nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 抢断率
1 杜德利-布拉德利 600 17.0 44.0% 2.0 4.6 29.3% 0.2 0.6 73.0% 1.0 1.3 1.8 0.5 1.3 1.9 1.6 0.3 1.1 2.0 5.2 4.4
2 哈罗德-艾利斯 145 26 13.3 52.7% 2.2 4.1 4.8% 0.0 0.1 65.3% 1.5 2.3 2.0 1.2 0.8 0.6 1.1 0.1 0.8 1.7 5.8 4.1
3 埃尔文-罗波特森 779 680 31.7 47.7% 5.7 11.9 29.5% 0.3 1.0 74.3% 2.3 3.1 5.2 2.1 3.1 5.0 2.7 0.4 2.7 3.4 14.0 4.1
4 罗恩-李 448 21.4 41.6% 2.9 7.0 70.5% 1.5 2.1 2.7 0.9 1.8 3.8 1.9 0.3 3.1 7.3 4.1
5 埃迪-乔丹 420 20.3 41.4% 3.2 7.8 76.3% 1.7 2.2 1.9 0.5 1.4 3.8 1.8 0.2 2.1 2.1 8.1 4.0
6 奎因·巴克纳 719 22.6 46.1% 3.5 7.7 65.7% 1.2 1.8 2.7 0.8 1.9 4.3 1.9 0.1 2.9 8.2 3.8
7 米切尔-雷-理查德森 556 33.4 45.7% 6.1 13.5 69.0% 2.3 3.4 5.5 1.8 3.7 7.0 2.6 0.4 3.3 3.3 14.8 3.7
8 斯里克-沃茨 437 26.3 41.3% 3.7 8.9 59.7% 1.6 2.7 3.2 1.0 2.2 6.1 2.2 0.3 3.0 8.9 3.7
9 内特-麦克米兰 796 373 25.7 44.3% 2.3 5.2 34.3% 0.4 1.1 65.0% 1.0 1.5 4.0 1.2 2.9 6.1 1.9 0.4 1.9 3.0 5.9 3.7
10 埃里克-默多克 508 224 23.4 43.8% 3.7 8.5 34.3% 0.6 1.7 78.6% 2.1 2.6 2.5 0.7 1.8 4.9 1.6 0.1 2.0 1.9 10.1 3.6
11 凯利-斯库里 180 5 13.2 48.0% 1.8 3.7 25.0% 0.0 0.2 66.6% 1.1 1.7 2.9 1.2 1.7 1.1 1.0 0.8 1.1 2.1 4.7 3.6
12 杰里-韦斯特 932 39.2 47.4% 9.7 20.4 81.4% 7.7 9.4 5.8 6.7 2.6 27.0 3.6
13 穆奇-布雷洛克 889 800 34.9 40.9% 5.3 12.9 33.6% 1.4 4.3 73.6% 1.4 1.9 4.1 1.1 3.0 6.7 2.3 0.3 2.3 1.9 13.5 3.5
14 马克-麦考恩 251 104 20.0 38.4% 2.8 7.2 27.0% 0.1 0.5 73.5% 1.0 1.4 1.9 0.7 1.2 1.7 1.4 0.1 1.3 2.3 6.7 3.5
15 莱斯特-康纳 687 281 21.8 45.3% 2.4 5.3 20.2% 0.0 0.2 75.3% 1.5 2.0 2.7 0.9 1.8 3.9 1.6 0.1 1.3 1.5 6.3 3.5
16 约翰-斯托克顿 1504 1300 31.8 51.5% 4.7 9.1 38.4% 0.6 1.5 82.6% 3.2 3.9 2.7 0.6 2.1 10.5 2.2 0.2 2.8 2.6 13.1 3.5
17 约翰-摩尔 520 25.8 46.0% 3.8 8.4 25.1% 0.2 0.7 71.2% 1.5 2.2 3.0 0.8 2.2 7.4 2.0 0.2 2.2 2.5 9.4 3.5
