nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 赛季 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻篮板率
1 丹尼斯-罗德曼 94-95 49 26 32.0 57.1% 2.8 4.9 0.0% 0.0 0.0 67.6% 1.5 2.3 16.8 5.6 11.2 2.0 0.6 0.5 2.0 3.2 7.1 20.8
2 贾森-威廉姆斯 97-98 65 65 36.0 49.8% 4.9 9.9 0.0% 0.0 0.1 66.6% 3.0 4.5 13.6 6.8 6.8 1.0 0.7 0.8 1.5 3.6 12.9 20.5
3 丹尼斯-罗德曼 95-96 64 57 32.6 48.0% 2.3 4.8 11.1% 0.0 0.4 52.8% 0.9 1.7 14.9 5.6 9.3 2.5 0.6 0.4 2.2 3.1 5.5 19.9
4 贾森-威廉姆斯 94-95 75 6 13.1 46.1% 2.0 4.3 0.0% 0.0 0.1 53.3% 0.9 1.6 5.7 2.4 3.3 0.5 0.3 0.4 0.8 2.1 4.8 19.9
5 贾森-威廉姆斯 95-96 80 6 23.2 42.3% 3.5 8.3 28.6% 0.0 0.1 59.2% 2.0 3.4 10.0 4.3 5.8 0.6 0.4 0.7 1.3 3.0 9.0 19.8
6 摩西-马龙 76-77 82 30.6 48.0% 4.7 9.9 69.3% 3.7 5.4 13.1 5.3 7.7 1.1 0.8 2.2 3.4 13.2 19.8
7 摩西-马龙 79-80 82 38.3 50.2% 9.5 18.9 0.0% 0.0 0.1 71.9% 6.9 9.5 14.5 7.0 7.5 1.8 1.0 1.3 3.7 2.6 25.8 19.6
8 丹尼-福特森 03-04 56 20 11.2 51.1% 1.3 2.5 0.0 0.0 81.5% 1.3 1.6 4.5 2.0 2.4 0.2 0.2 0.2 0.7 2.6 3.9 19.3
9 托尼-布拉德利 19-20 50 2 10.7 66.5% 2.1 3.1 100.0% 0.0 0.0 65.0% 0.5 0.8 4.3 1.8 2.5 0.3 0.2 0.5 0.5 2.0 4.7 19.3
10 摩西-马龙 78-79 82 41.3 54.0% 8.7 16.2 73.9% 7.3 9.9 17.6 7.2 10.5 1.8 1.0 1.5 4.0 2.7 24.8 19.2
11 杰夫-福斯特 10-11 56 3 16.8 47.9% 1.4 3.0 0.0% 0.0 0.1 56.3% 0.5 0.9 6.3 2.9 3.4 0.8 0.4 0.6 0.5 2.3 3.3 19.1
12 丹尼斯-罗德曼 96-97 55 54 35.4 44.8% 2.3 5.2 26.3% 0.1 0.3 56.8% 0.9 1.6 16.1 5.8 10.2 3.1 0.6 0.3 2.0 3.1 5.7 18.9
13 摩西-马龙 93-94 55 0 11.2 44.0% 1.9 4.2 0.0% 0.0 0.0 76.9% 1.6 2.1 4.1 1.9 2.2 0.6 0.2 0.3 1.1 0.9 5.3 18.8
14 厄尔-威廉姆斯 75-76 46 12.2 48.0% 1.6 3.3 50.0% 0.5 1.0 5.5 2.2 3.2 0.4 0.5 0.4 1.8 3.7 18.6
15 摩西-马龙 77-78 59 35.7 49.9% 7.0 14.0 71.8% 5.4 7.5 15.0 6.4 8.6 0.5 0.8 1.3 3.7 3.0 19.4 18.6
16 克里斯-杜德里 91-92 82 21 23.2 40.3% 2.3 5.8 0.0 0.0 46.8% 1.0 2.1 9.0 4.2 4.8 0.7 0.5 2.2 1.0 3.4 5.6 18.4
17 丹尼-福特森 04-05 62 0 16.9 52.2% 1.9 3.6 0.0 0.0 88.0% 3.7 4.2 5.6 2.5 3.1 0.1 0.2 0.1 1.5 4.3 7.5 18.4
