Dave Greenwood wiki英文资料>>
全  名:
David Murphy-Kasim Greenwood
位  置:
前锋-中锋
身  高:
2.06米(6尺9寸)
体  重:
101公斤(222磅)
出生日期:
1957年5月27日
出生城市:
加州林伍德
高  中:
Verbum Dei in Los Angeles, California
大  学:
University of California, Los Angeles
球衣号码:
10,22,33,34 详情
选秀情况:
1979年第1轮第2顺位被公牛选中选秀一览>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
90-91 圣安东尼奥马刺 63 11 16.2 50.3% 1.3 2.7 0.0% 0.0 0.0 73.4% 1.1 1.5 3.5 1.0 2.5 0.8 0.5 0.4 1.1 2.7 3.8 43 20
89-90 底特律活塞 37 0 5.5 42.3% 0.6 1.4 0.0 0.0 55.2% 0.4 0.8 2.1 0.6 1.5 0.3 0.1 0.2 0.4 1.1 1.6 28 9
88-89 总计 67 18 20.9 42.3% 2.5 5.9 0.0 0.0 75.0% 2.0 2.6 6.0 2.1 3.9 1.4 0.7 0.8 1.4 3.0 7.0 26 41
88-89 丹佛掘金 29 3 16.9 41.9% 2.1 5.1 0.0 0.0 67.6% 1.7 2.4 5.7 1.7 4.0 1.4 0.6 1.0 1.2 2.7 5.9 15 14
88-89 圣安东尼奥马刺 38 15 24.0 42.5% 2.8 6.5 0.0 0.0 80.0% 2.2 2.8 6.3 2.4 3.8 1.4 0.8 0.6 1.4 3.2 7.7 11 27
87-88 圣安东尼奥马刺 45 40 27.5 46.0% 3.4 7.3 0.0% 0.0 0.0 74.8% 1.8 2.5 6.7 2.0 4.6 2.2 0.7 0.5 1.6 3.0 8.6 20 25
86-87 圣安东尼奥马刺 79 78 32.7 51.3% 4.3 8.3 50.0% 0.0 0.1 78.5% 3.1 3.9 9.9 3.2 6.7 3.0 0.9 0.6 2.0 3.1 11.6 26 53
85-86 圣安东尼奥马刺 68 24 28.1 51.0% 2.9 5.7 0.0% 0.0 0.0 77.2% 2.1 2.7 7.8 2.2 5.6 1.3 0.5 0.8 1.7 3.0 7.9 28 40
84-85 芝加哥公牛 61 28 25.0 45.8% 2.5 5.4 0.0% 0.0 0.0 71.3% 1.1 1.5 6.4 1.8 4.6 1.3 0.6 0.3 1.0 3.1 6.1
83-84 芝加哥公牛 78 76 34.8 49.0% 4.7 9.7 0.0% 0.0 0.0 73.7% 2.7 3.7 10.1 2.7 7.3 1.8 0.9 0.9 1.9 3.4 12.2
82-83 芝加哥公牛 79 61 29.8 45.5% 3.9 8.7 0.0% 0.0 0.1 70.8% 2.1 2.9 9.7 2.7 6.9 1.9 0.7 1.1 1.9 3.3 10.0
81-82 芝加哥公牛 82 82 35.5 47.3% 5.9 12.4 0.0% 0.0 0.0 82.5% 2.9 3.5 9.6 2.3 7.2 3.2 0.9 1.1 2.2 3.6 14.6
80-81 芝加哥公牛 82 33.0 48.6% 5.9 12.1 0.0% 0.0 0.0 74.8% 2.6 3.5 8.8 3.0 5.9 2.7 0.9 1.5 2.3 3.4 14.4
79-80 芝加哥公牛 82 34.0 47.4% 6.1 12.8 14.3% 0.0 0.1 81.0% 4.1 5.1 9.4 2.7 6.7 2.2 0.7 1.6 2.6 3.8 16.3
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12年 4支 823 28.4 47.7% 4.0 8.3 13.8% 0.0 0.0 76.5% 2.3 3.1 7.9 2.3 5.6 2.0 0.7 0.9 1.8 3.2 10.2
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
90-91 圣安东尼奥马刺 63 11 1018 50.3% 85 169 0.0% 0 2 73.4% 69 94 221 61 160 52 29 25 71 172 239 43 20
89-90 底特律活塞 37 0 205 42.3% 22 52 0 0 55.2% 16 29 78 24 54 12 4 9 16 40 60 28 9
