nba荣誉/排名
  注:后台更新bug,本赛季所有个人荣誉将在分区决赛开始时更新完毕,请见谅。
最有价值球员(MVP)
最佳新秀(ROY)
最佳防守球员(DPOY)
最佳第六人(SMOY)
最佳教练(COY)
进步最快球员(MIP)
总决赛最有价值球员(FMVP)
总冠军
全明星最有价值球员(AMVP)
周最佳球员(POW)
月最佳球员(POM)
最佳阵容
最佳新秀阵容
最佳防守阵容
全明星正赛
奈·史密斯篮球名人纪念堂
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
历史单季
历史生涯
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻篮板率
1 贾森-威廉姆斯 475 158 20.6 44.0% 2.9 6.5 12.5% 0.0 0.1 60.6% 1.6 2.6 7.5 3.3 4.2 0.6 0.4 0.6 1.1 2.7 7.3 17.3
2 丹尼斯-罗德曼 911 573 31.7 52.1% 3.0 5.8 23.1% 0.1 0.4 58.4% 1.2 2.0 13.1 4.8 8.4 1.8 0.7 0.6 1.6 3.1 7.3 17.2
3 杰罗米-雷恩 218 79 14.7 44.1% 2.3 5.2 6.3% 0.0 0.1 37.9% 0.7 1.9 5.8 2.6 3.2 1.5 0.6 0.2 1.2 2.5 5.3 16.5
4 安德烈-德拉蒙德 385 335 29.7 54.8% 5.8 10.5 26.3% 0.0 0.0 38.1% 1.8 4.7 12.8 4.6 8.2 0.7 1.2 1.5 1.5 3.1 13.3 16.5
5 摩西-马龙 1329 33.9 49.1% 7.1 14.5 76.9% 6.4 8.3 12.2 5.1 7.1 1.4 0.8 1.3 2.3 20.6 16.4
6 厄尔-威廉姆斯 146 12.9 43.2% 2.0 4.6 47.5% 0.6 1.2 5.6 2.1 3.5 0.9 0.4 0.4 1.8 4.5 16.4
7 马克-兰斯伯格 437 16.7 48.1% 2.3 4.9 52.2% 1.0 1.8 6.1 2.4 3.8 0.5 0.3 0.2 1.1 1.6 5.6 16.1
8 拉里-史密斯 883 25.9 53.1% 2.9 5.4 0.0% 0.0 0.0 53.1% 1.0 1.8 9.2 3.9 5.3 1.1 0.8 0.5 1.4 3.4 6.7 15.8
9 克里斯-杜德里 886 331 18.4 41.2% 1.6 3.8 0.0% 0.0 0.0 45.8% 0.8 1.7 6.2 2.5 3.6 0.4 0.4 1.2 0.8 2.6 3.9 15.2
10 杰夫-福斯特 764 345 20.6 49.7% 1.9 3.9 13.0% 0.0 0.1 61.5% 1.0 1.7 6.9 2.8 4.1 0.9 0.7 0.4 0.8 2.5 4.9 15.2
11 琼-布罗克曼 150 10 10.5 48.8% 0.8 1.6 0.0% 0.0 0.0 61.8% 0.6 0.9 3.1 1.4 1.7 0.3 0.2 0.1 0.4 1.8 2.1 15.2
12 迈克尔-安斯莉 149 6 14.4 51.3% 2.6 5.0 0.0 0.0 72.2% 1.7 2.4 4.2 2.1 2.1 0.4 0.3 0.2 0.6 1.9 6.9 15.1
13 雷吉-埃文斯 809 372 19.3 46.5% 1.4 2.9 9.1% 0.0 0.0 52.8% 1.3 2.5 7.1 2.5 4.7 0.6 0.7 0.1 1.1 2.3 4.1 15.0
14 丹尼-福特森 440 175 20.1 47.2% 2.7 5.8 16.7% 0.0 0.0 78.5% 2.8 3.5 7.2 2.7 4.5 0.7 0.4 0.2 1.5 3.5 8.2 15.0
15 乔伊-多西 131 26 11.4 53.4% 1.1 2.0 0.0% 0.0 0.0 37.5% 0.5 1.2 3.9 1.5 2.4 0.4 0.5 0.3 0.7 2.0 2.6 15.0
