nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 大卫-罗宾逊 NBA 68 68 37.7 55.1% 8.7 15.8 12.5% 0.0 0.1 70.1% 5.8 8.3 12.2 3.8 8.4 2.7 2.3 4.5 2.7 3.2 23.2
第一阵容 卡尔-马龙 NBA 81 81 37.7 52.6% 9.9 18.7 17.6% 0.0 0.2 77.8% 8.3 10.7 11.2 2.8 8.4 3.0 1.3 0.6 3.1 2.8 28.0
第一阵容 克里斯-穆林 NBA 81 81 41.3 52.4% 10.2 19.6 36.6% 0.8 2.2 83.3% 4.3 5.2 5.6 1.6 4.0 3.5 2.1 0.8 2.5 2.1 25.6
第一阵容 克莱德-德雷克斯勒 NBA 76 76 36.2 47.0% 9.1 19.4 33.7% 1.5 4.4 79.4% 5.3 6.6 6.6 2.2 4.4 6.7 1.8 0.9 3.2 3.0 25.0
第一阵容 迈克尔-乔丹 NBA 80 80 38.8 51.9% 11.8 22.7 27.0% 0.3 1.3 83.2% 6.1 7.4 6.4 1.1 5.3 6.1 2.3 0.9 2.5 2.5 30.1
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 帕特里克-尤因 NBA 82 82 38.4 52.2% 9.7 18.6 16.7% 0.0 0.1 73.8% 4.6 6.2 11.2 2.8 8.5 1.9 1.1 3.0 2.5 3.4 24.0
第二阵容 查尔斯-巴克利 NBA 75 75 38.4 55.2% 8.3 15.0 23.4% 0.4 1.8 69.5% 6.1 8.7 11.1 3.6 7.5 4.1 1.8 0.6 3.1 2.6 23.1
第二阵容 斯科蒂-皮蓬 NBA 82 82 38.6 50.6% 8.4 16.6 20.0% 0.2 1.0 76.0% 4.0 5.3 7.7 2.3 5.4 7.0 1.9 1.1 3.1 3.0 21.0
第二阵容 蒂姆-哈达威 NBA 81 81 41.1 46.1% 9.1 19.7 33.8% 1.6 4.6 76.6% 3.7 4.8 3.8 1.0 2.8 10.0 2.0 0.2 3.3 2.6 23.4
第二阵容 约翰-斯托克顿 NBA 82 82 36.6 48.2% 5.5 11.5 40.7% 1.0 2.5 84.2% 3.8 4.5 3.3 0.8 2.5 13.7 3.0 0.3 3.5 2.9 15.8
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第三阵容 布拉德-多赫迪 NBA 73 73 36.2 57.0% 7.9 13.8 0.0% 0.0 0.0 77.7% 5.7 7.3 10.4 2.6 7.8 3.6 0.9 1.1 2.5 2.6 21.5
第三阵容 丹尼斯-罗德曼 NBA 82 80 40.3 53.9% 4.2 7.7 31.7% 0.4 1.2 60.0% 1.0 1.7 18.7 6.4 12.3 2.3 0.8 0.9 1.7 3.0 9.8
第三阵容 凯文-威利斯 NBA 81 80 36.6 48.3% 7.3 15.1 16.2% 0.1 0.5 80.4% 3.6 4.5 15.5 5.2 10.4 2.1 0.9 0.7 2.4 2.8 18.3
第三阵容 凯文-约翰逊 NBA 78 78 37.2 47.9% 6.9 14.4 21.7% 0.1 0.6 80.7% 5.7 7.1 3.7 0.8 3.0 10.7 1.5 0.3 3.5 2.3 19.7
第三阵容 马克-普莱斯 NBA 72 72 29.7 48.8% 6.1 12.5 38.7% 1.4 3.6 94.7% 3.8 4.0 2.4 0.5 1.9 7.4 1.3 0.2 2.2 1.6 17.3