Stew Johnson wiki英文资料>>
全  名:
Stewart Johnson
位  置:
前锋-中锋
身  高:
2.03米(6尺8寸)
体  重:
100公斤(220磅)
出生日期:
1944年8月19日
出生城市:
宾夕法尼亚州克莱尔顿
高  中:
Clairton in Clairton, Pennsylvania
大  学:
Murray State University
球衣号码:
2,7,10,11,13,20,23,24,41 详情
选秀情况:
1966年第3轮第1顺位被尼克斯选中选秀一览>>
场均数据
48分钟>> 36分钟>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
75-76 总计(ABA) 20 17.5 31.0% 3.1 9.9 7.7% 0.1 0.7 81.8% 0.9 1.1 2.4 1.1 1.3 1.2 0.4 0.1 0.7 1.8 7.1
75-76 圣安东尼奥老刺(ABA) 10 12.3 26.9% 2.1 7.8 12.5% 0.1 0.8 50.0% 0.2 0.4 1.9 1.0 0.9 1.5 0.2 0.0 0.2 1.6 4.5
75-76 圣地亚哥远航(ABA) 10 22.7 33.6% 4.0 11.9 0.0% 0.0 0.5 88.9% 1.6 1.8 2.9 1.2 1.7 0.8 0.6 0.1 1.1 1.9 9.6
74-75 总计(ABA) 81 34.7 44.5% 8.2 18.4 30.3% 0.5 1.6 73.3% 0.8 1.1 6.1 1.7 4.4 1.7 1.2 0.3 1.5 2.8 17.7
74-75 孟菲斯超音速(ABA) 72 35.5 44.7% 8.2 18.4 30.8% 0.5 1.7 72.8% 0.8 1.1 6.1 1.8 4.4 1.7 1.3 0.3 1.4 2.8 17.8
74-75 圣迭戈征服者(ABA) 9 28.1 42.4% 8.0 18.9 25.0% 0.3 1.3 80.0% 0.4 0.6 5.7 1.2 4.4 2.0 0.7 0.6 1.9 3.2 16.8
73-74 圣迭戈征服者(ABA) 84 31.6 42.9% 8.5 19.9 31.1% 0.7 2.3 84.7% 2.4 2.8 6.3 2.2 4.2 1.5 0.9 0.2 1.6 1.9 20.1
72-73 圣迭戈征服者(ABA) 80 36.9 44.0% 9.6 21.9 27.8% 0.5 1.7 81.9% 2.4 3.0 7.5 2.2 5.2 2.2 2.0 3.2 22.1
71-72 总计(ABA) 67 22.9 42.1% 5.5 13.0 34.0% 0.2 0.7 73.7% 1.1 1.5 5.7 1.7 4.0 1.3 1.4 2.4 12.3
71-72 卡罗来纳美洲狮(ABA) 50 22.5 43.0% 5.7 13.2 32.5% 0.3 0.8 72.6% 1.1 1.5 5.4 1.8 3.6 1.5 1.3 2.3 12.6
71-72 匹兹堡秃鹰(ABA) 17 24.1 39.4% 5.0 12.7 42.9% 0.2 0.4 76.9% 1.2 1.5 6.5 1.5 4.9 0.9 1.4 2.5 11.4
70-71 匹兹堡秃鹰(ABA) 84 30.9 43.9% 7.1 16.1 30.0% 0.1 0.5 84.2% 1.7 2.0 7.7 2.3 5.4 1.5 1.9 2.6 16.0
69-70 匹兹堡风笛手(ABA) 81 29.0 40.7% 6.7 16.5 27.3% 0.2 0.7 77.8% 1.7 2.2 6.8 2.3 4.5 1.5 1.9 2.6 15.3
68-69 总计(ABA) 78 31.8 42.7% 7.9 18.5 35.0% 0.8 2.3 78.7% 2.6 3.2 7.7 2.5 5.2 1.8 2.2 2.3 19.2
68-69 休斯顿小牛(ABA) 69 33.0 42.9% 8.5 19.9 35.4% 0.9 2.5 77.5% 2.7 3.4 8.1 2.7 5.4 1.9 2.4 2.2 20.6
68-69 纽约老篮网(ABA) 9 22.8 38.9% 3.1 8.0 25.0% 0.2 0.9 94.1% 1.8 1.9 4.9 1.3 3.6 1.0 1.0 2.7 8.2
67-68 总计(ABA) 72 20.5 34.3% 3.5 10.3 31.6% 0.3 1.1 61.1% 1.0 1.6 5.8 0.7 1.2 2.0 8.4
