nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻篮板率
1 贾森-威廉姆斯 475 158 20.6 44.0% 2.9 6.5 12.5% 0.0 0.1 60.6% 1.6 2.6 7.5 3.3 4.2 0.6 0.4 0.6 1.1 2.7 7.3 17.3
2 丹尼斯-罗德曼 911 573 31.7 52.1% 3.0 5.8 23.1% 0.1 0.4 58.4% 1.2 2.0 13.1 4.8 8.4 1.8 0.7 0.6 1.6 3.1 7.3 17.2
3 杰罗米-雷恩 218 79 14.7 44.1% 2.3 5.2 6.3% 0.0 0.1 37.9% 0.7 1.9 5.8 2.6 3.2 1.5 0.6 0.2 1.2 2.5 5.3 16.5
4 厄尔-威廉姆斯 146 12.9 43.2% 2.0 4.6 47.5% 0.6 1.2 5.6 2.1 3.5 0.9 0.4 0.4 1.8 4.5 16.4
5 安德烈-德拉蒙德 599 548 31.0 54.1% 6.1 11.3 14.6% 0.0 0.2 46.1% 2.2 4.8 13.8 4.8 9.1 1.3 1.4 1.6 2.0 3.2 14.5 16.4
6 马克-兰斯伯格 437 16.7 48.1% 2.3 4.9 52.2% 1.0 1.8 6.1 2.4 3.8 0.5 0.3 0.2 1.1 1.6 5.6 16.1
7 拉里-史密斯 883 25.9 53.1% 2.9 5.4 0.0% 0.0 0.0 53.1% 1.0 1.8 9.2 3.9 5.3 1.1 0.8 0.5 1.4 3.4 6.7 15.8
8 琼-布罗克曼 150 10 10.5 48.8% 0.8 1.6 0.0% 0.0 0.0 61.8% 0.6 0.9 3.1 1.4 1.7 0.3 0.2 0.1 0.4 1.8 2.1 15.2
9 杰夫-福斯特 764 345 20.6 49.7% 1.9 3.9 13.0% 0.0 0.1 61.5% 1.0 1.7 6.9 2.8 4.1 0.9 0.7 0.4 0.8 2.5 4.9 15.2
10 克里斯-杜德里 886 331 18.4 41.2% 1.6 3.8 0.0% 0.0 0.0 45.8% 0.8 1.7 6.2 2.5 3.6 0.4 0.4 1.2 0.8 2.6 3.9 15.2
11 迈克尔-安斯莉 149 6 14.4 51.3% 2.6 5.0 0.0 0.0 72.2% 1.7 2.4 4.2 2.1 2.1 0.4 0.3 0.2 0.6 1.9 6.9 15.1
12 雷吉-埃文斯 809 372 19.3 46.5% 1.4 2.9 9.1% 0.0 0.0 52.8% 1.3 2.5 7.1 2.5 4.7 0.6 0.7 0.1 1.1 2.3 4.1 15.0
13 丹尼-福特森 440 175 20.1 47.2% 2.7 5.8 16.7% 0.0 0.0 78.5% 2.8 3.5 7.2 2.7 4.5 0.7 0.4 0.2 1.5 3.5 8.2 15.0
14 乔伊-多西 131 26 11.4 53.4% 1.1 2.0 0.0% 0.0 0.0 37.5% 0.5 1.2 3.9 1.5 2.4 0.4 0.5 0.3 0.7 2.0 2.6 15.0
15 埃内斯-坎特 634 222 21.8 54.2% 4.8 8.8 28.7% 0.1 0.2 77.6% 2.0 2.6 7.6 2.9 4.7 0.9 0.4 0.5 1.5 2.2 11.6 14.9
16 罗伊-塔普雷 280 57 26.7 48.3% 5.2 10.8 17.6% 0.0 0.1 74.4% 2.2 2.9 10.0 3.4 6.6 1.0 1.1 1.2 2.0 3.4 12.6 14.2
17 里昂-鲍威 239 19 13.9 51.5% 2.1 4.0 0.0% 0.0 0.0 68.2% 2.1 3.1 3.8 1.6 2.2 0.3 0.3 0.3 0.8 2.1 6.2 14.2
