nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 拉里·伯德 NBA 82 82 36.0 47.4% 8.5 17.8 40.6% 0.7 1.7 83.6% 3.7 4.4 10.4 2.6 7.8 4.5 1.7 0.6 3.2 3.4 21.3
第一阵容 朱利叶斯-欧文 NBA 78 36.1 51.9% 10.7 20.7 20.0% 0.1 0.3 78.7% 5.4 6.8 7.4 2.8 4.6 4.6 2.2 1.8 3.6 2.7 26.9
第一阵容 卡里姆-贾巴尔 NBA 82 38.3 60.4% 10.2 16.9 0.0% 0.0 0.0 76.5% 4.4 5.8 10.8 2.3 8.5 4.5 1.0 3.4 3.6 2.6 24.8
第一阵容 乔治-格文 NBA 78 37.6 52.8% 13.1 24.9 31.4% 0.4 1.3 85.2% 6.5 7.6 5.2 2.0 3.2 2.6 1.4 1.0 3.3 2.7 33.1
第一阵容 保罗-韦斯特法尔 NBA 82 32.5 52.5% 8.4 16.1 28.0% 0.3 1.1 86.2% 4.7 5.4 2.3 0.6 1.7 5.1 1.5 0.4 2.5 2.0 21.9
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 马奎斯-约翰逊 NBA 77 34.9 54.4% 8.9 16.5 22.2% 0.0 0.1 79.1% 3.8 4.8 7.4 2.8 4.5 3.5 1.3 0.9 2.4 2.2 21.7
第二阵容 丹-劳恩德菲尔德 NBA 81 32.0 49.9% 6.2 12.4 0.0% 0.0 0.0 71.0% 4.1 5.7 10.3 3.6 6.7 2.3 1.2 1.7 2.9 3.9 16.5
第二阵容 摩西-马龙 NBA 82 38.3 50.2% 9.5 18.9 0.0% 0.0 0.1 71.9% 6.9 9.5 14.5 7.0 7.5 1.8 1.0 1.3 3.7 2.6 25.8
第二阵容 丹尼斯-约翰逊 NBA 81 36.3 42.2% 7.1 16.8 20.7% 0.1 0.7 78.0% 4.7 6.0 5.1 2.1 3.0 4.1 1.8 1.0 2.8 3.3 19.0
第二阵容 盖斯-威廉姆斯 NBA 82 36.2 48.2% 9.0 18.7 19.4% 0.1 0.4 78.8% 4.0 5.1 3.4 1.5 1.8 4.8 2.4 0.5 2.2 2.0 22.1