法特-利夫/Fat Lever
法特-利夫/Fat Lever wiki英文资料>>
全  名:
Lafayette Lever
位  置:
后卫
身  高:
1.91米(6尺3寸)
体  重:
77公斤(170磅)
出生日期:
1960年8月18日
出生城市:
阿肯色州派恩布拉夫
高  中:
Pueblo in Tucson, Arizona
大  学:
Arizona State University
球衣号码:
12,21 详情
选秀情况:
1982年第1轮第11顺位被开拓者选中选秀一览>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
93-94 达拉斯小牛 81 54 24.0 40.8% 2.8 6.9 35.1% 0.3 0.9 76.5% 0.9 1.2 3.5 1.0 2.5 2.6 2.0 0.2 1.1 1.9 6.9 13 68
91-92 达拉斯小牛 31 5 28.5 38.7% 4.4 11.3 32.7% 0.5 1.7 75.0% 1.9 2.6 5.2 1.8 3.4 3.5 1.5 0.4 1.2 2.4 11.2 8 23
90-91 达拉斯小牛 4 0 21.5 39.1% 2.3 5.8 0.0% 0.0 0.8 78.6% 2.8 3.5 3.8 0.8 3.0 3.0 1.5 0.8 2.5 1.3 7.3 3 1
89-90 丹佛掘金 79 79 35.8 44.3% 7.2 16.2 41.4% 0.5 1.1 80.4% 3.4 4.3 9.3 2.9 6.4 6.5 2.1 0.2 2.0 2.2 18.3 41 38
88-89 丹佛掘金 71 71 38.7 45.7% 7.9 17.2 34.8% 0.3 0.9 78.5% 3.8 4.8 9.3 2.6 6.7 7.9 2.7 0.3 2.2 2.5 19.8 38 33
87-88 丹佛掘金 82 82 37.3 47.3% 7.8 16.6 21.1% 0.1 0.7 78.5% 3.0 3.9 8.1 2.5 5.6 7.8 2.7 0.3 2.2 2.6 18.9 54 28
86-87 丹佛掘金 82 82 37.2 46.9% 7.8 16.7 23.9% 0.3 1.1 78.2% 3.0 3.8 8.9 2.6 6.3 8.0 2.5 0.4 2.0 2.7 18.9 37 45
85-86 丹佛掘金 78 77 33.5 44.1% 6.0 13.6 31.6% 0.2 0.5 72.5% 1.7 2.3 5.4 1.7 3.6 7.5 2.3 0.2 2.7 2.6 13.8 44 34
84-85 丹佛掘金 82 82 31.2 43.0% 5.2 12.0 25.0% 0.1 0.3 77.0% 2.4 3.1 5.0 1.8 3.2 7.5 2.5 0.4 2.5 2.8 12.8
83-84 波特兰开拓者 81 22 24.8 44.7% 3.9 8.7 20.0% 0.0 0.2 74.3% 2.0 2.6 2.7 1.2 1.5 4.6 1.7 0.4 1.5 2.2 9.7
82-83 波特兰开拓者 81 45 24.9 43.1% 3.2 7.3 33.3% 0.1 0.2 73.0% 1.4 2.0 2.8 1.0 1.7 5.3 1.9 0.2 1.7 2.2 7.8
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11年 3支 752 599 31.7 44.7% 5.6 12.6 31.0% 0.2 0.7 77.1% 2.4 3.1 6.0 1.9 4.1 6.2 2.2 0.3 2.0 2.4 13.9
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
93-94 达拉斯小牛 81 54 1947 40.8% 227 557 35.1% 26 74 76.5% 75 98 283 83 200 213 159 15 88 155 555 13 68
91-92 达拉斯小牛 31 5 884 38.7% 135 349 32.7% 17 52 75.0% 60 80 161 56 105 107 46 12 36 73 347 8 23
90-91 达拉斯小牛 4 0 86 39.1% 9 23 0.0% 0 3 78.6% 11 14 15 3 12 12 6 3 10 5 29 3 1
89-90 丹佛掘金 79 79 2832 44.3% 568 1283 41.4% 36 87 80.4% 271 337 734 230 504 517 168 13 156 172 1443 41 38
88-89 丹佛掘金 71 71 2745 45.7% 558 1221 34.8% 23 66 78.5% 270 344 662 187 475 559 195 20 157 178 1409 38 33
87-88 丹佛掘金 82 82 3061 47.3% 643 1360 21.1% 12 57 78.5% 248 316 665 203 462 639 223 21 182 214 1546 54 28
86-87 丹佛掘金 82 82 3054 46.9% 643 1370 23.9% 22 92 78.2% 244 312 729 216 513 654 201 34 167 219 1552 37 45
85-86 丹佛掘金 78 77 2616 44.1% 468 1061 31.6% 12 38 72.5% 132 182 420 136 284 584 178 15 210 204 1080 44 34
84-85 丹佛掘金 82 82 2559 43.0% 424 985 25.0% 6 24 77.0% 197 256 411 147 264 613 202 30 203 226 1051
83-84 波特兰开拓者 81 22 2010 44.7% 313 701 20.0% 3 15 74.3% 159 214 218 96 122 372 135 31 125 178 788
82-83 波特兰开拓者 81 45 2020 43.1% 256 594 33.3% 5 15 73.0% 116 159 225 85 140 426 153 15 137 179 633
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11年 3支 752 599 23814 44.7% 4244 9504 31.0% 162 523 77.1% 1783 2312 4523 1442 3081 4696 1666 209 1471 1803 10433