18 克里福德-洛奇尔 173 64 17.2 49.6% 2.0 4.1 18.2% 0.0 0.1 46.5% 0.7 1.6 5.2 2.2 3.0 0.6 0.5 0.7 0.9 2.5 4.8 14.1
19 哈桑-怀特塞德 404 320 26.8 58.2% 5.8 9.9 32.0% 0.0 0.1 60.6% 2.3 3.7 11.8 3.4 8.4 0.7 0.6 2.4 1.6 2.7 13.8 14.0
20 托马斯-罗宾逊 313 12 13.4 47.0% 2.0 4.3 0.0% 0.0 0.0 50.5% 0.8 1.6 4.8 1.7 3.1 0.6 0.5 0.4 1.0 1.7 4.9 14.0
21 史蒂文-亚当斯 525 461 26.9 58.9% 4.1 6.9 10.0% 0.0 0.0 55.8% 1.7 3.0 7.6 3.5 4.1 1.2 0.9 1.0 1.4 2.6 9.8 14.0
22 迈克尔-鲁芬 414 58 14.4 40.7% 0.6 1.5 0.0% 0.0 0.0 45.9% 0.5 1.1 3.9 1.8 2.2 0.6 0.5 0.5 0.7 2.3 1.7 13.9
23 吉列尔莫-埃尔南戈麦斯 209 26 14.4 53.0% 2.7 5.1 33.0% 0.1 0.4 68.7% 1.4 2.0 5.4 1.9 3.5 1.0 0.4 0.4 1.1 1.6 6.9 13.9
24 费斯图斯-艾泽里 170 61 14.1 51.3% 1.6 3.2 0.0 0.0 55.7% 1.0 1.7 4.3 1.7 2.5 0.4 0.3 1.0 0.8 1.9 4.2 13.8
25 肯尼思-法里德 478 385 24.5 54.6% 4.6 8.4 22.2% 0.0 0.1 65.4% 2.2 3.3 8.1 3.1 5.1 1.0 0.7 0.8 1.3 2.5 11.4 13.8
26 普奥珀耶-琼斯 535 305 23.5 44.7% 2.9 6.6 28.1% 0.0 0.2 75.1% 1.0 1.4 7.4 3.0 4.4 1.3 0.6 0.3 1.1 2.8 7.0 13.8
27 贾希迪-怀特 334 209 17.7 51.0% 2.2 4.3 0.0% 0.0 0.0 53.4% 1.4 2.7 5.8 2.1 3.7 0.2 0.4 1.1 1.2 2.7 5.9 13.7
28 克林特-卡佩拉 334 274 26.0 63.4% 5.3 8.3 0.0% 0.0 0.0 52.6% 1.6 3.1 9.7 3.3 6.4 1.0 0.7 1.5 1.2 2.5 12.2 13.7
29 德胡安-布莱尔 424 179 16.6 52.4% 2.9 5.6 0.0% 0.0 0.0 60.8% 0.9 1.5 5.1 1.9 3.2 0.8 0.7 0.3 1.1 2.4 6.8 13.6
30 弗拉迪米尔-斯蒂潘尼亚 270 19 13.8 42.5% 1.7 4.0 13.3% 0.0 0.1 53.6% 0.8 1.4 4.4 1.6 2.7 0.3 0.4 0.5 0.8 1.8 4.1 13.6
31 特里斯坦-汤普森 619 429 28.1 51.8% 3.8 7.3 28.1% 0.0 0.1 61.0% 1.8 3.0 8.7 3.4 5.3 1.0 0.5 0.7 1.2 2.3 9.4 13.6
32 路易斯-阿蒙德森 428 42 12.9 47.4% 1.5 3.2 0.0% 0.0 0.0 44.4% 0.6 1.4 3.6 1.5 2.1 0.4 0.4 0.7 0.7 2.0 3.7 13.6
33 维尔-佩尔多 792 223 15.6 51.5% 1.9 3.7 6.7% 0.0 0.0 57.7% 0.9 1.5 4.9 1.8 3.2 0.8 0.3 0.7 1.0 2.0 4.7 13.5
34 米切尔-罗宾逊 127 26 21.8 72.0% 3.6 5.0 0.0 0.0 58.3% 1.3 2.2 6.7 2.9 3.8 0.6 0.8 2.2 0.6 3.2 8.5 13.5
