nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2 迈尔-哈特金斯 三城黑鹰 66 39.7 36.5% 3.5 9.6 64.4% 2.2 3.4 13.3 2.9 2.9 9.2
4 齐克-希尼克拉 福特韦恩活塞 3 5.0 25.0% 0.3 1.3 0.0% 0.0 0.7 0.3 0.0 0.7 0.7
5 约翰-麦克纳西 西拉丘斯国民 11 9.6 13.8% 0.4 2.6 42.9% 0.5 1.3 1.8 0.7 0.6 1.3
6 艾德-史密斯 纽约尼克斯
7 厄尔尼-巴雷特 波士顿凯尔特人
8 萨姆-兰兹诺 罗切斯特皇家 39 6.0 33.3% 0.8 2.3 70.3% 0.7 0.9 1.0 0.6 1.6 2.2
9 唐-山德拉奇 费城勇士
13 杰克-凯利 福特韦恩活塞 47 10.1 22.8% 0.9 4.1 55.6% 0.6 1.1 1.0 1.3 1.1 2.5
14 唐-萨维奇 西拉丘斯国民 12 9.8 20.9% 0.8 3.6 64.3% 1.5 2.3 2.0 1.0 1.8 3.0
17 雷-拉奇里斯 罗切斯特皇家 51 6.6 26.0% 0.5 1.9 62.1% 0.4 0.6 1.5 0.6 1.2 1.3
18 迈尔-佩顿 费城勇士 45 10.5 38.6% 1.2 3.1 75.0% 0.5 0.6 1.8 1.0 1.5 2.9
19 卢-希区 明尼阿波利斯湖人 61 13.9 35.8% 1.3 3.5 67.0% 1.0 1.5 4.0 0.8 1.5 3.6
23 杰克-芬德利 福特韦恩活塞 58 11.2 31.8% 0.9 2.9 78.9% 1.3 1.6 1.4 1.0 2.0 3.2
24 巴图-戈维达里察 西拉丘斯国民
27 弗莱德-久特 罗切斯特皇家
31 吉姆-斯劳特 三城黑鹰 28 18.8 32.1% 1.9 5.9 60.3% 1.5 2.4 5.3 0.9 2.9 5.3
32 比尔-托斯赫夫 印第安纳波利斯 65 31.6 32.7% 3.3 10.0 82.4% 2.8 3.4 3.3 3.4 3.1 9.4
37 埃尔摩尔-比恩克 罗切斯特皇家 4 13.8 27.3% 1.5 5.5 57.1% 1.0 1.8 4.3 1.0 3.3 4.0
48 Mike Kearns 费城勇士
51 约翰-雷尼克 三城黑鹰 6 9.0 22.2% 0.7 3.0 33.3% 0.5 1.5 1.5 0.2 1.2 1.8
55 Alfred McGuire 纽约尼克斯 59 13.4 43.1% 1.2 2.8 52.5% 1.1 2.1 2.1 1.8 2.3 3.5
56 吉姆-路易西 波士顿凯尔特人
68 乔治-邓普斯 费城勇士
77 James Phelan 费城勇士
*上表为球员被选中赛季的场均数据 且仅包含参加过nba比赛的球员