88-89 总计 67 18 1403 42.3% 167 395 0 0 75.0% 132 176 402 140 262 96 47 52 91 201 466 26 41
88-89 丹佛掘金 29 3 491 41.9% 62 148 0 0 67.6% 48 71 164 48 116 41 17 28 36 78 172 15 14
88-89 圣安东尼奥马刺 38 15 912 42.5% 105 247 0 0 80.0% 84 105 238 92 146 55 30 24 55 123 294 11 27
87-88 圣安东尼奥马刺 45 40 1236 46.0% 151 328 0.0% 0 2 74.8% 83 111 300 92 208 97 33 22 74 134 385 20 25
86-87 圣安东尼奥马刺 79 78 2587 51.3% 336 655 50.0% 3 6 78.5% 241 307 783 256 527 237 71 50 161 248 916 26 53
85-86 圣安东尼奥马刺 68 24 1910 51.0% 198 388 0.0% 0 1 77.2% 142 184 531 151 380 90 37 52 113 207 538 28 40
84-85 芝加哥公牛 61 28 1523 45.8% 152 332 0.0% 0 1 71.3% 67 94 388 108 280 78 34 18 63 190 371
83-84 芝加哥公牛 78 76 2718 49.0% 369 753 0.0% 0 1 73.7% 213 289 786 214 572 139 67 72 149 265 951
82-83 芝加哥公牛 79 61 2355 45.5% 312 686 0.0% 0 4 70.8% 165 233 765 217 548 151 54 90 154 261 789
81-82 芝加哥公牛 82 82 2914 47.3% 480 1014 0.0% 0 3 82.5% 240 291 786 192 594 262 70 93 180 292 1200
80-81 芝加哥公牛 82 2710 48.6% 481 989 0.0% 0 2 74.8% 217 290 724 243 481 218 77 124 192 282 1179
79-80 芝加哥公牛 82 2791 47.4% 498 1051 14.3% 1 7 81.0% 337 416 773 223 550 182 60 129 210 313 1334
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12年 4支 823 23370 47.7% 3251 6812 13.8% 4 29 76.5% 1922 2514 6537 1921 4616 1614 583 736 1474 2605 8428
单场最高
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后的单场比赛球员数据。点击下表中数据即可查看当季单场详细
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
90-91 圣安东尼奥马刺 36 100.0% 6 7 0.0% 0 1 100.0% 5 6 13 3 10 4 4 2 4 6 15 单季一览
89-90 底特律活塞 17 100.0% 3 4 -100.0% 0 0 100.0% 3 4 7 3 6 2 1 2 2 3 6 单季一览
88-89 总计 40 100.0% 10 15 -100.0% 0 0 100.0% 7 10 17 8 12 8 3 4 4 6 23 单季一览
88-89 丹佛掘金 33 100.0% 7 14 -100.0% 0 0 100.0% 7 9 14 4 12 8 3 4 3 6 17 单季一览
88-89 圣安东尼奥马刺 40 83.3% 10 15 -100.0% 0 0 100.0% 7 10 17 8 11 6 3 4 4 6 23 单季一览
87-88 圣安东尼奥马刺 43 100.0% 8 15 0.0% 0 1 100.0% 7 9 15 6 12 6 5 3 5 6 23 单季一览
86-87 圣安东尼奥马刺 44 100.0% 12 19 100.0% 1 2 100.0% 12 14 23 10 14 10 5 3 6 6 31 单季一览
85-86 圣安东尼奥马刺 44 100.0% 10 13 0.0% 0 1 100.0% 8 9 20 8 14 5 3 5 5 6 27 单季一览
84-85 芝加哥公牛
83-84 芝加哥公牛
82-83 芝加哥公牛
81-82 芝加哥公牛
80-81 芝加哥公牛
79-80 芝加哥公牛
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
12年 4支
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
