nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
皮特-马拉维奇 1 22 26.7% 4 15 77.8% 7 9 3 1 2 4 0 0 2 15
沃尔特-弗雷泽 1 28 41.7% 5 12 100.0% 2 2 2 1 1 5 3 0 1 12
卢-哈德森 1 17 62.5% 5 8 100.0% 2 2 3 1 2 1 0 1 2 12
戴夫-考文斯 1 26 50.0% 5 10 33.3% 1 3 12 6 6 1 0 1 3 11
约翰-哈福利切克 1 18 50.0% 5 10 0.0% 0 2 0 0 0 2 1 0 2 10
戴夫-德布斯切尔 0 24 57.1% 8 14 0 0 3 2 1 3 1 0 2 16
乔乔-怀特 0 22 50.0% 6 12 33.3% 1 3 6 2 4 4 2 1 1 13
埃尔文-海耶斯 0 35 38.5% 5 13 66.7% 2 3 15 4 11 6 0 1 4 12
鲍伯-麦克阿杜 0 13 75.0% 3 4 62.5% 5 8 3 1 2 1 0 1 4 11
菲尔-切尼尔 0 13 50.0% 3 6 50.0% 1 2 2 1 1 1 0 0 0 7
鲁迪-汤姆贾诺维奇 0 17 40.0% 2 5 0 0 5 2 3 0 0 0 1 4
奥斯汀-凯尔 0 5 0.0% 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 12人 45.1% 51 113 61.8% 21 34 55 21 34 28 7 5 23 123
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
盖尔-古德里奇 1 26 56.3% 9 16 0 0 4 1 3 6 1 0 2 18
卡里姆-贾巴尔 1 23 63.6% 7 11 0 0 8 1 7 6 1 1 2 14
切特-沃克 1 14 80.0% 4 5 100.0% 4 4 2 0 2 1 0 0 1 12
乔夫-皮特里 1 26 27.3% 3 11 100.0% 2 2 2 1 1 4 1 0 1 8
里克-巴里 1 19 50.0% 3 6 100.0% 2 2 4 1 3 3 1 0 3 8
鲍伯-兰尼尔 0 26 73.3% 11 15 100.0% 2 2 10 2 8 2 0 2 1 24
斯宾瑟-海伍德 0 33 58.8% 10 17 100.0% 3 3 11 2 9 5 0 3 5 23
西德尼-威克斯 0 24 83.3% 5 6 60.0% 6 10 1 1 0 1 2 0 4 16
戴夫-宾 0 16 22.2% 2 9 100.0% 1 1 6 1 5 2 0 0 1 5
内特-瑟蒙德 0 5 50.0% 2 4 0.0% 0 1 3 1 2 0 0 0 0 4
查理-斯科特 0 19 0.0% 0 4 100.0% 2 2 1 0 1 4 0 1 2 2
诺姆-范里尔 0 9 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 12人 53.8% 56 104 81.5% 22 27 53 12 41 36 7 7 23 134