18 布莱文-奈特 729 423 24.9 41.2% 2.8 6.7 13.4% 0.0 0.2 78.9% 1.8 2.2 2.4 0.4 2.1 6.1 1.7 0.1 1.9 2.5 7.3 3.5
19 达尔文-库克 612 23.1 45.3% 4.1 8.9 19.6% 0.1 0.5 76.4% 1.3 1.7 2.1 0.7 1.4 3.7 1.7 0.3 1.8 2.1 9.5 3.4
20 尼克-卡拉塞斯 129 7 15.6 44.1% 1.9 4.3 28.8% 0.2 0.8 58.1% 0.5 0.9 1.9 0.3 1.6 2.7 1.0 0.1 1.3 1.7 4.6 3.4
21 米切尔-威廉姆斯 413 264 25.2 46.4% 3.6 7.7 22.7% 0.1 0.5 86.8% 3.7 4.3 2.5 0.7 1.8 5.8 1.7 0.2 2.3 2.6 11.0 3.4
22 托尼-阿伦 820 441 22.0 47.5% 3.2 6.6 28.2% 0.2 0.5 70.9% 1.7 2.3 3.5 1.2 2.3 1.3 1.4 0.4 1.4 2.4 8.1 3.4
23 道格-里弗斯 864 605 27.3 44.4% 3.8 8.6 32.8% 0.4 1.3 78.4% 2.8 3.6 3.0 0.7 2.3 5.7 1.8 0.4 1.9 3.1 10.9 3.3
24 约翰-海 274 16.6 43.5% 1.9 4.3 10.5% 0.0 0.1 61.9% 1.4 2.2 2.3 0.8 1.5 1.9 1.2 0.3 1.7 2.6 5.1 3.3
25 奥瑞恩-格林 131 7 11.9 38.7% 1.0 2.5 21.2% 0.1 0.4 64.2% 0.5 0.7 1.5 0.4 1.1 1.2 0.7 0.1 1.1 1.7 2.5 3.3
26 克里斯-保罗 1013 1013 34.9 47.0% 6.5 13.8 37.0% 1.4 3.7 87.0% 4.2 4.8 4.5 0.7 3.9 9.5 2.2 0.1 2.4 2.4 18.5 3.3
27 莫里斯·奇克斯 1101 31.6 52.3% 4.5 8.5 79.3% 2.1 2.7 2.8 0.6 2.2 6.7 2.1 0.3 2.1 2.1 11.1 3.2
28 法特-利夫 752 599 31.7 44.7% 5.6 12.6 31.0% 0.2 0.7 77.1% 2.4 3.1 6.0 1.9 4.1 6.2 2.2 0.3 2.0 2.4 13.9 3.2
29 兰迪-布朗 655 169 17.6 41.7% 1.9 4.7 20.0% 0.0 0.2 69.1% 0.9 1.3 1.8 0.5 1.3 2.2 1.1 0.2 1.1 1.9 4.8 3.2
30 加里-格兰特 552 231 22.8 45.0% 3.4 7.5 27.8% 0.2 0.6 77.6% 1.0 1.3 2.3 0.6 1.7 5.5 1.5 0.1 2.3 2.2 7.9 3.2
31 斯彼迪-克莱斯克顿 334 128 25.6 40.9% 3.4 8.2 19.3% 0.1 0.7 76.2% 2.4 3.2 2.5 0.6 1.9 4.3 1.5 0.1 1.7 2.5 9.3 3.1
32 福特斯-沃克 658 22.9 43.5% 2.3 5.4 76.2% 1.7 2.2 2.6 0.7 1.9 4.7 1.5 0.1 2.1 6.4 3.1
33 埃利奧特-佩里 549 133 17.3 45.9% 2.5 5.4 35.9% 0.3 0.7 78.3% 1.1 1.4 1.4 0.3 1.0 3.1 1.0 0.0 1.4 1.3 6.3 3.1
34 沙奎尔-哈里森 139 23 16.6 44.8% 2.3 5.1 29.3% 0.3 1.1 70.6% 1.1 1.5 2.6 0.5 2.2 1.7 1.1 0.4 0.7 1.6 6.0 3.1
