Muggsy-博格斯/Muggsy Bogues
Muggsy-博格斯/Muggsy Bogues wiki英文资料>>
全  名:
Tyrone Curtis Bogues
位  置:
后卫
身  高:
1.60米(5尺3寸)
体  重:
62公斤(136磅)
出生日期:
1965年1月9日
出生城市:
马里兰州巴尔的摩
高  中:
Paul Laurence Dunbar in Baltimore, Maryland
大  学:
Wake Forest University
球衣号码:
1,14 详情
选秀情况:
1987年第1轮第12顺位被子弹选中选秀一览>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 多伦多猛龙 3 0 11.3 0.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.3 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.7 0.7 0.0 1.3 1.0 0.0 1 2
99-00 多伦多猛龙 80 5 21.6 43.9% 2.0 4.5 33.3% 0.2 0.6 90.8% 1.0 1.1 1.7 0.3 1.4 3.7 0.8 0.1 0.7 1.5 5.1 45 35
98-99 金州勇士 36 5 19.8 49.4% 2.1 4.3 0.0% 0.0 0.2 86.1% 0.9 1.0 2.0 0.4 1.6 3.7 1.2 0.0 1.3 1.2 5.1 15 21
97-98 总计 61 31 25.7 43.7% 2.3 5.3 25.0% 0.1 0.3 89.7% 1.0 1.1 2.2 0.5 1.7 5.4 1.1 0.0 1.7 1.0 5.7 19 42
97-98 金州勇士 59 31 26.3 43.7% 2.4 5.4 25.0% 0.1 0.3 89.4% 1.0 1.1 2.2 0.5 1.7 5.5 1.1 0.1 1.8 0.9 5.8 18 41
97-98 夏洛特黄蜂 2 0 8.0 40.0% 1.0 2.5 0.0 0.0 100.0% 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 2.0 1.0 0.0 0.5 1.0 3.0 1 1
96-97 夏洛特黄蜂 65 65 28.9 46.0% 3.1 6.8 41.7% 0.9 2.2 84.4% 0.8 1.0 2.2 0.4 1.8 7.2 1.3 0.0 1.7 1.8 8.0 46 19
95-96 夏洛特黄蜂 6 0 12.8 37.5% 1.0 2.7 0.0% 0.0 0.2 100.0% 0.3 0.3 1.2 1.0 0.2 3.2 0.3 0.0 1.0 0.7 2.3 4 2
94-95 夏洛特黄蜂 78 78 33.7 47.7% 4.5 9.4 20.0% 0.1 0.4 88.9% 2.1 2.3 3.3 0.7 2.6 8.7 1.3 0.0 1.7 1.9 11.1 48 30
93-94 夏洛特黄蜂 77 77 35.7 47.1% 4.6 9.8 16.7% 0.0 0.2 80.6% 1.6 2.0 4.1 1.0 3.1 10.1 1.7 0.0 2.2 1.9 10.8 39 38
92-93 夏洛特黄蜂 81 80 35.0 45.3% 4.1 9.0 23.1% 0.1 0.3 83.3% 1.7 2.1 3.7 0.6 3.0 8.8 2.0 0.1 1.9 2.2 10.0 43 38
91-92 夏洛特黄蜂 82 69 34.0 47.2% 3.9 8.2 7.4% 0.0 0.3 78.3% 1.1 1.5 2.9 0.7 2.2 9.1 2.1 0.1 1.9 1.9 8.9 31 51
90-91 夏洛特黄蜂 81 46 28.4 46.0% 3.0 6.5 0.0% 0.0 0.1 79.6% 1.1 1.3 2.7 0.7 2.0 8.3 1.7 0.0 1.5 2.0 7.0 26 55
89-90 夏洛特黄蜂 81 65 33.9 49.1% 4.0 8.2 19.2% 0.1 0.3 79.1% 1.3 1.7 2.6 0.6 2.0 10.7 2.0 0.0 1.8 2.1 9.4 19 62
88-89 夏洛特黄蜂 79 21 22.2 42.6% 2.3 5.3 7.7% 0.0 0.2 75.0% 0.8 1.1 2.1 0.7 1.4 7.8 1.4 0.1 1.6 1.8 5.4 19 60
