6 2 2 1 4 17
汤姆-古拉 0 25 46.2% 6 13 50.0% 2 4 5 5 3 2 14
豪尔-格瑞尔 0 18 63.6% 7 11 0 0 6 6 2 2 14
威利-诺尔斯 0 16 66.7% 4 6 0.0% 0 1 6 6 2 2 8
拉里-科斯特洛 0 5 50.0% 1 2 0 0 0 0 0 2 2
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 11人 41.9% 49 117 70.2% 33 47 63 63 28 31 131
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鲍勃-佩蒂特 1 32 59.1% 13 22 42.9% 3 7 9 9 0 2 29
☆奥斯卡-罗波特森☆ 1 34 61.5% 8 13 77.8% 7 9 9 9 14 5 23
克莱德-拉福莱特 1 31 52.6% 10 19 100.0% 1 1 10 10 3 4 21
埃尔金-贝勒 1 27 27.3% 3 11 90.0% 9 10 10 10 4 5 15
杰纳-苏 1 23 60.0% 6 10 75.0% 3 4 3 3 6 1 15
Hot Rod Hundley 0 14 60.0% 6 10 100.0% 2 2 0 0 2 1 14
拜利-霍维尔 0 16 50.0% 5 10 75.0% 3 4 3 3 3 4 13
杰里-韦斯特 0 25 25.0% 2 8 83.3% 5 6 2 2 4 3 9
沃尔特-杜克斯 0 17 50.0% 3 6 100.0% 2 2 4 4 1 4 8
维恩-埃布里 0 8 50.0% 2 4 0 0 3 3 0 0 4
克里夫-哈根 0 13 0.0% 0 2 100.0% 2 2 2 2 0 1 2
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 11人 50.4% 58 115 78.7% 37 47 55 55 37 30 153