nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 WS/48
1 迈克尔-乔丹 82 82 40.4 53.5% 13.0 24.4 13.2% 0.1 0.6 84.1% 8.8 10.5 5.5 1.7 3.8 5.9 3.2 1.6 3.1 3.3 35.0 0.308
2 查尔斯-巴克利 80 80 39.6 58.7% 9.4 16.0 28.0% 0.6 2.0 75.1% 8.9 11.9 11.9 4.8 7.1 3.2 1.3 1.3 3.8 3.5 28.3 0.253
3 拉里-伯德 76 75 39.0 52.7% 11.6 22.0 41.4% 1.3 3.1 91.6% 5.5 6.0 9.3 1.4 7.8 6.1 1.6 0.8 2.8 2.1 29.9 0.243
4 约翰-斯托克顿 82 79 34.7 57.4% 5.5 9.6 35.8% 0.3 0.8 84.0% 3.3 4.0 2.9 0.7 2.2 13.8 3.0 0.2 3.2 3.0 14.7 0.238
5 阿德里安-丹特利 69 50 31.1 51.4% 6.4 12.5 0.0% 0.0 0.0 86.0% 7.1 8.3 3.3 1.2 2.1 2.5 0.6 0.1 2.0 2.1 20.0 0.210
6 克莱德-德雷克斯勒 81 80 37.8 50.6% 10.5 20.7 21.2% 0.1 0.6 81.1% 5.9 7.2 6.6 3.2 3.4 5.8 2.5 0.6 2.9 3.1 27.0 0.207
7 凯文-麦克海尔 64 63 37.3 60.4% 8.6 14.2 0.0 0.0 79.7% 5.4 6.8 8.4 2.5 5.9 2.7 0.4 1.4 2.2 2.8 22.6 0.205
8 埃尔文-约翰逊 72 70 36.6 49.2% 6.8 13.8 19.6% 0.2 0.8 85.3% 5.8 6.8 6.2 1.2 5.0 11.9 1.6 0.2 3.7 2.0 19.6 0.199
9 Danny Schayes 81 74 26.7 54.0% 4.5 8.2 0.0% 0.0 0.0 83.6% 5.0 6.0 8.2 2.5 5.7 1.3 0.8 1.1 1.9 4.0 13.9 0.195
10 比尔-卡特赖特 82 4 20.4 54.4% 3.5 6.4 0.0 0.0 79.8% 4.1 5.2 4.7 1.5 3.1 1.0 0.5 0.5 1.6 2.9 11.1 0.183
11 哈基姆-奥拉朱旺 79 79 35.8 51.4% 9.0 17.5 0.0% 0.0 0.1 69.5% 4.8 6.9 12.1 3.8 8.3 2.1 2.1 2.7 3.1 4.1 22.8 0.182
12 拜伦-斯科特 81 81 37.6 52.7% 8.8 16.6 34.6% 0.8 2.2 85.8% 3.4 3.9 4.1 0.9 3.2 4.1 1.9 0.3 2.0 2.5 21.7 0.168
13 罗伊-塔普雷 81 9 28.5 50.0% 5.5 11.0 0.0% 0.0 0.1 74.0% 2.5 3.4 11.8 4.4 7.4 1.1 1.3 1.1 2.1 3.9 13.5 0.163
14 马克-阿吉雷 77 77 33.9 47.5% 9.7 20.4 30.2% 0.7 2.2 77.0% 5.0 6.5 5.6 2.4 3.3 3.6 0.9 0.7 2.6 2.9 25.1 0.163
15 摩西-马龙 79 78 34.1 48.7% 6.7 13.8 28.6% 0.0 0.1 78.8% 6.9 8.7 11.2 4.7 6.5 1.4 0.7 0.9 3.2 2.0 20.3 0.163
16 法特-利夫 82 82 37.3 47.3% 7.8 16.6 21.1% 0.1 0.7 78.5% 3.0 3.9 8.1 2.5 5.6 7.8 2.7 0.3 2.2 2.6 18.9 0.163
17 拉里-南斯 67 60 35.6 52.9% 7.3 13.7 33.3% 0.0 0.1 77.9% 4.5 5.8 9.1 2.9 6.2 3.1 0.9 2.4 2.3 3.6 19.1 0.161
18 多米尼克-威尔金斯 78 76 37.8 46.4% 11.7 25.1 29.5% 0.5 1.7 82.6% 6.9 8.4 6.4 2.7 3.7 2.9 1.3 0.6 2.8 2.1 30.7 0.160
19 道格-里弗斯 80 80 31.3 45.3% 5.0 11.1 27.3% 0.1 0.4 75.8% 4.0 5.3 4.6 1.0 3.5 9.3 1.8 0.5 2.6 3.4 14.2 0.159
20 克里夫-莱温斯顿 82 32 26.0 55.7% 3.8 6.9 50.0% 0.0 0.0 77.2% 2.3 3.0 6.1 2.8 3.4 0.9 0.6 1.0 1.1 3.5 10.0 0.157
21 特里-伯特 82 82 36.5 51.9% 5.6 10.9 34.8% 0.3 0.8 84.6% 3.3 4.0 4.6 0.8 3.8 10.1 1.8 0.2 3.0 2.5 14.9 0.157