87-88 华盛顿子弹 79 14 20.6 39.0% 2.1 5.4 18.8% 0.0 0.2 78.4% 0.7 0.9 1.7 0.4 1.3 5.1 1.6 0.0 1.3 1.7 5.0 36 43
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
14年 4支 889 556 28.6 45.8% 3.2 7.0 27.8% 0.1 0.4 82.7% 1.2 1.4 2.6 0.6 2.0 7.6 1.5 0.0 1.6 1.8 7.7 391 498
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 多伦多猛龙 3 0 34 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0 0 3 0 3 5 2 0 4 3 0 1 2
99-00 多伦多猛龙 80 5 1731 43.9% 157 358 33.3% 17 51 90.8% 79 87 135 25 110 299 65 4 59 119 410 45 35
98-99 金州勇士 36 5 714 49.4% 76 154 0.0% 0 6 86.1% 31 36 73 16 57 134 43 1 47 44 183 15 21
97-98 总计 61 31 1570 43.7% 141 323 25.0% 4 16 89.7% 61 68 132 30 102 331 67 3 105 58 347 19 42
97-98 金州勇士 59 31 1554 43.7% 139 318 25.0% 4 16 89.4% 59 66 131 30 101 327 65 3 104 56 341 18 41
97-98 夏洛特黄蜂 2 0 16 40.0% 2 5 0 0 100.0% 2 2 1 0 1 4 2 0 1 2 6 1 1
96-97 夏洛特黄蜂 65 65 1880 46.0% 204 443 41.7% 60 144 84.4% 54 64 141 25 116 469 82 2 108 114 522 46 19
95-96 夏洛特黄蜂 6 0 77 37.5% 6 16 0.0% 0 1 100.0% 2 2 7 6 1 19 2 0 6 4 14 4 2
94-95 夏洛特黄蜂 78 78 2629 47.7% 348 730 20.0% 6 30 88.9% 160 180 257 51 206 675 103 0 132 151 862 48 30
93-94 夏洛特黄蜂 77 77 2746 47.1% 354 751 16.7% 2 12 80.6% 125 155 313 78 235 780 133 2 171 147 835 39 38
92-93 夏洛特黄蜂 81 80 2833 45.3% 331 730 23.1% 6 26 83.3% 140 168 298 51 247 711 161 5 154 179 808 43 38
91-92 夏洛特黄蜂 82 69 2790 47.2% 317 671 7.4% 2 27 78.3% 94 120 235 58 177 743 170 6 156 156 730 31 51
90-91 夏洛特黄蜂 81 46 2299 46.0% 241 524 0.0% 0 12 79.6% 86 108 216 58 158 669 137 3 120 160 568 26 55
89-90 夏洛特黄蜂 81 65 2743 49.1% 326 664 19.2% 5 26 79.1% 106 134 207 48 159 867 166 3 146 168 763 19 62
88-89 夏洛特黄蜂 79 21 1755 42.6% 178 418 7.7% 1 13 75.0% 66 88 165 53 112 620 111 7 124 141 423 19 60
87-88 华盛顿子弹 79 14 1628 39.0% 166 426 18.8% 3 16 78.4% 58 74 136 35 101 404 127 3 101 138 393 36 43
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
14年 4支 889 556 25429 45.8% 2845 6210 27.8% 106 381 82.7% 1062 1284 2318 534 1784 6726 1369 39 1433 1582 6858 391 498
单场最高
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后的单场比赛球员数据。点击下表中数据即可查看当季单场详细