16 罗伊-塔普雷 280 57 26.7 48.3% 5.2 10.8 17.6% 0.0 0.1 74.4% 2.2 2.9 10.0 3.4 6.6 1.0 1.1 1.2 2.0 3.4 12.6 14.2
17 里昂-鲍威 239 19 13.9 51.5% 2.1 4.0 0.0% 0.0 0.0 68.2% 2.1 3.1 3.8 1.6 2.2 0.3 0.3 0.3 0.8 2.1 6.2 14.2
18 克里福德-洛奇尔 173 64 17.2 49.6% 2.0 4.1 18.2% 0.0 0.1 46.5% 0.7 1.6 5.2 2.2 3.0 0.6 0.5 0.7 0.9 2.5 4.8 14.1
19 埃内斯-坎特 445 114 21.3 53.0% 4.6 8.7 29.9% 0.1 0.2 76.8% 2.1 2.7 6.7 2.7 4.1 0.6 0.4 0.4 1.5 2.1 11.3 14.1
20 托马斯-罗宾逊 313 12 13.4 47.0% 2.0 4.3 0.0% 0.0 0.0 50.5% 0.8 1.6 4.8 1.7 3.1 0.6 0.5 0.4 1.0 1.7 4.9 14.0
21 迈克尔-鲁芬 414 58 14.4 40.7% 0.6 1.5 0.0% 0.0 0.0 45.9% 0.5 1.1 3.9 1.8 2.2 0.6 0.5 0.5 0.7 2.3 1.7 13.9
22 普奥珀耶-琼斯 535 305 23.5 44.7% 2.9 6.6 28.1% 0.0 0.2 75.1% 1.0 1.4 7.4 3.0 4.4 1.3 0.6 0.3 1.1 2.8 7.0 13.8
23 费斯图斯-艾泽里 170 61 14.1 51.3% 1.6 3.2 0.0 0.0 55.7% 1.0 1.7 4.3 1.7 2.5 0.4 0.3 1.0 0.8 1.9 4.2 13.8
24 贾希迪-怀特 334 209 17.7 51.0% 2.2 4.3 0.0% 0.0 0.0 53.4% 1.4 2.7 5.8 2.1 3.7 0.2 0.4 1.1 1.2 2.7 5.9 13.7
25 弗拉迪米尔-斯蒂潘尼亚 270 19 13.8 42.5% 1.7 4.0 13.3% 0.0 0.1 53.6% 0.8 1.4 4.4 1.6 2.7 0.3 0.4 0.5 0.8 1.8 4.1 13.6
26 肯尼思-法里德 409 365 25.8 54.4% 4.8 8.8 10.5% 0.0 0.0 65.3% 2.3 3.5 8.5 3.2 5.3 1.1 0.8 0.9 1.4 2.6 11.9 13.6
27 德胡安-布莱尔 424 179 16.6 52.4% 2.9 5.6 0.0% 0.0 0.0 60.8% 0.9 1.5 5.1 1.9 3.2 0.8 0.7 0.3 1.1 2.4 6.8 13.6
28 路易斯-阿蒙德森 428 42 12.9 47.4% 1.5 3.2 0.0% 0.0 0.0 44.4% 0.6 1.4 3.6 1.5 2.1 0.4 0.4 0.7 0.7 2.0 3.7 13.6
29 鲁迪-戈波特 269 178 27.0 61.1% 3.4 5.5 0.0% 0.0 0.0 61.4% 2.5 4.1 9.8 3.1 6.7 1.1 0.6 2.2 1.5 2.4 9.2 13.5
30 哈桑-怀特塞德 217 152 27.2 58.5% 5.6 9.5 0.0 0.0 61.1% 2.4 3.9 11.4 3.2 8.2 0.4 0.6 2.6 1.6 2.6 13.6 13.5
31 维尔-佩尔多 792 223 15.6 51.5% 1.9 3.7 6.7% 0.0 0.0 57.7% 0.9 1.5 4.9 1.8 3.2 0.8 0.3 0.7 1.0 2.0 4.7 13.5
32 丹-加祖里奇 527 164 14.8 50.0% 2.0 4.0 0.0% 0.0 0.0 49.8% 0.7 1.4 4.4 1.7 2.7 0.4 0.5 0.9 0.7 2.4 4.7 13.4
33 特里斯坦-汤普森 466 316 28.7 51.5% 3.7 7.2 0.0% 0.0 0.0 61.1% 2.0 3.3 8.6 3.4 5.2 0.8 0.5 0.8 1.1 2.4 9.4 13.4
