nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 防守效率
1 大卫-罗宾逊 82 81 37.7 55.2% 9.2 16.7 14.3% 0.0 0.1 76.2% 7.2 9.5 13.0 4.1 8.9 2.5 1.5 3.9 3.3 3.2 25.6 96.0
2 维拉蒂-迪瓦茨 82 81 28.2 56.5% 4.4 7.8 35.7% 0.1 0.2 70.3% 2.4 3.4 8.1 2.5 5.6 1.1 1.3 1.5 1.8 3.0 11.2 99.0
3 丹尼斯-罗德曼 82 77 33.5 49.3% 3.4 6.8 20.0% 0.1 0.4 63.1% 1.4 2.1 12.5 4.4 8.1 1.0 0.8 0.7 1.1 3.4 8.2 101.0
4 帕特里克-尤因 81 81 38.3 51.4% 10.4 20.3 0.0% 0.0 0.1 74.5% 5.7 7.7 11.2 2.4 8.8 3.0 1.0 3.2 3.6 3.5 26.6 101.0
5 拉里-史密斯 81 28 23.7 48.7% 1.6 3.2 0.0 0.0 24.0% 0.1 0.6 8.8 3.7 5.0 1.1 1.0 0.3 1.1 3.3 3.3 101.0
6 马努特-波尔 82 6 18.6 39.6% 0.8 2.0 7.1% 0.0 0.2 58.5% 0.3 0.5 4.3 0.8 3.5 0.2 0.2 3.0 0.8 2.2 1.9 102.0
7 维尔-佩尔多 74 3 13.1 49.4% 1.6 3.2 0.0% 0.0 0.0 67.0% 1.0 1.5 4.5 1.6 2.9 0.6 0.3 0.8 1.0 2.0 4.1 102.0
8 斯科蒂-皮蓬 82 82 36.8 52.0% 7.3 14.1 30.9% 0.3 0.8 70.6% 2.9 4.1 7.3 2.0 5.3 6.2 2.4 1.1 2.8 3.3 17.8 102.0
9 西德尼-格林 66 7 16.7 46.1% 2.7 5.8 0.0% 0.0 0.0 84.8% 1.3 1.6 4.7 1.5 3.3 0.8 0.5 0.2 1.3 2.6 6.7 102.0
10 迈克尔-乔丹 82 82 37.0 53.9% 12.1 22.4 31.2% 0.4 1.1 85.1% 7.0 8.2 6.0 1.4 4.6 5.5 2.7 1.0 2.5 2.8 31.5 102.0
11 约翰-塞利 74 1 22.3 47.5% 2.4 5.1 0.0% 0.0 0.0 72.7% 2.5 3.5 4.4 1.9 2.6 0.9 0.7 1.5 1.2 3.2 7.4 102.0
12 卡尔-马龙 82 82 40.3 52.7% 10.3 19.6 28.6% 0.0 0.2 77.0% 8.3 10.8 11.8 2.9 8.9 3.3 1.1 1.0 3.0 3.3 29.0 102.0
13 安德鲁-朗 63 18 18.3 57.7% 1.7 3.0 0.0% 0.0 0.0 71.5% 1.5 2.1 4.8 1.8 3.0 0.4 0.3 2.0 0.7 2.7 4.9 103.0
14 Dave Greenwood 63 11 16.2 50.3% 1.3 2.7 0.0% 0.0 0.0 73.4% 1.1 1.5 3.5 1.0 2.5 0.8 0.5 0.4 1.1 2.7 3.8 103.0
15 克莱德-德雷克斯勒 82 82 34.8 48.2% 7.9 16.3 31.9% 0.7 2.3 79.4% 5.1 6.4 6.7 2.6 4.1 6.0 1.8 0.7 2.8 2.8 21.5 103.0
16 罗波特-帕里什 81 81 30.1 59.8% 6.0 10.0 0.0% 0.0 0.0 76.7% 2.9 3.8 10.6 3.3 7.2 0.8 0.8 1.3 1.9 2.4 14.9 103.0
17 马克-伊顿 80 80 32.3 57.9% 2.1 3.7 0.0 0.0 63.4% 0.9 1.4 8.3 2.3 6.1 0.6 0.5 2.4 1.2 3.7 5.1 103.0