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
00-01 多伦多猛龙 17 0.0% 0 1 0.0% 0 1 -100.0% 0 0 1 0 1 3 2 0 2 3 0 单季一览
99-00 多伦多猛龙 35 100.0% 6 10 100.0% 4 4 100.0% 10 11 8 2 7 12 5 1 5 5 24 单季一览
98-99 金州勇士 36 100.0% 4 13 0.0% 0 2 100.0% 6 6 5 2 5 12 4 1 4 4 9 单季一览
97-98 总计 45 100.0% 6 13 100.0% 1 2 100.0% 6 7 6 3 5 11 4 1 5 4 12 单季一览
97-98 金州勇士 45 100.0% 6 13 100.0% 1 2 100.0% 6 7 6 3 5 11 4 1 5 4 12 单季一览
97-98 夏洛特黄蜂 12 50.0% 2 4 -100.0% 0 0 100.0% 2 2 1 0 1 3 2 0 1 1 6 单季一览
96-97 夏洛特黄蜂 44 100.0% 11 14 100.0% 4 10 100.0% 4 6 7 2 6 15 4 1 5 5 24 单季一览
95-96 夏洛特黄蜂 17 100.0% 2 6 0.0% 0 1 100.0% 2 2 3 3 1 7 1 0 3 1 4 单季一览
94-95 夏洛特黄蜂 47 100.0% 11 20 100.0% 1 2 100.0% 9 9 8 3 7 17 6 0 6 5 23 单季一览
93-94 夏洛特黄蜂 48 90.9% 10 17 100.0% 1 1 100.0% 6 7 10 4 9 19 7 1 6 6 24 单季一览
92-93 夏洛特黄蜂 45 90.0% 9 15 100.0% 2 3 100.0% 8 9 8 4 8 17 6 1 6 5 20 单季一览
91-92 夏洛特黄蜂 47 90.0% 9 15 100.0% 1 3 100.0% 7 8 7 3 5 17 6 1 6 5 22 单季一览
90-91 夏洛特黄蜂 44 100.0% 8 12 0.0% 0 1 100.0% 6 6 8 3 5 17 5 1 5 6 16 单季一览
89-90 夏洛特黄蜂 47 100.0% 10 17 100.0% 1 2 100.0% 7 8 6 3 6 18 7 1 5 6 22 单季一览
88-89 夏洛特黄蜂 40 100.0% 6 14 100.0% 1 2 100.0% 5 6 7 3 6 19 5 2 7 6 14 单季一览
87-88 华盛顿子弹 41 100.0% 7 14 100.0% 1 2 100.0% 4 5 5 3 5 14 7 1 5 6 16 单季一览
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
14年 4支 48 100.0% 11 20 100.0% 4 10 100.0% 10 11 10 4 9 19 7 2 7 6 24 生涯一览
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
00-01 多伦多猛龙 5.0% 0.0% 10.2% 19.3% 3.1% 0.0% 66.7% 7.9% 36 103 -0.1 -0.1 0.0 -0.5 0 0
99-00 多伦多猛龙 4.4% 1.6% 7.4% 26.0% 1.9% 0.2% 13.0% 11.6% 116 108 3.7 2.7 0.9 12.5
98-99 金州勇士 5.5% 2.3% 8.7% 30.9% 3.3% 0.1% 21.7% 13.5% 107 101 1.7 0.9 0.8 15.3
97-98 总计 4.5% 2.0% 7.1% 33.6% 2.2% 0.1% 22.9% 12.7% 102 108 1.7 0.7 1.0 12.4
97-98 夏洛特黄蜂 3.8% 0.0% 7.5% 40.0% 6.7% 0.0% 14.5% 19.9% 113 98 0.1 0.0 0.0 20.6
97-98 金州勇士 4.5% 2.0% 7.1% 33.5% 2.2% 0.1% 23.1% 12.7% 101 108 1.7 0.7 1.0 12.3
96-97 夏洛特黄蜂 4.5% 1.7% 7.2% 38.6% 2.4% 0.1% 18.6% 14.5% 119 111 5.0 3.9 1.1 15.7
95-96 夏洛特黄蜂 5.5% 9.3% 1.6% 35.1% 1.4% 0.0% 26.2% 13.4% 104 117 0.0 0.0 0.0 10.6
