nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 防守效率
1 乔金-诺阿 80 80 35.2 47.5% 4.8 10.0 0.0% 0.0 0.0 73.7% 3.1 4.2 11.3 3.5 7.7 5.4 1.2 1.5 2.4 3.1 12.6 96.0
2 安德鲁-博古特 67 67 26.4 62.7% 3.5 5.6 0.0 0.0 34.4% 0.3 1.0 10.0 2.7 7.3 1.7 0.7 1.8 1.4 3.1 7.3 96.0
3 伊安-马辛米 77 1 16.3 48.1% 1.2 2.5 0.0% 0.0 0.0 62.1% 1.2 1.9 3.3 1.4 1.9 0.3 0.5 0.9 0.8 2.7 3.5 97.0
4 保罗-乔治 80 80 36.3 42.4% 7.2 17.0 36.4% 2.3 6.3 86.4% 5.0 5.8 6.8 0.8 6.0 3.5 1.9 0.3 2.8 2.5 21.7 97.0
5 卡洛斯-布泽尔 76 76 28.2 45.6% 5.9 12.9 0.0% 0.0 0.0 76.7% 1.9 2.5 8.3 1.8 6.5 1.6 0.7 0.3 2.0 2.8 13.7 98.0
6 德雷蒙德-格林 82 12 21.9 40.7% 2.3 5.6 33.3% 0.7 2.0 66.7% 1.0 1.5 5.0 1.0 3.9 1.9 1.2 0.9 1.1 2.8 6.2 98.0
7 蒂姆-邓肯 74 74 29.1 49.0% 6.0 12.2 0.0% 0.0 0.1 73.1% 3.1 4.3 9.7 2.1 7.6 3.0 0.6 1.9 2.1 1.8 15.1 98.0
8 罗伊-希波特 81 81 29.7 43.9% 4.1 9.3 40.0% 0.0 0.1 77.0% 2.6 3.3 6.6 2.5 4.1 1.1 0.4 2.2 1.8 3.3 10.8 98.0
9 德安德鲁-乔丹 82 82 35.0 67.6% 4.2 6.3 0.0 0.0 42.8% 2.0 4.6 13.6 4.0 9.5 0.9 1.0 2.5 1.5 3.2 10.4 98.0
10 科怀-伦纳德 66 65 29.2 52.2% 5.1 9.8 37.9% 1.0 2.8 80.2% 1.5 1.9 6.2 1.2 5.1 2.0 1.7 0.8 1.2 1.9 12.8 98.0
11 俾斯麦-比永博 77 9 13.9 61.1% 1.1 1.9 0.0 0.0 51.7% 0.6 1.2 4.8 1.4 3.4 0.1 0.1 1.1 0.5 1.6 2.9 99.0
12 路易斯-斯科拉 82 2 17.0 47.0% 3.2 6.8 14.3% 0.0 0.1 72.8% 1.2 1.7 4.8 1.0 3.7 1.0 0.3 0.2 1.3 2.0 7.6 99.0
13 大卫-韦斯特 80 80 30.9 48.8% 5.7 11.7 26.7% 0.1 0.2 78.9% 2.5 3.1 6.8 1.5 5.3 2.8 0.8 0.9 1.7 2.3 14.0 99.0
14 戈尔吉-吉昂 60 15 13.7 49.8% 1.9 3.8 100.0% 0.0 0.0 63.4% 1.0 1.6 5.0 1.7 3.3 0.7 0.5 0.8 0.9 1.8 4.8 100.0
15 吉米-巴特勒 67 67 38.7 39.7% 4.1 10.3 28.3% 1.0 3.6 76.9% 3.9 5.0 4.9 1.3 3.6 2.6 1.9 0.5 1.5 1.6 13.1 100.0
16 C.J.沃特森 63 5 18.9 43.7% 2.3 5.3 36.6% 0.8 2.3 78.4% 1.1 1.4 1.6 0.3 1.3 1.7 1.0 0.1 1.0 1.0 6.6 100.0
17 艾尔-杰弗森 73 73 35.1 50.9% 9.6 18.8 20.0% 0.0 0.2 69.0% 2.6 3.8 10.8 2.1 8.7 2.1 0.9 1.1 1.7 2.4 21.8 100.0
