nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
历史单季
历史生涯
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻篮板率
1 贾森-威廉姆斯 475 158 20.6 44.0% 2.9 6.5 12.5% 0.0 0.1 60.6% 1.6 2.6 7.5 3.3 4.2 0.6 0.4 0.6 1.1 2.7 7.3 17.3
2 丹尼斯-罗德曼 911 573 31.7 52.1% 3.0 5.8 23.1% 0.1 0.4 58.4% 1.2 2.0 13.1 4.8 8.4 1.8 0.7 0.6 1.6 3.1 7.3 17.2
3 安德烈-德拉蒙德 402 352 29.8 54.7% 5.7 10.5 26.3% 0.0 0.0 39.1% 1.8 4.7 12.9 4.7 8.3 0.8 1.2 1.5 1.6 3.1 13.3 16.6
4 杰罗米-雷恩 218 79 14.7 44.1% 2.3 5.2 6.3% 0.0 0.1 37.9% 0.7 1.9 5.8 2.6 3.2 1.5 0.6 0.2 1.2 2.5 5.3 16.5
5 摩西-马龙 1329 33.9 49.1% 7.1 14.5 76.9% 6.4 8.3 12.2 5.1 7.1 1.4 0.8 1.3 2.3 20.6 16.4
6 厄尔-威廉姆斯 146 12.9 43.2% 2.0 4.6 47.5% 0.6 1.2 5.6 2.1 3.5 0.9 0.4 0.4 1.8 4.5 16.4
7 马克-兰斯伯格 437 16.7 48.1% 2.3 4.9 52.2% 1.0 1.8 6.1 2.4 3.8 0.5 0.3 0.2 1.1 1.6 5.6 16.1
8 拉里-史密斯 883 25.9 53.1% 2.9 5.4 0.0% 0.0 0.0 53.1% 1.0 1.8 9.2 3.9 5.3 1.1 0.8 0.5 1.4 3.4 6.7 15.8
9 杰夫-福斯特 764 345 20.6 49.7% 1.9 3.9 13.0% 0.0 0.1 61.5% 1.0 1.7 6.9 2.8 4.1 0.9 0.7 0.4 0.8 2.5 4.9 15.2
10 克里斯-杜德里 886 331 18.4 41.2% 1.6 3.8 0.0% 0.0 0.0 45.8% 0.8 1.7 6.2 2.5 3.6 0.4 0.4 1.2 0.8 2.6 3.9 15.2
11 琼-布罗克曼 150 10 10.5 48.8% 0.8 1.6 0.0% 0.0 0.0 61.8% 0.6 0.9 3.1 1.4 1.7 0.3 0.2 0.1 0.4 1.8 2.1 15.2
12 迈克尔-安斯莉 149 6 14.4 51.3% 2.6 5.0 0.0 0.0 72.2% 1.7 2.4 4.2 2.1 2.1 0.4 0.3 0.2 0.6 1.9 6.9 15.1
13 雷吉-埃文斯 809 372 19.3 46.5% 1.4 2.9 9.1% 0.0 0.0 52.8% 1.3 2.5 7.1 2.5 4.7 0.6 0.7 0.1 1.1 2.3 4.1 15.0
14 丹尼-福特森 440 175 20.1 47.2% 2.7 5.8 16.7% 0.0 0.0 78.5% 2.8 3.5 7.2 2.7 4.5 0.7 0.4 0.2 1.5 3.5 8.2 15.0
15 乔伊-多西 131 26 11.4 53.4% 1.1 2.0 0.0% 0.0 0.0 37.5% 0.5 1.2 3.9 1.5 2.4 0.4 0.5 0.3 0.7 2.0 2.6 15.0
16 埃内斯-坎特 461 130 21.5 53.4% 4.6 8.7 29.6% 0.1 0.2 77.2% 2.1 2.7 6.9 2.7 4.2 0.6 0.4 0.4 1.5 2.1 11.4 14.3