18 马克-韦斯特 82 64 23.9 64.7% 3.0 4.7 0.0 0.0 65.5% 1.6 2.5 6.9 2.1 4.8 0.5 0.4 2.0 1.0 3.2 7.7 103.0
19 比尔-兰比尔 82 81 32.5 47.8% 4.5 9.5 29.6% 0.5 1.5 83.7% 1.5 1.8 9.0 2.1 6.9 1.9 0.5 0.7 1.2 3.0 11.0 103.0
20 贝诺特-本杰明 70 65 31.9 49.6% 5.5 11.1 0.0 0.0 71.2% 3.0 4.2 10.3 2.2 8.1 1.7 0.8 2.1 3.4 2.6 14.0 103.0
21 杰罗米-科尔西 73 72 32.3 47.8% 5.8 12.2 30.8% 0.1 0.2 70.9% 3.2 4.5 6.6 2.3 4.3 3.1 1.4 1.0 2.0 3.4 14.8 103.0
22 埃尔文-罗波特森 81 81 32.1 48.5% 5.4 11.2 36.5% 0.3 0.8 75.7% 2.5 3.2 5.7 2.4 3.3 5.5 3.0 0.2 2.6 3.4 13.6 103.0
23 维恩-库珀 67 1 11.1 39.3% 0.9 2.2 0.0% 0.0 0.0 78.6% 0.5 0.6 2.8 0.8 2.0 0.3 0.1 0.9 0.3 1.8 2.2 103.0
24 拉里-伯德 60 60 38.0 45.4% 7.7 17.0 38.9% 1.3 3.3 89.1% 2.7 3.1 8.5 0.9 7.6 7.2 1.8 1.0 3.1 2.0 19.4 103.0
25 罗德-斯特里克兰 58 56 35.8 48.2% 5.4 11.2 33.3% 0.2 0.6 76.3% 2.8 3.6 3.8 1.0 2.8 8.0 2.0 0.2 2.7 2.2 13.8 104.0
26 奥蒂斯-索普 82 82 37.1 55.6% 6.7 12.0 42.9% 0.0 0.1 69.6% 4.1 5.9 10.3 3.5 6.8 2.4 0.9 0.2 2.6 3.4 17.5 104.0
27 特里-卡明斯 67 62 32.8 48.4% 7.5 15.5 21.2% 0.1 0.5 68.3% 2.4 3.6 7.8 2.9 4.9 2.3 0.9 0.4 2.0 3.4 17.6 104.0
28 克里斯-杜德里 61 25 25.6 40.8% 2.8 6.8 0.0 0.0 53.4% 1.5 2.9 8.4 3.8 4.6 0.6 0.6 2.5 1.3 3.6 7.1 104.0
29 克里弗德-罗宾逊 82 11 23.7 46.3% 4.5 9.8 31.6% 0.1 0.2 65.3% 2.5 3.8 4.3 1.5 2.8 1.8 1.0 0.9 1.6 3.2 11.7 104.0
30 约翰-斯托克顿 82 82 37.8 50.7% 6.0 11.9 34.5% 0.7 2.0 83.6% 4.4 5.3 2.9 0.6 2.3 14.2 2.9 0.2 3.6 2.8 17.2 104.0
31 艾德-平克尼 70 16 16.6 53.9% 1.9 3.5 0.0% 0.0 0.0 89.7% 1.5 1.7 4.9 2.2 2.7 0.6 0.9 0.6 0.6 2.1 5.2 104.0
32 萨姆-帕金斯 73 66 34.3 49.5% 5.0 10.2 28.1% 0.2 0.9 82.1% 3.1 3.8 7.4 2.3 5.1 1.5 0.9 1.1 1.4 3.4 13.5 104.0
33 巴克-威廉姆斯 80 80 32.3 60.2% 4.5 7.4 0.0 0.0 70.5% 2.7 3.9 9.4 2.8 6.6 1.2 0.6 0.6 1.7 3.1 11.7 104.0
34 佩维斯-埃里森 76 30 25.6 51.3% 4.3 8.4 0.0% 0.0 0.1 65.0% 1.8 2.8 7.7 2.9 4.8 1.3 0.6 2.1 1.9 3.5 10.4 104.0