67-68 新泽西美洲人(ABA) 55 21.7 34.4% 3.6 10.6 30.2% 0.3 1.0 62.5% 1.0 1.6 5.9 0.8 1.3 2.3 8.6
67-68 肯塔基上校(ABA) 17 16.4 34.0% 3.2 9.5 34.6% 0.5 1.5 56.0% 0.8 1.5 5.2 0.3 1.1 1.1 7.8
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
75-76 总计(ABA) 20 350 31.0% 61 197 7.7% 1 13 81.8% 18 22 48 22 26 23 8 1 13 35 141
75-76 圣安东尼奥老刺(ABA) 10 123 26.9% 21 78 12.5% 1 8 50.0% 2 4 19 10 9 15 2 0 2 16 45
75-76 圣地亚哥远航(ABA) 10 227 33.6% 40 119 0.0% 0 5 88.9% 16 18 29 12 17 8 6 1 11 19 96
74-75 总计(ABA) 81 2812 44.5% 664 1493 30.3% 40 132 73.3% 63 86 493 138 355 138 96 26 118 228 1431
74-75 孟菲斯超音速(ABA) 72 2559 44.7% 592 1323 30.8% 37 120 72.8% 59 81 442 127 315 120 90 21 101 199 1280
74-75 圣迭戈征服者(ABA) 9 253 42.4% 72 170 25.0% 3 12 80.0% 4 5 51 11 40 18 6 5 17 29 151
73-74 圣迭戈征服者(ABA) 84 2652 42.9% 716 1668 31.1% 59 190 84.7% 199 235 531 181 350 127 72 13 136 162 1690
72-73 圣迭戈征服者(ABA) 80 2952 44.0% 769 1748 27.8% 37 133 81.9% 195 238 597 178 419 174 161 258 1770
71-72 总计(ABA) 67 1534 42.1% 368 874 34.0% 16 47 73.7% 73 99 382 116 266 88 91 159 825
71-72 卡罗来纳美洲狮(ABA) 50 1125 43.0% 283 658 32.5% 13 40 72.6% 53 73 272 90 182 73 67 116 632
71-72 匹兹堡秃鹰(ABA) 17 409 39.4% 85 216 42.9% 3 7 76.9% 20 26 110 26 84 15 24 43 193
70-71 匹兹堡秃鹰(ABA) 84 2595 43.9% 593 1350 30.0% 12 40 84.2% 144 171 646 194 452 123 160 221 1342
69-70 匹兹堡风笛手(ABA) 81 2347 40.7% 544 1337 27.3% 15 55 77.8% 137 176 547 184 363 120 150 210 1240
68-69 总计(ABA) 78 2484 42.7% 616 1444 35.0% 64 183 78.7% 199 253 604 198 406 142 172 178 1495
68-69 休斯顿小牛(ABA) 69 2279 42.9% 588 1372 35.4% 62 175 77.5% 183 236 560 186 374 133 163 154 1421
68-69 纽约老篮网(ABA) 9 205 38.9% 28 72 25.0% 2 8 94.1% 16 17 44 12 32 9 9 24 74
67-68 总计(ABA) 72 1475 34.3% 255 743 31.6% 25 79 61.1% 69 113 415 49 89 147 604
67-68 新泽西美洲人(ABA) 55 1196 34.4% 200 581 30.2% 16 53 62.5% 55 88 327 44 70 128 471
67-68 肯塔基上校(ABA) 17 279 34.0% 55 162 34.6% 9 26 56.0% 14 25 88 5 19 19 133
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
75-76 总计(ABA) 6.7% 6.2% 7.4% 9.0% 1.1% 0.2% 5.9% 24.5% 84 107 -0.3 -0.6 0.2 6.6