18 拉里-史密斯 80-81 82 31.4 51.2% 3.7 7.2 0.0 0.0 58.8% 2.2 3.7 12.1 5.3 6.8 1.1 0.9 0.8 1.8 3.9 9.6 18.3
19 安德烈-德拉蒙德 14-15 82 82 30.5 51.4% 6.0 11.7 0.0% 0.0 0.0 38.9% 1.7 4.5 13.5 5.3 8.1 0.7 0.9 1.9 1.5 3.5 13.8 18.3
20 琼-布罗克曼 09-10 52 4 12.6 53.4% 1.1 2.0 0.0 0.0 59.7% 0.7 1.2 4.1 2.0 2.1 0.4 0.3 0.1 0.4 2.2 2.8 18.2
21 丹尼斯-罗德曼 91-92 82 80 40.3 53.9% 4.2 7.7 31.7% 0.4 1.2 60.0% 1.0 1.7 18.7 6.4 12.3 2.3 0.8 0.9 1.7 3.0 9.8 18.1
22 丹尼斯-罗德曼 93-94 79 51 37.8 53.4% 2.0 3.7 20.8% 0.1 0.3 52.0% 0.7 1.3 17.3 5.7 11.6 2.3 0.7 0.4 1.7 2.9 4.7 17.9
23 丹尼-福特森 99-00 55 5 15.6 52.8% 2.5 4.8 0.0 0.0 73.5% 2.5 3.4 6.7 2.6 4.1 0.5 0.4 0.1 1.2 3.3 7.6 17.8
24 马里克-罗斯 98-99 47 0 12.9 46.3% 2.0 4.3 0.0% 0.0 0.0 67.1% 2.1 3.1 3.9 1.9 2.0 0.6 0.9 0.5 1.2 2.6 6.0 17.7
25 普奥珀耶-琼斯 93-94 81 48 21.9 47.9% 2.4 5.0 0.0% 0.0 0.0 72.9% 1.0 1.3 7.5 3.7 3.8 1.2 0.8 0.4 1.2 3.0 5.8 17.6
26 丹尼斯-罗德曼 88-89 82 8 26.9 59.5% 3.9 6.5 23.1% 0.1 0.3 62.6% 1.2 1.9 9.4 4.0 5.4 1.2 0.7 0.9 1.5 3.6 9.0 17.6
27 摩西-马龙 81-82 81 81 42.0 51.9% 11.7 22.5 0.0% 0.0 0.1 76.2% 7.8 10.2 14.7 6.9 7.8 1.8 0.9 1.5 3.6 2.6 31.1 17.5
28 乔伊-多西 10-11 43 9 12.1 52.5% 1.2 2.3 0.0 0.0 47.7% 0.7 1.5 4.4 1.8 2.6 0.6 0.6 0.4 0.9 1.8 3.1 17.5
29 安德烈-德拉蒙德 13-14 81 81 32.3 62.3% 5.9 9.5 0.0% 0.0 0.0 41.8% 1.7 4.0 13.2 5.4 7.8 0.4 1.2 1.6 1.4 3.4 13.5 17.5
30 杰罗米-雷恩 90-91 62 25 22.3 43.8% 3.3 7.4 25.0% 0.0 0.1 41.1% 0.9 2.3 9.3 4.5 4.8 2.0 0.8 0.2 1.7 3.1 7.5 17.4
31 马克-兰斯伯格 79-80 77 19.6 51.6% 3.2 6.3 0.0 0.0 52.3% 1.5 2.9 8.0 2.9 5.0 0.6 0.4 0.3 1.3 1.8 8.0 17.4
32 埃里克-丹皮尔 05-06 82 36 23.6 49.3% 2.1 4.2 0.0 0.0 59.1% 1.5 2.6 7.8 3.3 4.5 0.6 0.3 1.3 1.4 3.2 5.7 17.3
33 罗伊-塔普雷 87-88 81 9 28.5 50.0% 5.5 11.0 0.0% 0.0 0.1 74.0% 2.5 3.4 11.8 4.4 7.4 1.1 1.3 1.1 2.1 3.9 13.5 17.3
34 贾森-威廉姆斯 96-97 41 40 34.9 40.9% 5.4 13.2 0.0% 0.0 0.1 59.0% 2.6 4.5 13.5 5.9 7.6 1.2 0.6 0.9 2.0 3.9 13.4 17.3