单场最高
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后的单场比赛球员数据。点击下表中数据即可查看当季单场详细
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
93-94 达拉斯小牛 39 100.0% 7 14 100.0% 2 5 100.0% 4 6 10 5 8 8 9 2 4 6 16 单季一览
91-92 达拉斯小牛 42 63.2% 12 19 100.0% 3 5 100.0% 8 8 10 4 7 7 7 3 4 5 32 单季一览
90-91 达拉斯小牛 26 44.4% 4 9 0.0% 0 1 100.0% 5 6 7 3 4 5 2 2 4 2 13 单季一览
89-90 丹佛掘金 46 87.5% 12 26 100.0% 3 5 100.0% 10 13 22 10 15 13 6 2 6 6 31 单季一览
88-89 丹佛掘金 52 81.8% 15 28 100.0% 5 8 100.0% 13 14 18 9 12 23 8 3 6 6 38 单季一览
87-88 丹佛掘金 51 81.8% 14 26 100.0% 1 5 100.0% 9 10 21 9 17 16 8 3 7 5 32 单季一览
86-87 丹佛掘金 50 76.9% 16 25 100.0% 2 5 100.0% 10 11 18 8 14 15 7 2 11 6 36 单季一览
85-86 丹佛掘金 50 63.6% 11 21 100.0% 2 3 100.0% 9 12 12 6 10 16 5 2 9 6 31 单季一览
84-85 丹佛掘金
83-84 波特兰开拓者
82-83 波特兰开拓者
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
11年 3支
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
93-94 达拉斯小牛 8.2% 4.5% 12.5% 16.6% 4.1% 0.5% 12.8% 15.0% 102 106 2.9 0.7 2.1 13.2
91-92 达拉斯小牛 9.7% 6.5% 13.1% 19.0% 2.6% 0.8% 8.6% 20.4% 104 109 1.3 0.5 0.8 14.9
90-91 达拉斯小牛 9.9% 4.0% 15.9% 19.5% 3.6% 2.2% 25.5% 20.2% 91 105 0.0 -0.1 0.1 13.5
89-90 丹佛掘金 13.6% 8.0% 19.8% 24.8% 2.7% 0.3% 9.8% 21.9% 111 104 8.8 4.6 4.2 19.9
88-89 丹佛掘金 12.4% 6.7% 18.9% 26.9% 3.2% 0.4% 10.3% 21.3% 113 104 9.2 5.1 4.2 20.6
87-88 丹佛掘金 11.4% 6.7% 16.5% 28.1% 3.3% 0.4% 10.8% 21.4% 113 103 10.4 5.5 4.9 20.5
86-87 丹佛掘金 12.5% 7.0% 18.8% 29.1% 3.0% 0.6% 10.0% 21.1% 115 107 9.7 6.0 3.8 20.8
85-86 丹佛掘金 8.4% 5.2% 11.9% 29.4% 3.1% 0.3% 15.5% 19.9% 101 104 4.5 0.9 3.6 15.7
84-85 丹佛掘金 8.6% 5.8% 11.7% 29.5% 3.5% 0.7% 15.6% 19.2% 106 106 5.2 2.1 3.2 16.7
83-84 波特兰开拓者 6.4% 5.5% 7.4% 24.3% 3.2% 0.9% 13.6% 18.4% 110 107 4.8 2.5 2.2 15.8
82-83 波特兰开拓者 6.2% 4.7% 7.8% 28.2% 3.6% 0.4% 17.1% 16.1% 104 103 4.4 1.7 2.6 14.8
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
11年 3支 10.1% 6.1% 14.5% 26.4% 3.2% 0.5% 12.3% 19.7% 109 105 61.2 29.4 31.7 17.8
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
93-94 达拉斯小牛 46.2% 43.1%
91-92 达拉斯小牛 45.2% 41.1%
90-91 达拉斯小牛 49.7% 39.1%
89-90 丹佛掘金 50.4% 45.7%
88-89 丹佛掘金 51.3% 46.6%
87-88 丹佛掘金 51.6% 47.7%
86-87 丹佛掘金 51.5% 47.7%
85-86 丹佛掘金 47.3% 44.7%
84-85 丹佛掘金 47.9% 43.4%
83-84 波特兰开拓者 49.5% 44.9%
82-83 波特兰开拓者 47.7% 43.5%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
11年 3支 49.6% 45.5%
个人主要荣誉
87-88赛季全明星首发
89-90赛季全明星替补
生涯薪金一览
赛季 球队 薪金
84-85 丹佛掘金 19万美元
85-86 丹佛掘金 19万美元
87-88 丹佛掘金 46万美元
88-89 丹佛掘金 58万美元
89-90 丹佛掘金 170万美元
90-91 达拉斯独行侠 152万美元
91-92 达拉斯独行侠 162万美元
92-93 达拉斯独行侠 180万美元
93-94 达拉斯独行侠 220万美元
总计 薪金
*历史球员统计不一定完整
已去掉重复薪金
1025万美元
生涯类似球员
生涯场均
14.0
5.2
5.0
2.7
0.4
生涯场均
14.8
5.5
7.0
2.6
0.4
生涯场均
13.5
4.1
6.7
2.3
0.3
生涯场均
14.5
4.2
6.1
1.3
0.3
生涯场均
13.8
3.0
6.1
1.6
0.3
生涯场均
12.6
6.3
8.7
1.9
0.3
生涯场均
16.1
6.4
5.2
2.0
0.8
生涯场均
13.4
3.5
6.1
1.1
0.1
生涯场均
13.9
6.2
3.4
0.8
0.3
生涯场均
14.1
3.2
5.7
1.3
0.4