75-76 圣安东尼奥老刺(ABA) 7.7% 8.4% 7.0% 15.5% 0.7% 0.0% 2.4% 25.6% 80 109 -0.2 -0.3 0.1 4.7
75-76 圣地亚哥远航(ABA) 6.2% 5.0% 7.5% 5.5% 1.3% 0.2% 8.0% 24.0% 86 106 -0.1 -0.3 0.2 7.6
74-75 总计(ABA) 8.9% 4.8% 13.2% 7.6% 1.6% 0.5% 7.2% 24.3% 97 108 2.1 0.4 1.7 14.1
74-75 孟菲斯超音速(ABA) 8.8% 4.9% 13.0% 7.2% 1.7% 0.4% 6.9% 23.8% 98 108 2.1 0.6 1.5 14.2
74-75 圣迭戈征服者(ABA) 9.7% 4.1% 15.5% 10.8% 1.1% 1.0% 9.0% 28.8% 91 108 -0.1 -0.2 0.1 13.1
73-74 圣迭戈征服者(ABA) 9.1% 6.0% 12.4% 6.9% 1.2% 0.2% 7.1% 26.5% 102 107 4.3 2.9 1.4 16.8
72-73 圣迭戈征服者(ABA) 9.9% 5.7% 14.4% 9.6% 8.0% 25.9% 2.7 -0.9 3.5 16.1
71-72 总计(ABA) 11.5% 6.7% 16.5% 8.2% 9.0% 24.2% -0.3 -1.4 1.1 14.1
71-72 卡罗来纳美洲狮(ABA) 11.2% 7.1% 15.6% 9.4% 8.8% 24.8% 0.3 -0.8 1.1 15.2
71-72 匹兹堡秃鹰(ABA) 12.3% 5.8% 18.7% 4.9% 9.5% 22.4% -0.7 -0.7 0.0 11.1
70-71 匹兹堡秃鹰(ABA) 10.5% 6.4% 10.1% 21.4% 1.8 -0.2 1.9 14.7
69-70 匹兹堡风笛手(ABA) 9.9% 7.5% 9.6% 24.0% -0.4 -2.1 1.7 14.3
68-69 总计(ABA) 10.3% 9.7% 10.0% 25.1% 3.6 1.4 2.2 18.7
68-69 休斯顿小牛(ABA) 10.4% 10.0% 9.9% 26.0% 3.5 1.4 2.1 19.4
68-69 纽约老篮网(ABA) 9.6% 6.3% 10.2% 15.8% 0.1 0.0 0.1 11.1
67-68 总计(ABA) 12.4% 4.9% 10.1% 22.1% -1.5 -2.9 1.4 9.6
67-68 肯塔基上校(ABA) 13.7% 2.9% 9.9% 26.1% -0.3 -0.6 0.3 11.9
67-68 新泽西美洲人(ABA) 12.1% 5.4% 10.1% 21.1% -1.2 -2.3 1.1 9.1
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
n n
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
75-76 总计(ABA) 34.1% 31.2%
75-76 圣安东尼奥老刺(ABA) 28.2% 27.6%
75-76 圣地亚哥远航(ABA) 37.8% 33.6%
74-75 总计(ABA) 46.7% 45.8%
74-75 孟菲斯超音速(ABA) 47.1% 46.1%
74-75 圣迭戈征服者(ABA) 43.8% 43.2%
73-74 圣迭戈征服者(ABA) 47.7% 44.7%
72-73 圣迭戈征服者(ABA) 47.8% 45.1%
71-72 总计(ABA) 45.0% 43.0%
71-72 卡罗来纳美洲狮(ABA) 45.8% 44.0%
71-72 匹兹堡秃鹰(ABA) 42.4% 40.0%
70-71 匹兹堡秃鹰(ABA) 47.1% 44.4%
69-70 匹兹堡风笛手(ABA) 43.8% 41.2%
68-69 总计(ABA) 48.1% 44.9%
68-69 休斯顿小牛(ABA) 48.1% 45.1%
68-69 纽约老篮网(ABA) 46.6% 40.3%
67-68 总计(ABA) 38.1% 36.0%
67-68 肯塔基上校(ABA) 38.4% 36.7%
67-68 新泽西美洲人(ABA) 38.0% 35.8%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
n n
生涯类似球员
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0