Warren Jabali
Warren Jabali wiki英文资料>>
全  名:
Warren Jabali
位  置:
后卫-前锋
身  高:
1.88米(6尺2寸)
体  重:
91公斤(200磅)
出生日期:
1946年8月29日
出生城市:
堪萨斯州堪萨斯城
高  中:
Central in Kansas City, Missouri
大  学:
Wichita State University
球衣号码:
2,12,15,31 详情
选秀情况:
1968年第4轮第8顺位被尼克斯选中选秀一览>>
场均数据
48分钟>> 36分钟>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
74-75 圣迭戈征服者(ABA) 62 30.0 39.2% 4.1 10.5 32.1% 1.0 3.1 78.9% 2.9 3.7 4.1 1.2 3.0 5.8 1.8 0.3 3.0 3.0 12.1
73-74 丹佛火箭(ABA) 49 34.9 39.1% 5.2 13.4 36.6% 0.9 2.5 80.3% 4.5 5.6 5.0 1.7 3.3 7.3 2.0 0.2 4.0 3.4 15.9
72-73 丹佛火箭(ABA) 82 33.4 45.3% 5.4 11.9 25.7% 0.4 1.7 80.5% 5.9 7.3 5.2 1.6 3.6 6.6 2.1 3.7 3.4 17.0
71-72 佛罗里达人(ABA) 81 40.9 43.6% 7.0 16.1 35.8% 1.3 3.5 75.6% 4.6 6.1 8.1 2.1 6.0 6.1 4.1 3.7 19.9
70-71 印第安纳老者(ABA) 62 25.6 41.0% 3.7 8.9 28.8% 0.8 2.6 76.1% 2.9 3.8 4.8 1.0 3.8 3.5 3.1 3.3 11.0
69-70 华盛顿首都(ABA) 40 37.8 44.5% 8.6 19.2 30.6% 0.5 1.6 71.7% 5.3 7.3 10.4 2.9 7.6 4.3 5.1 3.6 22.8
68-69 奥克兰橡树(ABA) 71 35.8 44.9% 8.1 18.0 25.0% 0.2 0.6 68.4% 5.3 7.7 9.7 3.6 6.1 3.5 4.3 3.7 21.5
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
74-75 圣迭戈征服者(ABA) 62 1861 39.2% 254 648 32.1% 62 193 78.9% 179 227 257 72 185 358 112 19 184 188 749
73-74 丹佛火箭(ABA) 49 1711 39.1% 257 657 36.6% 45 123 80.3% 220 274 246 82 164 358 97 10 195 167 779
72-73 丹佛火箭(ABA) 82 2738 45.3% 441 974 25.7% 36 140 80.5% 480 596 424 129 295 539 175 302 280 1398
71-72 佛罗里达人(ABA) 81 3313 43.6% 569 1304 35.8% 102 285 75.6% 375 496 656 167 489 495 332 298 1615
70-71 印第安纳老者(ABA) 62 1586 41.0% 227 554 28.8% 47 163 76.1% 181 238 298 64 234 214 190 205 682
69-70 华盛顿首都(ABA) 40 1510 44.5% 342 768 30.6% 19 62 71.7% 210 293 416 114 302 173 205 143 913
68-69 奥克兰橡树(ABA) 71 2545 44.9% 573 1276 25.0% 11 44 68.4% 373 545 688 255 433 252 307 263 1530
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
74-75 圣迭戈征服者(ABA) 6.7% 3.7% 9.7% 23.8% 2.7% 0.5% 19.7% 19.3% 100 107 2.1 0.8 1.3 13.9
73-74 丹佛火箭(ABA) 7.2% 4.7% 9.9% 28.8% 2.6% 0.3% 20.1% 21.9% 100 103 3.2 1.4 1.8 15.8
72-73 丹佛火箭(ABA) 7.9% 4.7% 11.3% 28.3% 3.0% 19.6% 21.6% 10.7 5.8 4.9 20.8
71-72 佛罗里达人(ABA) 9.6% 4.8% 14.6% 21.4% 17.9% 21.6% 7.3 4.5 2.8 15.5
70-71 印第安纳老者(ABA) 8.5% 17.1% 22.4% 20.1% 3.5 1.6 1.9 10.9
69-70 华盛顿首都(ABA) 12.1% 16.6% 18.6% 26.0% 2.6 2.0 0.6 17.0
68-69 奥克兰橡树(ABA) 11.9% 13.5% 16.8% 24.5% 5.8 3.2 2.6 17.2
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
n n
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
74-75 圣迭戈征服者(ABA) 50.1% 44.0%
73-74 丹佛火箭(ABA) 50.1% 42.5%
72-73 丹佛火箭(ABA) 56.5% 47.1%
71-72 佛罗里达人(ABA) 53.0% 47.5%
70-71 印第安纳老者(ABA) 51.8% 45.2%
69-70 华盛顿首都(ABA) 50.9% 45.8%
68-69 奥克兰橡树(ABA) 50.5% 45.3%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
n n
生涯类似球员
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0