17 罗伊-塔普雷 280 57 26.7 48.3% 5.2 10.8 17.6% 0.0 0.1 74.4% 2.2 2.9 10.0 3.4 6.6 1.0 1.1 1.2 2.0 3.4 12.6 14.2
18 里昂-鲍威 239 19 13.9 51.5% 2.1 4.0 0.0% 0.0 0.0 68.2% 2.1 3.1 3.8 1.6 2.2 0.3 0.3 0.3 0.8 2.1 6.2 14.2
19 克里福德-洛奇尔 173 64 17.2 49.6% 2.0 4.1 18.2% 0.0 0.1 46.5% 0.7 1.6 5.2 2.2 3.0 0.6 0.5 0.7 0.9 2.5 4.8 14.1
20 托马斯-罗宾逊 313 12 13.4 47.0% 2.0 4.3 0.0% 0.0 0.0 50.5% 0.8 1.6 4.8 1.7 3.1 0.6 0.5 0.4 1.0 1.7 4.9 14.0
21 迈克尔-鲁芬 414 58 14.4 40.7% 0.6 1.5 0.0% 0.0 0.0 45.9% 0.5 1.1 3.9 1.8 2.2 0.6 0.5 0.5 0.7 2.3 1.7 13.9
22 普奥珀耶-琼斯 535 305 23.5 44.7% 2.9 6.6 28.1% 0.0 0.2 75.1% 1.0 1.4 7.4 3.0 4.4 1.3 0.6 0.3 1.1 2.8 7.0 13.8
23 费斯图斯-艾泽里 170 61 14.1 51.3% 1.6 3.2 0.0 0.0 55.7% 1.0 1.7 4.3 1.7 2.5 0.4 0.3 1.0 0.8 1.9 4.2 13.8
24 贾希迪-怀特 334 209 17.7 51.0% 2.2 4.3 0.0% 0.0 0.0 53.4% 1.4 2.7 5.8 2.1 3.7 0.2 0.4 1.1 1.2 2.7 5.9 13.7
25 弗拉迪米尔-斯蒂潘尼亚 270 19 13.8 42.5% 1.7 4.0 13.3% 0.0 0.1 53.6% 0.8 1.4 4.4 1.6 2.7 0.3 0.4 0.5 0.8 1.8 4.1 13.6
26 德胡安-布莱尔 424 179 16.6 52.4% 2.9 5.6 0.0% 0.0 0.0 60.8% 0.9 1.5 5.1 1.9 3.2 0.8 0.7 0.3 1.1 2.4 6.8 13.6
27 克林特-卡佩拉 171 111 20.8 62.2% 4.1 6.6 0.0% 0.0 0.0 45.4% 1.2 2.7 7.3 2.6 4.7 0.8 0.6 1.2 1.0 2.5 9.5 13.6
28 肯尼思-法里德 424 366 25.3 54.4% 4.7 8.6 10.5% 0.0 0.0 65.4% 2.2 3.4 8.3 3.1 5.2 1.0 0.8 0.8 1.4 2.5 11.6 13.6
29 路易斯-阿蒙德森 428 42 12.9 47.4% 1.5 3.2 0.0% 0.0 0.0 44.4% 0.6 1.4 3.6 1.5 2.1 0.4 0.4 0.7 0.7 2.0 3.7 13.6
30 维尔-佩尔多 792 223 15.6 51.5% 1.9 3.7 6.7% 0.0 0.0 57.7% 0.9 1.5 4.9 1.8 3.2 0.8 0.3 0.7 1.0 2.0 4.7 13.5
31 丹-加祖里奇 527 164 14.8 50.0% 2.0 4.0 0.0% 0.0 0.0 49.8% 0.7 1.4 4.4 1.7 2.7 0.4 0.5 0.9 0.7 2.4 4.7 13.4
32 哈桑-怀特塞德 228 163 27.2 58.5% 5.6 9.6 100.0% 0.0 0.0 61.5% 2.4 3.9 11.5 3.2 8.3 0.4 0.6 2.6 1.6 2.6 13.7 13.4
33 戴尔-戴维斯 1094 863 27.1 53.0% 3.3 6.2 0.0% 0.0 0.0 56.2% 1.4 2.5 7.9 3.0 4.8 0.9 0.6 1.2 1.0 2.6 8.0 13.4
