nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
历年一览
投票结果
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
首选率 得票率 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 球员
96.04% 54.46% 79 19 32.8 43.5% 7.4 16.9 35.9% 2.4 6.6 88.0% 5.5 6.2 2.5 0.5 2.0 5.3 1.1 0.2 3.0 1.3 22.6 路易斯-威廉姆斯
02.97% 27.06% 69 30 31.2 42.8% 6.0 14.1 35.9% 3.2 8.8 80.9% 2.8 3.5 2.5 0.4 2.1 2.2 0.6 0.4 1.9 1.7 18.0 埃里克-戈登
00.99% 07.04% 76 0 20.0 42.6% 3.1 7.2 41.4% 1.4 3.4 83.2% 1.1 1.3 2.4 0.3 2.1 3.2 0.9 0.3 1.0 1.7 8.6 弗雷德-范弗里特
00.00% 06.82% 81 40 33.1 45.2% 5.7 12.7 37.0% 1.9 5.2 80.5% 2.2 2.8 5.0 0.9 4.2 4.1 1.0 0.6 1.8 2.1 15.7 威尔-巴顿
00.00% 00.99% 77 2 26.5 40.7% 3.7 9.1 39.2% 2.9 7.5 85.9% 0.9 1.0 2.8 0.3 2.5 1.0 0.7 0.1 0.7 1.2 11.2 韦恩-艾灵顿
00.00% 00.77% 76 22 23.4 49.7% 4.2 8.4 37.9% 1.4 3.7 77.0% 1.8 2.3 5.7 1.2 4.5 2.7 0.8 0.5 1.9 2.9 11.5 凯利-奥利尼克
00.00% 00.55% 81 2 23.3 45.1% 5.3 11.8 35.2% 1.4 3.9 80.0% 1.9 2.3 2.7 0.7 2.0 2.7 0.7 0.1 1.6 1.3 13.9 乔丹-克拉克森
00.00% 00.55% 55 14 27.2 44.7% 5.6 12.4 37.7% 2.5 6.5 81.8% 2.0 2.5 7.4 1.1 6.3 1.5 0.8 0.7 1.1 2.0 15.6 尼古拉-米罗蒂奇
00.00% 00.44% 77 37 31.2 45.0% 6.1 13.5 36.6% 2.1 5.6 70.7% 1.9 2.7 6.3 1.1 5.1 1.8 0.6 0.4 1.8 2.1 16.1 凯尔-库兹马
00.00% 00.33% 80 16 25.8 39.5% 4.0 10.0 38.1% 1.9 5.0 77.2% 1.4 1.9 4.7 0.8 3.9 2.9 1.0 0.2 1.0 1.5 11.3 特里-罗齐尔
00.00% 00.33% 67 3 23.0 43.8% 4.5 10.2 28.8% 0.5 1.7 71.4% 2.0 2.8 3.8 0.7 3.0 3.4 0.9 0.7 2.1 1.9 11.4 德维恩-韦德
00.00% 00.11% 69 11 23.3 43.9% 4.4 10.0 36.7% 1.7 4.5 78.4% 1.2 1.5 2.9 0.2 2.7 6.3 0.5 0.0 2.1 1.2 11.6 何塞-巴里亚
00.00% 00.11% 80 2 24.3 44.1% 4.2 9.6 37.7% 1.9 4.9 90.8% 1.9 2.0 1.9 0.3 1.6 1.9 0.8 0.2 1.2 1.1 12.1 马科-贝里内利
00.00% 00.11% 60 23 26.9 42.9% 5.4 12.5 38.1% 2.1 5.6 86.0% 1.9 2.2 2.8 0.4 2.4 1.6 0.8 0.2 1.2 1.8 14.7 罗德尼-胡德
00.00% 00.11% 61 15 25.6 48.1% 2.7 5.7 36.4% 1.0 2.8 68.4% 1.1 1.6 3.0 0.4 2.7 0.9 1.2 0.4 1.1 1.6 7.5 卢克-理查德-巴莫特
00.00% 00.11% 82 0 18.6 65.9% 3.1 4.7 50.0% 0.0 0.0 59.4% 0.7 1.2 4.8 2.0 2.8 0.7 0.5 1.2 1.0 2.6 6.9 雅各布-珀尔特尔
00.00% 00.11% 73 30 22.5 52.3% 2.8 5.3 46.5% 0.6 1.4 78.1% 1.0 1.3 3.2 1.0 2.2 3.9 0.7 0.2 1.1 1.8 7.2 托马斯-萨托兰斯基