94-95 夏洛特黄蜂 5.8% 2.4% 8.9% 40.3% 2.1% 0.0% 14.0% 16.6% 119 108 8.6 5.8 2.8 16.9
93-94 夏洛特黄蜂 6.3% 3.2% 9.2% 39.2% 2.4% 0.0% 17.3% 15.4% 114 110 6.4 4.8 1.7 16.2
92-93 夏洛特黄蜂 5.6% 2.0% 8.9% 32.5% 2.7% 0.1% 16.1% 13.9% 113 110 5.9 3.6 2.3 14.5
91-92 夏洛特黄蜂 4.5% 2.2% 6.9% 33.4% 2.9% 0.1% 17.7% 12.8% 112 112 4.8 3.0 1.8 14.0
90-91 夏洛特黄蜂 5.4% 2.8% 8.1% 40.2% 2.9% 0.1% 17.4% 12.8% 114 110 4.8 3.1 1.7 15.4
89-90 夏洛特黄蜂 4.3% 1.9% 7.0% 44.6% 3.0% 0.1% 16.8% 13.5% 117 110 6.7 4.6 2.1 16.9
88-89 夏洛特黄蜂 5.2% 3.2% 7.4% 46.2% 3.0% 0.2% 21.4% 13.6% 108 112 2.6 1.6 1.0 15.3
87-88 华盛顿子弹 4.7% 2.4% 7.0% 33.5% 3.8% 0.1% 18.0% 14.2% 101 106 2.3 0.2 2.1 12.7
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
14年 4支 5.1% 2.3% 7.9% 37.2% 2.7% 0.1% 17.5% 13.9% 113 109 54.0 34.7 19.3 15.0 0 0
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
00-01 多伦多猛龙 22.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.3 50.0%
99-00 多伦多猛龙 51.7% 46.2%
98-99 金州勇士 53.9% 49.4%
97-98 总计 49.2% 44.3%
97-98 夏洛特黄蜂 51.0% 40.0%
97-98 金州勇士 49.1% 44.3%
96-97 夏洛特黄蜂 55.4% 52.8%
95-96 夏洛特黄蜂 41.5% 37.5%
94-95 夏洛特黄蜂 53.3% 48.1%
93-94 夏洛特黄蜂 51.0% 47.3%
92-93 夏洛特黄蜂 50.3% 45.8%
91-92 夏洛特黄蜂 50.4% 47.4%
90-91 夏洛特黄蜂 49.7% 46.0%
89-90 夏洛特黄蜂 52.8% 49.5%
88-89 夏洛特黄蜂 46.3% 42.7%
87-88 华盛顿子弹 42.9% 39.3%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
14年 4支 22.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 3.5 50.0% 50.6% 46.7%
个人生涯之最
常规赛 季后赛
生涯薪金一览
赛季 球队 薪金
87-88 华盛顿子弹 25万美元
88-89 夏洛特黄蜂 35万美元
90-91 夏洛特黄蜂 81万美元
91-92 夏洛特黄蜂 91万美元
92-93 夏洛特黄蜂 70万美元
93-94 夏洛特黄蜂 90万美元
94-95 夏洛特黄蜂 113万美元
95-96 夏洛特黄蜂 135万美元
96-97 夏洛特黄蜂 158万美元
97-98 夏洛特黄蜂 180万美元
98-99 金州勇士 280万美元
99-00 多伦多猛龙 51万美元
00-01 多伦多猛龙 174万美元
01-02 达拉斯独行侠 152万美元
02-03 达拉斯独行侠 166万美元
03-04 达拉斯独行侠 44万美元
总计 薪金
已去掉重复薪金 1843万美元
生涯类似球员
生涯场均
7.3
2.4
6.1
1.7
0.1
生涯场均
7.9
2.3
5.5
1.5
0.1
生涯场均
9.4
3.0
7.4
2.0
0.2
生涯场均
8.5
2.9
6.1
1.4
0.3
生涯场均
8.7
2.6
6.0
1.1
0.1
生涯场均
9.6
3.8
8.0
1.2
0.1
生涯场均
8.9
2.4
5.8
0.8
0.1
生涯场均
6.8
2.5
5.0
1.2
0.1
生涯场均
8.6
2.2
5.4
1.1
0.1
生涯场均
8.9
3.2
6.1
2.2
0.3