34 纳兹尔-穆罕穆德 1005 354 15.8 48.6% 2.4 4.9 0.0% 0.0 0.0 64.0% 1.0 1.6 4.7 1.8 2.9 0.4 0.4 0.6 0.9 2.1 5.8 13.3
35 特里斯坦-汤普森 474 321 28.6 51.5% 3.7 7.1 0.0% 0.0 0.0 61.0% 2.0 3.2 8.6 3.4 5.2 0.8 0.5 0.8 1.1 2.4 9.3 13.3
36 鲁迪-戈波特 281 190 27.3 61.2% 3.4 5.6 0.0% 0.0 0.0 62.0% 2.6 4.1 9.8 3.1 6.7 1.1 0.6 2.2 1.5 2.4 9.4 13.3
37 吉登-汉密尔顿 133 15 11.7 44.0% 1.3 3.0 0.0 0.0 66.0% 1.8 2.7 3.5 1.4 2.1 0.2 0.3 0.2 0.8 1.6 4.4 13.3
38 保罗-塞拉斯 1254 27.9 43.2% 3.4 7.9 67.3% 2.5 3.8 9.9 2.1 2.5 9.4 13.2
39 德安德鲁-乔丹 689 577 27.8 67.6% 3.7 5.5 9.1% 0.0 0.0 43.3% 1.7 4.0 10.2 3.2 7.0 0.7 0.6 1.8 1.3 2.7 9.2 13.2
40 乔金-诺阿 618 511 28.9 49.0% 3.4 7.0 0.0% 0.0 0.0 69.9% 2.1 3.0 9.4 3.4 6.0 2.9 0.8 1.4 1.7 2.9 9.0 13.1
41 贾米尔-法伊克 201 35 21.5 42.4% 1.7 4.1 40.0% 0.1 0.1 62.9% 1.0 1.6 7.1 2.6 4.6 0.7 0.6 0.4 0.8 2.2 4.5 13.1
42 威利-里德 125 7 13.0 58.6% 2.2 3.8 40.0% 0.0 0.0 56.3% 0.8 1.4 4.1 1.6 2.5 0.3 0.2 0.7 0.4 1.7 5.3 13.0
43 尼科拉-佩科维奇 271 194 24.9 51.8% 4.8 9.4 0.0 0.0 76.0% 2.9 3.8 6.7 3.0 3.7 0.7 0.5 0.6 1.5 2.3 12.6 13.0
44 欧米尔-阿西克 453 262 19.9 52.9% 2.1 3.9 0.0% 0.0 0.0 55.4% 1.3 2.3 7.3 2.3 5.1 0.6 0.4 0.7 1.2 2.0 5.4 13.0
45 杰罗姆-威廉姆斯 587 159 21.7 50.2% 2.4 4.8 3.8% 0.0 0.0 64.5% 1.7 2.7 6.4 2.5 3.9 0.8 1.1 0.2 1.0 2.1 6.6 12.9
46 史蒂文-亚当斯 324 260 24.0 57.4% 3.1 5.5 0.0% 0.0 0.0 57.6% 1.5 2.6 6.5 2.8 3.7 0.8 0.7 1.0 1.3 2.7 7.7 12.9
47 阿隆-格雷 318 87 12.1 50.9% 1.4 2.7 0.0% 0.0 0.0 56.2% 0.6 1.0 3.7 1.4 2.4 0.7 0.3 0.3 0.8 2.1 3.4 12.9
48 迈克尔-斯维特尼 233 73 15.5 48.5% 2.4 5.0 0.0% 0.0 0.0 68.9% 1.7 2.4 4.5 1.7 2.8 0.6 0.3 0.5 1.2 2.4 6.5 12.9
49 埃里克-丹皮尔 987 771 24.3 49.8% 2.8 5.7 12.5% 0.0 0.0 62.6% 1.8 2.8 7.1 2.8 4.3 0.8 0.3 1.4 1.5 2.9 7.4 12.8
50 罗伦佐-威廉姆斯 253 166 21.9 46.9% 1.3 2.8 0.0% 0.0 0.0 37.7% 0.3 0.8 6.3 2.7 3.6 1.0 0.5 1.4 0.9 2.9 3.0 12.8

*灰色标出的球员为生涯早期赛季不存在'进攻篮板率'统计的球员
>>查看术语解释>>