90-91 圣安东尼奥马刺 12.0% 7.0% 16.5% 6.6% 1.4% 1.5% 25.2% 11.5% 100 103 1.7 0.0 1.6 7.8
89-90 底特律活塞 21.6% 13.4% 29.8% 8.0% 1.0% 2.8% 19.8% 17.0% 95 98 0.4 -0.1 0.5 10.9
88-89 总计 15.3% 10.2% 21.0% 8.6% 1.5% 2.1% 16.2% 15.5% 102 106 2.2 0.5 1.8 11.8
88-89 丹佛掘金 17.2% 9.6% 25.7% 10.0% 1.5% 3.2% 16.7% 16.8% 99 103 0.8 0.0 0.8 12.7
88-89 圣安东尼奥马刺 14.3% 10.6% 18.4% 7.9% 1.5% 1.6% 15.8% 14.8% 105 108 1.4 0.5 1.0 11.3
87-88 圣安东尼奥马刺 13.1% 8.0% 18.4% 9.6% 1.2% 1.0% 16.4% 14.4% 104 112 1.1 0.5 0.6 10.8
86-87 圣安东尼奥马刺 16.7% 10.5% 23.4% 12.0% 1.3% 1.1% 16.9% 14.8% 115 109 6.2 3.8 2.4 15.2
85-86 圣安东尼奥马刺 15.9% 9.3% 22.1% 5.9% 0.9% 1.5% 19.4% 12.3% 109 108 3.4 1.5 1.9 11.1
84-85 芝加哥公牛 14.8% 8.4% 20.8% 6.6% 1.1% 0.7% 14.4% 12.0% 105 109 2.0 0.6 1.4 9.4
83-84 芝加哥公牛 16.6% 8.9% 24.6% 7.4% 1.2% 1.5% 14.5% 15.7% 107 105 5.7 2.1 3.6 13.5
82-83 芝加哥公牛 17.4% 9.9% 24.9% 8.5% 1.0% 2.0% 16.3% 15.5% 102 105 3.6 1.3 2.3 13.0
81-82 芝加哥公牛 15.3% 7.8% 22.2% 13.2% 1.2% 1.8% 13.6% 19.0% 108 106 6.5 3.2 3.2 15.5
80-81 芝加哥公牛 15.2% 10.7% 19.4% 11.6% 1.4% 2.6% 14.7% 19.7% 109 104 7.1 3.8 3.4 16.6
79-80 芝加哥公牛 15.6% 9.2% 21.6% 9.8% 1.0% 2.6% 14.5% 21.1% 107 105 6.5 3.5 3.1 16.2
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
12年 4支 15.6% 9.3% 21.9% 9.5% 1.2% 1.8% 15.7% 16.3% 107 106 46.4 20.6 25.8 13.6
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
90-91 圣安东尼奥马刺 56.8% 50.3%
89-90 底特律活塞 46.3% 42.3%
88-89 总计 49.3% 42.3%
88-89 丹佛掘金 48.0% 41.9%
88-89 圣安东尼奥马刺 50.1% 42.5%
87-88 圣安东尼奥马刺 51.1% 46.0%
86-87 圣安东尼奥马刺 58.0% 51.5%
85-86 圣安东尼奥马刺 57.4% 51.0%
84-85 芝加哥公牛 49.7% 45.8%
83-84 芝加哥公牛 54.0% 49.0%
82-83 芝加哥公牛 50.0% 45.5%
81-82 芝加哥公牛 52.5% 47.3%
80-81 芝加哥公牛 52.8% 48.6%
79-80 芝加哥公牛 54.1% 47.4%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
12年 4支 53.2% 47.8%
个人主要荣誉
生涯薪金一览
赛季 球队 薪金
84-85 芝加哥公牛 55万美元
85-86 圣安东尼奥马刺 60万美元
87-88 圣安东尼奥马刺 70万美元
88-89 圣安东尼奥马刺 70万美元
90-91 圣安东尼奥马刺 65万美元
91-92 圣安东尼奥马刺 10万美元
总计 薪金
*历史球员统计不一定完整
已去掉重复薪金
330万美元
生涯类似球员
生涯场均
10.8
7.5
1.8
0.7
0.6
生涯场均
9.9
7.9
1.1
0.5
1.1
生涯场均
10.8
7.8
1.5
0.7
0.4
生涯场均
11.2
8.1
2.2
1.0
1.0
生涯场均
10.5
7.4
1.2
0.6
0.7
生涯场均
10.3
7.0
1.8
0.6
1.3
生涯场均
10.3
7.0
1.6
0.7
0.4
生涯场均
10.0
7.5
1.1
0.5
1.0
生涯场均
11.5
7.9
1.9
0.8
1.3
生涯场均
9.1
7.7
1.5
0.8
1.0