35 Charles Jones__ 62 54 24.2 54.0% 1.1 2.0 0.0 0.0 58.0% 0.5 0.8 5.8 1.9 3.9 0.8 0.8 2.0 0.7 3.2 2.6 104.0
36 特里-伯特 81 81 32.9 51.5% 6.0 11.7 41.5% 1.6 3.9 82.3% 3.4 4.2 3.5 0.6 2.8 8.0 2.0 0.1 2.3 1.9 17.0 104.0
37 霍雷斯-格兰特 78 76 33.9 54.7% 5.1 9.4 16.7% 0.0 0.1 71.1% 2.5 3.6 8.4 3.4 5.0 2.3 1.2 0.9 1.2 2.6 12.8 105.0
38 布拉德-罗浩斯 81 3 15.0 43.1% 2.2 5.1 27.7% 0.4 1.5 68.5% 0.5 0.7 2.7 0.7 2.0 0.9 0.6 0.9 0.7 2.1 5.3 105.0
39 弗兰克-布里克考斯基 75 73 25.5 52.7% 5.0 9.4 0.0% 0.0 0.0 79.8% 2.6 3.3 5.7 1.7 4.0 1.7 1.1 0.6 2.1 3.4 12.6 105.0
40 查尔斯-史密斯 74 74 36.5 46.9% 7.4 15.8 0.0% 0.0 0.1 79.3% 5.2 6.5 8.2 2.9 5.3 1.8 1.1 2.0 2.2 3.6 20.0 105.0
41 杰克-希科马 77 44 25.2 42.7% 3.8 9.0 34.1% 0.6 1.8 84.3% 2.2 2.6 5.7 1.4 4.3 1.9 0.8 0.8 1.7 2.8 10.4 105.0
42 莱斯特-康纳 74 4 13.6 46.4% 1.3 2.8 0.0% 0.0 0.1 72.3% 0.9 1.3 1.5 0.3 1.2 2.2 1.1 0.0 0.8 1.0 3.5 105.0
43 埃尔文-约翰逊 79 79 37.1 47.7% 5.9 12.4 32.0% 1.0 3.2 90.6% 6.6 7.3 7.0 1.3 5.6 12.5 1.3 0.2 4.0 1.9 19.4 105.0
44 A.C.-格林 82 21 26.4 47.6% 3.1 6.6 20.0% 0.1 0.7 73.8% 2.7 3.7 6.3 2.5 3.8 0.9 0.7 0.3 1.2 1.4 9.1 105.0
45 迈克尔-汤普森 72 4 15.0 49.6% 1.6 3.2 0.0% 0.0 0.0 70.5% 0.9 1.2 3.2 1.0 2.1 0.3 0.3 0.3 0.7 1.6 4.0 105.0
46 克里夫-莱温斯顿 78 0 13.0 45.0% 1.6 3.6 25.0% 0.0 0.1 64.8% 0.8 1.2 2.9 1.3 1.6 0.7 0.4 0.6 0.6 1.8 4.0 105.0
47 马克-阿吉雷 78 13 25.7 46.2% 5.4 11.7 30.8% 0.3 1.0 75.7% 3.1 4.1 4.8 1.7 3.1 1.8 0.6 0.3 1.6 2.7 14.2 105.0
48 丹尼-曼宁 73 47 30.1 51.9% 6.4 12.4 0.0% 0.0 0.0 71.6% 3.0 4.2 5.8 2.3 3.5 2.7 1.6 0.8 2.6 3.8 15.9 105.0
49 科特-兰比斯 62 17 14.5 49.7% 1.3 2.7 0.0% 0.0 0.0 70.6% 1.0 1.4 4.3 1.2 3.0 1.0 0.4 0.2 0.7 1.7 3.6 105.0
50 罗尼-塞卡利 64 59 33.9 48.1% 6.2 12.8 33.3% 0.0 0.1 61.9% 4.0 6.5 11.1 3.2 7.8 1.5 0.8 1.3 3.2 3.3 16.4 105.0
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们