nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
☆鲍勃-库西☆ 1 34 40.0% 6 15 100.0% 8 8 11 11 4 1 20
雷-法利克斯 1 32 50.0% 4 8 100.0% 5 5 11 11 1 4 13
艾德-麦考雷 1 25 36.4% 4 11 83.3% 5 6 1 1 3 2 13
多尔夫-谢伊斯 1 24 33.3% 1 3 66.7% 4 6 12 12 1 1 6
迪克-马克圭尔 1 24 40.0% 2 5 0 0 4 4 2 1 4
比尔-沙尔曼 0 30 66.7% 6 9 50.0% 2 4 2 2 3 3 14
卡尔-布劳恩 0 29 50.0% 4 8 100.0% 1 1 4 4 2 3 9
保罗-西摩尔 0 19 33.3% 2 6 100.0% 4 4 1 1 3 2 8
奈伊尔-约翰斯顿 0 20 22.2% 2 9 50.0% 2 4 7 7 2 1 6
哈里-盖拉汀 0 28 0.0% 0 2 83.3% 5 6 18 18 3 0 5
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 10人 40.8% 31 76 81.8% 36 44 71 71 24 18 98
球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
吉姆-波拉德 1 41 45.5% 10 22 60.0% 3 5 3 3 3 3 23
乔治-迈肯 1 31 33.3% 6 18 75.0% 6 8 9 9 1 5 18
鲍比-温泽尔 1 36 38.5% 5 13 66.7% 2 3 2 2 6 6 12
迈尔-哈特金斯 1 31 12.5% 1 8 50.0% 1 2 4 4 2 5 3
斯拉特尔-马丁 1 23 20.0% 1 5 0 0 0 0 3 3 2
鲍伯-戴维斯 0 31 50.0% 8 16 66.7% 2 3 5 5 5 4 18
阿尔尼-李森 0 20 40.0% 4 10 0.0% 0 1 7 7 0 5 8
唐-山德拉奇 0 6 50.0% 1 2 100.0% 2 2 0 0 1 1 4
拉里-福斯特 0 27 11.1% 1 9 100.0% 1 1 15 15 0 1 3
安迪-菲利浦 0 19 25.0% 1 4 0.0% 0 1 3 3 3 1 2
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 10人 35.5% 38 107 65.4% 17 26 48 48 24 34 93