18 泰-吉布森 82 8 28.7 47.9% 5.2 10.9 0.0% 0.0 0.1 75.1% 2.6 3.4 6.8 2.4 4.4 1.1 0.5 1.4 1.8 2.5 13.0 100.0
19 丹尼-格林 68 59 24.3 43.2% 3.2 7.4 41.5% 1.9 4.7 79.4% 0.7 0.9 3.4 0.4 3.0 1.5 1.0 0.9 1.1 1.6 9.1 101.0
20 德怀特-霍华德 71 71 33.7 59.1% 6.7 11.3 28.6% 0.0 0.1 54.7% 4.9 9.0 12.2 3.3 8.9 1.8 0.8 1.8 3.2 3.4 18.3 101.0
21 科斯塔-库佛斯 80 22 16.9 49.5% 2.8 5.7 0.0 0.0 64.5% 0.8 1.2 5.2 2.0 3.2 0.5 0.4 0.9 0.8 2.3 6.4 101.0
22 凯尔-奥奎因 69 19 17.2 50.1% 2.7 5.4 0.0% 0.0 0.0 68.7% 0.8 1.2 5.3 1.4 3.8 1.1 0.6 1.3 1.1 2.4 6.2 101.0
23 德马库斯-考辛斯 71 71 32.3 49.6% 8.3 16.8 0.0% 0.0 0.1 72.6% 6.1 8.4 11.7 3.1 8.6 2.9 1.5 1.3 3.5 3.8 22.7 101.0
24 兰斯-史蒂芬森 78 78 35.2 49.1% 5.5 11.2 35.2% 1.1 3.1 71.1% 1.8 2.5 7.2 1.2 5.9 4.6 0.7 0.1 2.7 2.5 13.8 101.0
25 保罗-米尔萨普 74 73 33.5 46.1% 6.5 14.1 35.8% 1.0 2.9 73.1% 3.9 5.3 8.5 2.1 6.4 3.1 1.7 1.1 2.5 2.8 17.9 102.0
26 蒂亚戈-斯普里特 59 50 21.6 52.3% 3.1 5.9 0.0% 0.0 0.1 69.9% 2.1 2.9 6.2 2.1 4.1 1.5 0.5 0.5 1.3 2.0 8.2 102.0
27 史蒂文-亚当斯 81 20 14.8 50.3% 1.1 2.3 0.0 0.0 58.1% 1.0 1.7 4.1 1.8 2.3 0.5 0.5 0.7 0.9 2.5 3.3 102.0
28 克里斯-安德森 72 0 19.4 64.4% 2.5 3.8 25.0% 0.0 0.2 71.0% 1.7 2.3 5.3 1.8 3.5 0.3 0.4 1.3 0.7 2.3 6.6 102.0
29 乔治-希尔 76 76 32.1 44.2% 3.6 8.1 36.5% 1.3 3.4 80.7% 1.9 2.3 3.7 0.7 3.0 3.5 1.0 0.3 1.2 2.1 10.3 102.0
30 马克-加索尔 59 59 33.5 47.3% 5.7 12.1 18.2% 0.0 0.2 76.8% 3.1 4.1 7.2 1.4 5.8 3.6 1.0 1.3 1.9 2.5 14.6 102.0
31 赛尔吉-伊巴卡 81 81 32.9 53.6% 6.5 12.1 38.3% 0.3 0.7 78.4% 1.9 2.5 8.8 2.8 6.0 1.0 0.5 2.7 1.5 2.9 15.1 102.0
32 柯克-辛里奇 73 61 29.0 39.3% 3.3 8.5 35.1% 1.2 3.3 76.0% 1.3 1.7 2.6 0.4 2.2 3.9 1.1 0.4 1.6 2.8 9.1 102.0
33 迈克-邓利维 82 61 31.5 43.0% 4.1 9.4 38.0% 1.5 4.0 85.4% 1.7 2.0 4.2 0.6 3.6 2.3 0.8 0.6 1.3 2.0 11.3 102.0
34 科迪-泽勒 82 3 17.2 42.6% 2.1 4.9 0.0% 0.0 0.0 73.0% 1.8 2.4 4.3 1.4 2.9 1.1 0.5 0.5 1.1 2.1 6.0 102.0