35 丹-加祖里奇 10-11 42 9 11.0 41.9% 1.3 3.1 0.0% 0.0 0.0 37.0% 0.2 0.6 3.2 1.7 1.5 0.3 0.3 0.7 0.7 2.2 2.8 17.2
36 埃内斯-坎特 19-20 51 6 17.5 56.6% 3.5 6.1 14.3% 0.0 0.1 70.8% 1.2 1.7 7.7 2.8 5.0 1.0 0.4 0.7 1.0 1.7 8.2 17.1
37 乔金-诺阿 16-17 46 46 22.0 49.0% 2.2 4.4 0.0% 0.0 0.0 43.6% 0.7 1.7 8.8 3.5 5.2 2.2 0.7 0.8 1.3 2.8 5.0 17.1
38 丹-加祖里奇 04-05 81 81 22.0 53.9% 3.0 5.6 0.0 0.0 53.8% 1.3 2.5 8.3 3.2 5.1 0.4 0.6 1.3 1.0 2.8 7.3 17.0
39 杰夫-福斯特 05-06 63 37 25.1 55.2% 2.2 4.0 0.0% 0.0 0.1 60.4% 1.5 2.5 9.1 3.6 5.6 0.8 0.7 0.4 1.0 3.0 5.9 16.9
40 杰夫-福斯特 02-03 77 2 10.4 36.0% 0.8 2.3 0.0% 0.0 0.0 54.0% 0.4 0.8 3.6 1.5 2.1 0.7 0.4 0.3 0.4 1.3 2.1 16.9
41 丹尼斯-罗德曼 87-88 82 32 26.2 56.1% 4.9 8.6 29.4% 0.1 0.2 53.5% 1.9 3.5 8.7 3.9 4.8 1.3 0.9 0.5 1.9 3.3 11.6 16.9
42 哈基姆-奥拉朱旺 84-85 82 82 35.5 53.8% 8.3 15.3 0.0 0.0 61.3% 4.1 6.7 11.9 5.4 6.5 1.4 1.2 2.7 2.9 4.2 20.6 16.9
43 摩西-马龙 82-83 78 78 37.5 50.1% 8.4 16.7 0.0% 0.0 0.0 76.1% 7.7 10.1 15.3 5.7 9.6 1.3 1.1 2.0 3.4 2.6 24.5 16.8
44 丹尼斯-罗德曼 97-98 80 66 35.7 43.1% 1.9 4.5 17.4% 0.1 0.3 55.0% 0.8 1.4 15.0 5.3 9.8 2.9 0.6 0.2 1.8 3.0 4.7 16.8
45 拉里-史密斯 90-91 81 28 23.7 48.7% 1.6 3.2 0.0 0.0 24.0% 0.1 0.6 8.8 3.7 5.0 1.1 1.0 0.3 1.1 3.3 3.3 16.8
46 安德烈-德拉蒙德 18-19 79 79 33.5 53.3% 7.1 13.3 13.2% 0.1 0.5 59.0% 3.1 5.2 15.6 5.4 10.2 1.4 1.7 1.7 2.2 3.4 17.3 16.8
47 克里斯-杜德里 92-93 71 16 19.7 35.3% 1.3 3.7 0.0 0.0 51.8% 0.8 1.5 7.2 3.0 4.2 0.2 0.2 1.5 0.8 2.7 3.5 16.7
48 拉里-史密斯 86-87 80 78 29.7 54.6% 3.7 6.8 0.0% 0.0 0.0 57.4% 1.4 2.5 11.5 4.6 6.9 1.2 0.9 0.7 1.7 3.7 8.8 16.7
49 拉里-史密斯 84-85 80 78 31.2 53.0% 4.6 8.6 0.0 0.0 60.5% 1.9 3.2 10.9 5.1 5.8 1.2 1.0 0.7 2.0 3.6 11.1 16.7
50 查尔斯-巴克利 86-87 68 62 40.3 59.4% 8.2 13.8 20.2% 0.3 1.5 76.1% 6.3 8.3 14.6 5.7 8.9 4.9 1.8 1.5 4.7 3.7 23.0 16.7
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们