35 拉里-斯蒂尔 610 24.2 48.3% 3.3 6.9 79.6% 1.6 2.0 2.9 2.8 3.0 8.2 3.1
36 莫隆-威利 295 39 13.0 41.2% 1.4 3.5 35.4% 0.4 1.2 70.7% 0.4 0.5 1.2 0.3 0.9 2.4 0.8 0.1 1.1 1.5 3.7 3.1
37 巴勃罗-普里吉奥尼 270 51 16.9 42.5% 1.2 2.9 37.9% 0.8 2.0 87.2% 0.3 0.3 1.9 0.5 1.3 2.8 1.0 0.0 1.0 1.6 3.5 3.1
38 迈克尔-乔丹 1072 1039 38.3 49.7% 11.4 22.9 32.7% 0.5 1.7 83.5% 6.8 8.2 6.2 1.6 4.7 5.3 2.3 0.8 2.7 2.6 30.1 3.1
39 克里斯-邓恩 227 126 24.3 42.2% 3.4 8.0 30.6% 0.6 1.8 72.6% 0.9 1.3 3.4 0.4 3.0 4.2 1.5 0.4 1.8 3.0 8.3 3.1
40 道格-克里斯蒂 827 708 31.5 42.6% 3.9 9.2 35.4% 1.0 2.7 82.1% 2.4 3.0 4.1 1.0 3.1 3.6 1.9 0.5 2.1 2.5 11.2 3.1
41 盖斯-威廉姆斯 825 31.1 46.1% 7.0 15.2 75.6% 2.9 3.8 2.7 1.0 1.7 5.6 2.0 0.4 2.0 17.1 3.0
42 罗尼-普莱斯 544 73 13.4 37.3% 1.4 3.6 30.2% 0.4 1.5 73.8% 0.5 0.7 1.2 0.3 0.9 1.8 0.8 0.1 0.9 1.7 3.7 3.0
43 Pearl Washington 194 79 20.8 45.2% 3.4 7.6 18.4% 0.1 0.4 74.6% 1.6 2.2 1.9 0.7 1.2 3.8 1.3 0.1 2.3 2.3 8.6 3.0
44 杰里-斯隆 755 34.1 42.7% 5.5 12.8 72.2% 3.1 4.3 7.4 2.5 3.6 14.0 3.0
45 达内尔-瓦伦丁 620 345 23.2 43.7% 3.2 7.4 26.1% 0.1 0.3 78.7% 2.2 2.8 2.1 0.6 1.6 5.0 1.5 0.1 2.0 2.2 8.7 3.0
46 雷-威廉姆斯 655 28.2 45.1% 6.0 13.4 80.2% 3.3 4.1 3.6 1.2 2.4 5.8 1.8 0.3 3.2 3.3 15.5 3.0
47 格雷格-安东尼 757 227 20.9 40.3% 2.5 6.3 34.9% 0.8 2.3 73.3% 1.4 1.9 1.9 0.4 1.5 4.0 1.2 0.1 1.4 1.7 7.3 3.0
48 里基-卢比奥 555 534 30.9 39.1% 3.7 9.4 32.6% 0.9 2.7 84.0% 3.1 3.7 4.2 0.7 3.6 7.8 1.9 0.1 2.7 2.6 11.3 3.0
49 达雷尔-阿姆斯特朗 840 337 23.7 40.9% 3.2 7.7 33.4% 1.1 3.3 87.1% 1.7 2.0 2.7 0.8 1.9 4.0 1.3 0.1 1.9 1.7 9.2 3.0
50 查理-沃德 630 286 22.3 40.8% 2.2 5.4 36.4% 1.0 2.8 77.1% 0.8 1.0 2.6 0.4 2.2 4.0 1.2 0.2 1.6 2.0 6.3 3.0

*灰色标出的球员为生涯早期赛季不存在'抢断率'统计的球员
>>查看术语解释>>
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们