nba荣誉/排名
  注:后台更新bug,本赛季所有个人荣誉将在分区决赛开始时更新完毕,请见谅。
最有价值球员(MVP)
最佳新秀(ROY)
最佳防守球员(DPOY)
最佳第六人(SMOY)
最佳教练(COY)
进步最快球员(MIP)
总决赛最有价值球员(FMVP)
总冠军
全明星最有价值球员(AMVP)
周最佳球员(POW)
月最佳球员(POM)
最佳阵容
最佳新秀阵容
最佳防守阵容
全明星正赛
奈·史密斯篮球名人纪念堂
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
历年一览
投票结果
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
首选率 得票率 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 球员
39.23% 29.15% 79 5 26.9 40.4% 4.8 11.9 34.0% 1.5 4.4 90.4% 3.1 3.4 1.8 0.3 1.6 2.3 0.7 0.2 1.4 1.5 14.2 贾马尔-克劳福德
25.38% 24.62% 65 1 26.7 47.8% 2.7 5.7 35.1% 0.8 2.4 61.4% 0.8 1.3 4.0 0.8 3.2 3.4 1.1 0.3 1.2 1.6 7.0 安德烈-伊格达拉
14.62% 15.56% 82 1 21.0 57.6% 5.0 8.8 47.6% 0.1 0.3 79.7% 2.4 3.1 8.1 3.0 5.1 0.4 0.3 0.4 1.4 2.0 12.7 埃内斯-坎特
11.54% 13.50% 82 1 28.7 43.2% 5.2 12.0 34.5% 1.4 4.0 80.6% 2.6 3.3 5.8 0.7 5.1 2.5 0.9 0.5 1.7 1.8 14.4 威尔-巴顿
02.31% 03.93% 81 12 28.0 45.6% 4.2 9.3 24.1% 0.2 1.0 82.7% 1.8 2.2 4.9 0.6 4.3 4.4 1.0 0.3 2.1 1.7 10.5 埃文-特纳
03.08% 03.68% 66 7 30.5 42.7% 6.0 14.1 36.6% 2.0 5.4 87.3% 3.0 3.5 6.0 2.0 4.0 1.1 0.6 0.4 1.4 1.7 17.0 莱恩-安德森
00.77% 02.56% 78 13 26.2 41.2% 3.8 9.3 33.6% 1.0 2.9 81.5% 3.1 3.7 3.2 0.5 2.7 3.0 0.7 0.5 1.9 2.1 11.7 林书豪
00.77% 01.79% 81 0 20.8 61.1% 2.5 4.2 0.0 0.0 55.9% 1.4 2.5 7.4 2.8 4.6 1.1 0.7 0.9 0.8 2.5 6.5 艾德-戴维斯
00.77% 01.45% 80 6 20.2 42.1% 4.1 9.8 32.2% 1.0 3.0 79.1% 1.8 2.3 2.6 0.3 2.2 4.4 0.9 0.1 2.3 1.7 11.0 丹尼斯-施罗德
01.54% 01.37% 82 34 27.7 58.8% 3.0 5.1 0.0 0.0 61.6% 1.8 3.0 9.0 3.3 5.7 0.8 0.5 0.6 0.7 2.5 7.8 特里斯坦-汤普森
00.00% 00.60% 78 3 19.4 53.6% 2.6 4.9 16.7% 0.0 0.2 86.0% 1.0 1.2 2.2 0.5 1.6 3.0 0.7 0.3 1.0 1.8 6.3 肖恩-利文斯顿
00.00% 00.43% 74 16 22.5 44.6% 4.3 9.6 38.5% 1.4 3.5 77.1% 1.0 1.3 2.1 0.4 1.7 4.1 0.4 0.0 1.5 1.5 10.9 何塞-巴里亚
00.00% 00.43% 76 4 18.2 52.7% 2.7 5.0 36.2% 0.3 0.9 73.7% 0.7 1.0 3.1 0.8 2.3 2.3 0.3 0.3 1.3 1.3 6.4 伯瑞斯-迪奥
00.00% 00.34% 82 33 28.0 45.2% 5.3 11.7 38.9% 1.5 3.9 79.3% 2.0 2.5 2.8 0.3 2.5 3.1 0.8 0.2 1.9 2.4 14.0 扎克-拉文
00.00% 00.26% 74 15 29.9 48.6% 5.1 10.5 40.1% 1.2 2.9 85.8% 2.6 3.1 2.3 0.4 1.9 4.3 1.0 0.1 1.8 1.9 14.0 达伦-科里森
00.00% 00.09% 81 8 26.1 45.9% 3.8 8.4 39.3% 1.4 3.5 86.7% 1.2 1.4 2.7 0.3 2.3 1.2 0.8 0.2 0.8 2.4 10.3 阿伦-克拉布
00.00% 00.09% 65 23 28.1 43.9% 6.3 14.4 33.6% 1.3 4.0 84.3% 2.8 3.3 3.0 0.4 2.6 6.0 1.4 0.3 2.6 2.3 16.8 朱-霍勒迪
00.00% 00.09% 79 0 25.5 41.4% 2.6 6.2 36.2% 1.3 3.7 85.3% 0.4 0.4 4.3 1.0 3.4 1.2 0.7 0.4 0.8 1.6 6.9 帕特里克-帕特森
00.00% 00.09% 79 1 21.3 42.7% 4.2 9.8 39.3% 2.3 5.8 77.4% 1.5 2.0 3.8 0.7 3.1 1.1 0.4 0.3 1.1 2.0 12.2 米尔扎-泰利托维奇