nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
NBA
BBA/ABA
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 迈克尔-比斯利 NBA 81 19 24.8 47.2% 5.6 11.8 40.7% 0.4 1.0 77.2% 2.3 3.0 5.4 1.4 4.1 1.0 0.5 0.5 1.5 2.3 13.9
第一阵容 布鲁克-洛佩斯 NBA 82 75 30.5 53.1% 5.5 10.3 0.0% 0.0 0.0 79.3% 2.1 2.6 8.1 2.7 5.4 1.0 0.5 1.8 1.8 3.1 13.0
第一阵容 O.J.-梅奥 NBA 82 82 38.0 43.8% 6.9 15.6 38.4% 1.8 4.6 87.9% 3.0 3.4 3.8 0.7 3.1 3.2 1.1 0.2 2.8 2.5 18.5
第一阵容 德里克-罗斯 NBA 81 80 37.0 47.5% 7.1 14.9 22.2% 0.2 0.9 78.8% 2.4 3.1 3.9 1.2 2.7 6.3 0.8 0.2 2.5 1.5 16.8
第一阵容 拉塞尔-威斯布鲁克 NBA 82 65 32.5 39.8% 5.3 13.4 27.1% 0.4 1.6 81.5% 4.3 5.2 4.9 2.2 2.7 5.3 1.3 0.2 3.3 2.3 15.3
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 马里奥-钱莫斯 NBA 82 82 32.0 42.0% 3.4 8.1 36.7% 1.4 3.8 76.7% 1.8 2.4 2.8 0.5 2.3 4.9 2.0 0.1 2.0 2.9 10.0
第二阵容 马克-加索尔 NBA 82 75 30.7 53.0% 4.3 8.1 0.0% 0.0 0.0 73.3% 3.4 4.6 7.4 2.5 4.9 1.7 0.8 1.1 2.0 3.2 11.9
第二阵容 埃里克-戈登 NBA 78 65 34.3 45.6% 5.3 11.6 38.9% 1.7 4.3 85.4% 3.8 4.5 2.6 0.6 2.0 2.8 1.0 0.4 2.1 2.2 16.1
第二阵容 凯文-乐福 NBA 81 37 25.3 45.9% 3.9 8.5 10.5% 0.0 0.2 78.9% 3.3 4.1 9.1 3.4 5.7 1.0 0.4 0.6 1.5 2.5 11.1
第二阵容 DJ-奥古斯丁 NBA 72 12 26.5 43.0% 3.7 8.6 43.9% 1.5 3.4 89.3% 2.9 3.2 1.8 0.2 1.6 3.5 0.6 0.0 1.7 1.9 11.8
第二阵容 鲁迪-费尔南德斯 NBA 78 4 25.6 42.5% 3.4 8.1 39.9% 2.0 5.1 83.9% 1.5 1.8 2.7 0.6 2.1 2.0 0.9 0.2 1.1 1.4 10.4