34 戴尔-戴维斯 1094 863 27.1 53.0% 3.3 6.2 0.0% 0.0 0.0 56.2% 1.4 2.5 7.9 3.0 4.8 0.9 0.6 1.2 1.0 2.6 8.0 13.4
35 克林特-卡佩拉 154 94 20.2 61.4% 3.9 6.4 0.0% 0.0 0.0 43.3% 1.2 2.7 6.9 2.5 4.4 0.7 0.6 1.2 1.0 2.5 9.0 13.4
36 吉登-汉密尔顿 133 15 11.7 44.0% 1.3 3.0 0.0 0.0 66.0% 1.8 2.7 3.5 1.4 2.1 0.2 0.3 0.2 0.8 1.6 4.4 13.3
37 纳兹尔-穆罕穆德 1005 354 15.8 48.6% 2.4 4.9 0.0% 0.0 0.0 64.0% 1.0 1.6 4.7 1.8 2.9 0.4 0.4 0.6 0.9 2.1 5.8 13.3
38 保罗-塞拉斯 1254 27.9 43.2% 3.4 7.9 67.3% 2.5 3.8 9.9 2.1 2.5 9.4 13.2
39 德安德鲁-乔丹 673 561 27.7 67.7% 3.7 5.5 9.1% 0.0 0.0 43.0% 1.7 4.1 10.1 3.1 7.0 0.7 0.6 1.8 1.3 2.7 9.1 13.1
40 贾米尔-法伊克 201 35 21.5 42.4% 1.7 4.1 40.0% 0.1 0.1 62.9% 1.0 1.6 7.1 2.6 4.6 0.7 0.6 0.4 0.8 2.2 4.5 13.1
41 乔金-诺阿 618 511 28.9 49.0% 3.4 7.0 0.0% 0.0 0.0 69.9% 2.1 3.0 9.4 3.4 6.0 2.9 0.8 1.4 1.7 2.9 9.0 13.1
42 尼科拉-佩科维奇 271 194 24.9 51.8% 4.8 9.4 0.0 0.0 76.0% 2.9 3.8 6.7 3.0 3.7 0.7 0.5 0.6 1.5 2.3 12.6 13.0
43 欧米尔-阿西克 453 262 19.9 52.9% 2.1 3.9 0.0% 0.0 0.0 55.4% 1.3 2.3 7.3 2.3 5.1 0.6 0.4 0.7 1.2 2.0 5.4 13.0
44 阿隆-格雷 318 87 12.1 50.9% 1.4 2.7 0.0% 0.0 0.0 56.2% 0.6 1.0 3.7 1.4 2.4 0.7 0.3 0.3 0.8 2.1 3.4 12.9
45 杰罗姆-威廉姆斯 587 159 21.7 50.2% 2.4 4.8 3.8% 0.0 0.0 64.5% 1.7 2.7 6.4 2.5 3.9 0.8 1.1 0.2 1.0 2.1 6.6 12.9
46 史蒂文-亚当斯 311 247 23.7 56.8% 3.0 5.4 0.0% 0.0 0.0 57.1% 1.5 2.6 6.4 2.7 3.7 0.8 0.7 1.0 1.3 2.7 7.5 12.9
47 迈克尔-斯维特尼 233 73 15.5 48.5% 2.4 5.0 0.0% 0.0 0.0 68.9% 1.7 2.4 4.5 1.7 2.8 0.6 0.3 0.5 1.2 2.4 6.5 12.9
48 罗伦佐-威廉姆斯 253 166 21.9 46.9% 1.3 2.8 0.0% 0.0 0.0 37.7% 0.3 0.8 6.3 2.7 3.6 1.0 0.5 1.4 0.9 2.9 3.0 12.8
49 埃里克-丹皮尔 987 771 24.3 49.8% 2.8 5.7 12.5% 0.0 0.0 62.6% 1.8 2.8 7.1 2.8 4.3 0.8 0.3 1.4 1.5 2.9 7.4 12.8
50 泰森-钱德勒 1033 829 28.4 59.4% 3.3 5.5 0.0% 0.0 0.0 64.7% 2.2 3.4 9.4 3.2 6.2 0.8 0.6 1.2 1.5 2.9 8.7 12.7

*灰色标出的球员为生涯早期赛季不存在'进攻篮板率'统计的球员
>>查看术语解释>>