Ollie Darden wiki英文资料>>
全  名:
Oliver Darden
位  置:
前锋-中锋
身  高:
2.01米(6尺7寸)
体  重:
107公斤(235磅)
出生日期:
1944年7月28日
出生城市:
密西西比仔
高  中:
Western in Detroit, Michigan
大  学:
University of Michigan
球衣号码:
9,33,42 详情
选秀情况:
1966年第3轮第2顺位被活塞选中选秀一览>>
场均数据
48分钟>> 36分钟>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
69-70 总计(ABA) 69 11.9 38.5% 1.8 4.7 20.0% 0.0 0.1 65.5% 0.8 1.3 3.8 1.3 2.4 0.7 1.2 2.1 4.5
69-70 印第安纳老者(ABA) 26 11.1 38.8% 1.8 4.7 25.0% 0.0 0.2 69.6% 0.6 0.9 3.5 0.8 2.6 0.5 1.0 1.8 4.3
69-70 肯塔基上校(ABA) 43 12.3 38.3% 1.8 4.8 0.0% 0.0 0.0 64.1% 1.0 1.5 4.0 1.7 2.3 0.8 1.3 2.2 4.6
68-69 总计(ABA) 77 25.3 44.5% 4.1 9.3 20.0% 0.0 0.1 74.2% 2.3 3.1 7.7 2.9 4.8 1.4 1.8 3.6 10.6
68-69 肯塔基上校(ABA) 47 26.0 42.5% 3.9 9.3 20.0% 0.0 0.1 76.9% 2.1 2.8 8.1 3.0 5.0 1.3 1.4 3.6 10.0
68-69 纽约老篮网(ABA) 30 24.2 47.7% 4.4 9.3 0.0 0.0 70.9% 2.6 3.7 7.1 2.7 4.5 1.4 2.4 3.6 11.5
67-68 印第安纳老者(ABA) 77 26.6 44.6% 4.8 10.8 0.0% 0.0 0.0 66.7% 2.3 3.5 6.8 0.9 1.8 3.6 12.0
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
69-70 总计(ABA) 69 819 38.5% 126 327 20.0% 1 5 65.5% 57 87 260 93 167 46 82 142 310
69-70 印第安纳老者(ABA) 26 288 38.8% 47 121 25.0% 1 4 69.6% 16 23 90 22 68 13 25 48 111
69-70 肯塔基上校(ABA) 43 531 38.3% 79 206 0.0% 0 1 64.1% 41 64 170 71 99 33 57 94 199
68-69 总计(ABA) 77 1947 44.5% 318 714 20.0% 1 5 74.2% 178 240 594 223 371 104 138 274 815
68-69 肯塔基上校(ABA) 47 1221 42.5% 185 435 20.0% 1 5 76.9% 100 130 380 143 237 62 66 167 471
68-69 纽约老篮网(ABA) 30 726 47.7% 133 279 0 0 70.9% 78 110 214 80 134 42 72 107 344
67-68 印第安纳老者(ABA) 77 2045 44.6% 371 831 0.0% 0 1 66.7% 180 270 527 69 140 277 922
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
69-70 总计(ABA) 14.0% 7.7% 18.3% 20.2% 0.3 -0.8 1.1 8.9
69-70 印第安纳老者(ABA) 14.1% 6.2% 16.0% 20.7% 0.0 -0.3 0.3 8.8
69-70 肯塔基上校(ABA) 14.0% 8.5% 19.6% 19.9% 0.3 -0.5 0.8 9.0
68-69 总计(ABA) 13.4% 7.9% 14.4% 18.1% 3.6 1.5 2.1 14.6
68-69 肯塔基上校(ABA) 13.5% 7.3% 11.8% 16.9% 2.1 0.4 1.7 14.3
68-69 纽约老篮网(ABA) 13.2% 8.9% 18.0% 20.1% 1.5 1.1 0.5 15.2
67-68 印第安纳老者(ABA) 11.6% 5.1% 12.8% 19.9% 3.7 2.1 1.6 14.0
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
n n
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
69-70 总计(ABA) 42.4% 38.7%
69-70 印第安纳老者(ABA) 42.3% 39.3%
69-70 肯塔基上校(ABA) 42.5% 38.3%
68-69 总计(ABA) 49.7% 44.6%
68-69 肯塔基上校(ABA) 47.8% 42.6%
68-69 纽约老篮网(ABA) 52.5% 47.7%
67-68 印第安纳老者(ABA) 48.5% 44.6%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
n n
个人主要荣誉
生涯类似球员
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0