35 戴尔-戴维斯 1094 863 27.1 53.0% 3.3 6.2 0.0% 0.0 0.0 56.2% 1.4 2.5 7.9 3.0 4.8 0.9 0.6 1.2 1.0 2.6 8.0 13.4
36 丹-加祖里奇 527 164 14.8 50.0% 2.0 4.0 0.0% 0.0 0.0 49.8% 0.7 1.4 4.4 1.7 2.7 0.4 0.5 0.9 0.7 2.4 4.7 13.4
37 吉登-汉密尔顿 133 15 11.7 44.0% 1.3 3.0 0.0 0.0 66.0% 1.8 2.7 3.5 1.4 2.1 0.2 0.3 0.2 0.8 1.6 4.4 13.3
38 纳兹尔-穆罕穆德 1005 354 15.8 48.6% 2.4 4.9 0.0% 0.0 0.0 64.0% 1.0 1.6 4.7 1.8 2.9 0.4 0.4 0.6 0.9 2.1 5.8 13.3
39 雅各布-珀尔特尔 271 38 16.2 63.8% 2.4 3.7 50.0% 0.0 0.0 54.3% 0.6 1.2 4.7 1.9 2.8 1.0 0.4 1.0 0.8 2.0 5.4 13.3
40 保罗-塞拉斯 1254 27.9 43.2% 3.4 7.9 67.3% 2.5 3.8 9.9 2.1 2.5 9.4 13.2
41 贾米尔-法伊克 201 35 21.5 42.4% 1.7 4.1 40.0% 0.1 0.1 62.9% 1.0 1.6 7.1 2.6 4.6 0.7 0.6 0.4 0.8 2.2 4.5 13.1
42 德安德鲁-乔丹 875 713 27.8 66.9% 3.8 5.7 9.1% 0.0 0.0 47.4% 1.9 3.9 10.8 3.2 7.6 0.9 0.6 1.6 1.4 2.6 9.5 13.1
43 乔金-诺阿 667 512 27.9 49.1% 3.4 6.8 0.0% 0.0 0.0 70.0% 2.1 3.0 9.1 3.2 5.9 2.8 0.8 1.3 1.7 2.8 8.8 13.0
44 尼科拉-佩科维奇 271 194 24.9 51.8% 4.8 9.4 0.0 0.0 76.0% 2.9 3.8 6.7 3.0 3.7 0.7 0.5 0.6 1.5 2.3 12.6 13.0
45 凯文-卢尼 224 36 13.9 57.0% 1.9 3.3 15.0% 0.0 0.2 60.1% 0.6 1.0 3.7 1.6 2.1 1.0 0.5 0.6 0.5 1.9 4.4 12.9
46 阿隆-格雷 318 87 12.1 50.9% 1.4 2.7 0.0% 0.0 0.0 56.2% 0.6 1.0 3.7 1.4 2.4 0.7 0.3 0.3 0.8 2.1 3.4 12.9
47 杰罗姆-威廉姆斯 587 159 21.7 50.2% 2.4 4.8 3.8% 0.0 0.0 64.5% 1.7 2.7 6.4 2.5 3.9 0.8 1.1 0.2 1.0 2.1 6.6 12.9
48 迈克尔-斯维特尼 233 73 15.5 48.5% 2.4 5.0 0.0% 0.0 0.0 68.9% 1.7 2.4 4.5 1.7 2.8 0.6 0.3 0.5 1.2 2.4 6.5 12.9
49 艾德-戴维斯 665 95 19.9 56.8% 2.6 4.6 0.0% 0.0 0.0 58.3% 1.1 1.9 6.7 2.3 4.4 0.8 0.5 0.8 0.8 2.5 6.3 12.8
50 欧米尔-阿西克 471 262 19.6 52.8% 2.0 3.8 0.0% 0.0 0.0 55.1% 1.2 2.3 7.1 2.2 4.9 0.6 0.4 0.7 1.2 2.0 5.3 12.8

*灰色标出的球员为生涯早期赛季不存在'进攻篮板率'统计的球员
>>查看术语解释>>
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们