35 马尔钦-戈塔特 81 80 32.8 54.2% 5.6 10.4 100.0% 0.0 0.0 68.6% 1.9 2.8 9.5 2.5 7.0 1.7 0.5 1.5 1.6 2.5 13.2 103.0
36 布雷克-格里芬 80 80 35.8 52.8% 9.0 17.0 27.3% 0.2 0.6 71.5% 6.0 8.4 9.5 2.4 7.1 3.9 1.2 0.6 2.8 3.3 24.1 103.0
37 迈克尔-吉尔克里斯特 62 62 24.2 47.3% 2.7 5.7 11.1% 0.0 0.1 61.4% 1.8 3.0 5.2 1.8 3.5 0.8 0.7 0.6 1.0 2.3 7.2 103.0
38 安德烈-伊格达拉 63 63 32.4 48.0% 3.5 7.3 35.4% 1.0 2.8 65.2% 1.4 2.1 4.7 0.8 3.8 4.2 1.5 0.3 1.6 1.6 9.3 103.0
39 安德森-瓦莱乔 65 29 27.7 49.5% 3.5 7.1 0.0% 0.0 0.1 68.1% 1.4 2.1 9.7 2.9 6.8 2.2 1.1 0.6 1.1 2.5 8.4 103.0
40 埃尔顿-布兰德 73 15 19.4 53.9% 2.5 4.5 0.0% 0.0 0.0 64.9% 0.8 1.3 4.9 1.3 3.6 1.0 0.5 1.2 0.8 2.6 5.7 103.0
41 马利斯-斯贝茨 79 3 12.5 44.1% 2.5 5.6 25.8% 0.1 0.4 82.1% 1.4 1.7 3.7 1.3 2.4 0.4 0.1 0.4 0.8 1.9 6.4 103.0
42 查克-海耶斯 61 1 12.4 43.1% 0.9 2.1 0.0% 0.0 0.0 80.0% 0.3 0.4 3.4 1.1 2.3 0.6 0.6 0.2 0.5 1.6 2.2 103.0
43 克里斯-保罗 62 62 35.0 46.7% 6.5 14.0 36.8% 1.3 3.4 85.5% 4.8 5.6 4.3 0.6 3.7 10.7 2.5 0.1 2.3 2.5 19.1 103.0
44 马特-邦纳 61 0 11.4 44.5% 1.2 2.7 42.9% 0.7 1.6 75.0% 0.1 0.2 2.1 0.3 1.9 0.5 0.2 0.2 0.3 0.8 3.2 103.0
45 马努-吉诺比利 68 3 22.9 46.9% 4.3 9.2 34.9% 1.3 3.8 85.1% 2.4 2.8 3.0 0.4 2.5 4.3 1.0 0.3 2.0 1.9 12.3 103.0
46 大卫-李 69 67 33.2 52.3% 7.4 14.2 0.0% 0.0 0.0 78.0% 3.3 4.3 9.3 2.6 6.7 2.1 0.7 0.4 2.2 3.0 18.2 103.0
47 杰夫-艾尔斯 73 10 13.0 58.0% 1.4 2.4 0.0 0.0 69.1% 0.5 0.8 3.5 1.2 2.3 0.8 0.2 0.3 0.9 2.0 3.3 103.0
48 艾德-戴维斯 63 4 15.2 53.4% 2.5 4.6 0.0 0.0 52.8% 0.7 1.4 4.1 1.5 2.7 0.4 0.3 0.7 0.6 1.8 5.7 103.0
49 帕特里克-米尔斯 81 2 18.8 46.4% 3.8 8.2 42.5% 1.7 3.9 89.0% 0.9 1.0 2.1 0.4 1.7 1.8 0.8 0.1 0.8 1.4 10.2 104.0
50 特雷沃-布克 72 45 21.6 55.1% 3.1 5.6 0.0% 0.0 0.0 61.8% 0.7 1.1 5.3 2.1 3.2 0.9 0.6 0.6 0.8 1.8 6.8 104.0
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们