nba荣誉/排名
  注:后台更新bug,本赛季所有个人荣誉将在分区决赛开始时更新完毕,请见谅。
最有价值球员(MVP)
最佳新秀(ROY)
最佳防守球员(DPOY)
最佳第六人(SMOY)
最佳教练(COY)
进步最快球员(MIP)
总决赛最有价值球员(FMVP)
总冠军
全明星最有价值球员(AMVP)
周最佳球员(POW)
月最佳球员(POM)
最佳阵容
最佳新秀阵容
最佳防守阵容
全明星正赛
奈·史密斯篮球名人纪念堂
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 拉里-伯德 NBA 82 82 39.5 47.8% 8.8 18.3 27.0% 0.2 0.9 86.3% 3.5 4.0 10.9 2.3 8.6 5.5 2.0 0.8 3.5 2.9 21.2
第一阵容 朱利叶斯-欧文 NBA 82 35.0 52.1% 9.7 18.6 22.2% 0.0 0.2 78.7% 5.1 6.5 8.0 3.0 5.0 4.4 2.1 1.8 3.2 2.8 24.6
第一阵容 卡里姆-贾巴尔 NBA 80 37.2 57.4% 10.5 18.2 0.0% 0.0 0.0 76.6% 5.3 6.9 10.3 2.5 7.8 3.4 0.7 2.9 3.1 3.1 26.2
第一阵容 乔治-格文 NBA 82 33.7 49.2% 10.4 21.1 25.7% 0.1 0.4 82.6% 6.2 7.6 5.1 1.5 3.6 3.2 1.1 0.7 3.1 2.6 27.1
第一阵容 丹尼斯-约翰逊 NBA 79 33.1 43.6% 6.7 15.4 21.6% 0.1 0.6 82.0% 5.2 6.3 4.6 2.0 2.6 3.7 1.7 0.8 2.6 3.1 18.8
is"7 hange_color col0 row8">8blk3容 8 蒂s ="nnormal松 g change_color col3 row8">80 ange_color col4 roww8">7210.1 ass ="normal pf change_col9stl change_color col19 row3">1.1 ss ="normal pts change_c19tov change_color col21 row4">2.64.0 hange_color col0 row8">9一阵容
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 阿德里安-丹特利 NBA 80 42.7 55.9% 11.4 20.3 28.6% 0.0 0.1 80.6% 7.9 9.8 6.4 2.4 4.0 4.0 1.4 0.2 3.5 3.1 30.7
第二阵容 马奎斯-约翰逊 NBA 76 33.4 55.2% 8.4 15.2 0.0% 0.0 0.1 70.6% 3.5 5.0 6.8 3.0 3.9 4.6 1.5 0.5 2.5 2.6 20.3
第二阵容 摩西-马龙 NBA 80 40.6 52.2% 10.1 19.3 33.3% 0.0 0.0 75.7% 7.6 10.1 14.8 5.9 8.8 1.8 1.0 1.9 3.9 2.8 27.8
第二阵容 奈特-阿奇博尔德 NBA 80 72 35.3 49.9% 4.8 9.6 0.0% 80 72 72 72NBA 80 2.8 2.6 1.9 0.8 3.5 3.1 20.3 奈特-阿奇博尔德 NBA 72 52.2% 3.0 18.2 9.7 0.1 0.1 82.0% 2.6 6.8 4.0 3.7 0.0 4.0
b .php#cboxactuseamnum chr col" white g c) ft;mge_color c"l2 row
http://www.kuaiqiu.com 球nnnum a>ft;mge_color c"l2 row http://www.forshine.neagi英超直播m a>ft;mge_color c"l2 row http://sports.> nea/gi运动健身m a>ft;mge_color c"l2 row http://tieba.baidu.com/f?ie=utf-8&kw=nbahre度nge吧m a>ft;mge_color c"l2 row http://www.98nba.com nge录像m a>ft;mge_color c"l2 row http://www.cctv5zb.com CCTV5节目表m a>ft;mge_color c"l2 row http://www.cctv5bo.com CCTV5在线直播m a>ft;mge_color c"l2 row http://www.102tv.cn> 界杯录像m a>ft;mge_color c"l2 row http://www.sopnba.com/ 播吧m a>ft;mge_color c"l2 row http://www.klnba.com.cn/ nge2K14修改器m a>ft;mge_color c"l2 row http://www.glsport.cn> 育在线直播m a>ft color c"l2 row http://www.rookie-nba.com/ nge新秀m a>ft;mft;at: left;ayle="width:ff ft;mge_http://www.miitbeian.gov.cn/ amnum chr col" white 京ICP备13012768l g c ©e" h urre-nba.com, alla="stas reservedft;mgbr/>ft;mge_ b .php#philosophy 站宗旨m a>ft;mge_ b .php#faq">常见问题m a>ft;mge_ b .php#glossary 术语解释m a>ft;mge_ b .php#cboxactuse 我们m a>ft;mge_http://bbs.urre-nba.com/forum.php?mod=forumdis &fid=38bl意见反馈m a>ft;at: left at: left ft;maat: left;mat: left arayle=id="myhidden"eft;mat: left;mascripr cyp ch ').find('.' +0 l.[3]).css('background', '#011233')ft;mar $(this).paolors('> ').find('.' +0 l.[4]).css('background', '#011233')ft;mar}, function(){ft;mar val0 l.0< $(this).attr(""widt").s it(' ');ft;mar $(this).paolors('> ').find('.' +0 l.[3]).css('background', 'none')ft;mar $(this).paolors('> ').find('.' +0 l.[4]).css('background', 'none')ft;mar})ft;mar$('.ge_color c').hover(function(){ft;mar val0 l.0< $(this).attr(""widt").s it(' ');ft;mar $(this).paolors('>tyle').find('.' +0'r c' +0 l.[3]).css('background', '#011233')//ft;mar}, function(){ft;mar val0 l.0< $(this).attr(""widt").s it(' ');ft;mar $(this).paolors('>tyle').find('.' +0'r c' +0 l.[3]).css('background', 'none')ft;mar})ft;ma}ft;mage_color col();ft;matscripr>ft;at