nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
艾德-麦考雷 1 35 41.7% 5 12 100.0% 8 8 7 7 3 2 18
鲍勃-库西 1 36 36.4% 4 11 100.0% 7 7 5 5 3 1 15
比尔-沙尔曼 1 26 62.5% 5 8 100.0% 1 1 4 4 0 2 11
多尔夫-谢伊斯 1 26 28.6% 2 7 100.0% 4 4 13 13 3 3 8
哈里-盖拉汀 1 19 25.0% 1 4 50.0% 1 2 3 3 2 1 3
奈伊尔-约翰斯顿 0 27 38.5% 5 13 50.0% 1 2 12 12 0 2 11
保罗-西摩尔 0 14 66.7% 2 3 50.0% 1 2 3 3 2 1 5
卡尔-布劳恩 0 21 25.0% 1 4 100.0% 1 1 3 3 2 2 3
唐-巴克斯代尔 0 11 0.0% 0 1 33.3% 1 3 3 3 2 0 1
Bill Gabor 0 25 0.0% 0 3 0.0% 0 1 5 5 2 1 0
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 10人 37.9% 25 66 80.6% 25 31 58 58 19 15 75
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
☆乔治-迈肯☆ 1 40 34.6% 9 26 100.0% 4 4 16 16 2 2 22
安迪-菲利浦 1 36 44.4% 4 9 100.0% 1 1 6 6 8 2 9
鲍比-温泽尔 1 22 57.1% 4 7 100.0% 1 1 2 2 2 1 9
沃恩-米克尔森 1 19 23.1% 3 13 0 0 6 6 3 3 6
迈尔-哈特金斯 1 30 12.5% 1 8 0.0% 0 1 6 6 5 2 2
拉里-福斯特 0 18 71.4% 5 7 0 0 6 6 0 4 10
鲍伯-戴维斯 0 17 42.9% 3 7 50.0% 3 6 3 3 2 2 9
斯拉特尔-马丁 0 26 20.0% 2 10 100.0% 1 1 2 2 1 2 5
阿尔尼-李森 0 19 28.6% 2 7 33.3% 1 3 9 9 2 3 5
莱奥-吧巴恩豪斯特 0 13 50.0% 1 2 0.0% 0 1 3 3 2 0 2
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 10人 35.4% 34 96 61.1% 11 18 59 59 27 21 79