22 达勒-艾利斯 75 73 37.2 50.3% 10.2 20.3 41.3% 1.4 3.5 76.7% 4.0 5.3 4.5 2.2 2.3 2.6 1.0 0.1 2.3 2.9 25.8 0.155
23 帕特里克-尤因 82 82 31.0 55.5% 8.0 14.4 0.0% 0.0 0.0 71.6% 4.2 5.8 8.2 3.0 5.3 1.5 1.3 3.0 3.5 4.0 20.2 0.154
24 杰克-希科马 82 82 35.6 48.6% 6.3 12.9 21.4% 0.0 0.2 92.2% 3.9 4.2 8.6 2.4 6.3 3.4 1.1 1.0 1.9 3.9 16.5 0.154
25 丹尼斯-罗德曼 82 32 26.2 56.1% 4.9 8.6 29.4% 0.1 0.2 53.5% 1.9 3.5 8.7 3.9 4.8 1.3 0.9 0.5 1.9 3.3 11.6 0.153
26 卡尔-马龙 82 82 39.0 52.0% 10.5 20.1 0.0% 0.0 0.1 70.0% 6.7 9.6 12.0 3.4 8.6 2.4 1.4 0.6 4.0 3.6 27.7 0.152
27 沃恩-弗莱明 80 80 34.2 52.3% 5.5 10.6 0.0% 0.0 0.2 80.2% 2.8 3.5 4.6 1.3 3.2 7.1 1.4 0.1 2.2 2.8 13.9 0.148
28 约翰-塞利 82 16 24.4 56.6% 3.1 5.6 0.0 0.0 70.9% 2.3 3.2 4.9 2.0 2.9 1.4 0.6 1.7 1.5 3.6 8.5 0.148
29 科特-兰比斯 70 20 12.1 54.8% 1.5 2.7 0.0 0.0 78.5% 1.0 1.3 3.8 1.5 2.4 0.8 0.6 0.2 0.8 1.5 4.0 0.147
30 比尔-兰比尔 82 82 35.3 49.3% 5.5 11.3 33.3% 0.2 0.5 87.4% 2.3 2.6 10.1 2.0 8.1 2.4 0.8 1.0 1.7 3.5 13.5 0.146
31 德里克-哈珀 82 82 37.0 45.9% 6.5 14.2 31.3% 0.7 2.3 75.9% 3.2 4.2 3.0 0.9 2.1 7.7 2.0 0.4 2.3 2.0 17.0 0.145
32 里克-马洪 67 64 29.3 57.4% 4.1 7.2 50.0% 0.0 0.0 75.6% 2.4 3.2 8.4 2.4 6.1 0.9 0.6 0.6 1.8 3.9 10.7 0.145
33 杰罗米-科尔西 79 75 36.6 49.9% 7.7 15.5 20.0% 0.0 0.2 73.5% 3.7 5.0 8.3 2.7 5.6 3.1 1.6 0.8 2.0 3.8 19.2 0.144
34 A.C.-格林 82 64 32.1 50.3% 3.9 7.8 0.0% 0.0 0.0 77.3% 3.6 4.6 8.7 3.0 5.7 1.1 1.1 0.5 1.5 2.5 11.4 0.144
35 马克-普莱斯 80 79 32.8 50.6% 6.2 12.2 48.6% 0.9 1.9 87.7% 2.8 3.2 2.3 0.7 1.6 6.0 1.2 0.2 2.3 1.5 16.0 0.143
36 詹姆斯-沃西 75 72 35.4 53.1% 8.2 15.5 12.5% 0.0 0.2 79.6% 3.2 4.1 5.0 1.7 3.3 3.9 1.0 0.7 2.1 2.3 19.7 0.143
37 巴克-威廉姆斯 70 70 37.7 56.0% 6.7 11.9 100.0% 0.0 0.0 66.8% 4.9 7.4 11.9 4.3 7.7 1.6 1.0 0.6 2.7 3.8 18.3 0.138
38 莫里斯-奇克斯 79 79 36.3 49.5% 5.4 10.9 13.6% 0.0 0.3 82.5% 2.9 3.5 3.2 0.7 2.5 8.0 2.1 0.3 2.0 1.5 13.7 0.138
39 保罗-普莱西 75 75 33.1 49.1% 4.6 9.4 20.5% 0.1 0.5 79.8% 3.8 4.8 5.0 1.7 3.3 7.0 1.5 0.5 2.6 3.1 13.1 0.136
40 丹尼-安吉 81 81 37.3 49.1% 6.0 12.1 41.5% 1.8 4.4 87.8% 2.0 2.2 3.1 0.7 2.3 6.2 1.4 0.2 1.9 2.5 15.7 0.136
41 罗德尼-麦克雷 81 80 33.2 48.1% 4.4 9.2 0.0% 0.0 0.0 78.5% 3.6 4.5 7.8 2.9 4.9 3.3 0.7 0.6 1.8 2.0 12.4 0.135
42 罗波特-帕里什 74 73 31.2 58.9% 6.0 10.1 0.0% 0.0 0.0 73.4% 2.4 3.3 8.5 2.3 6.1 1.6 0.7 1.1 2.1 2.7 14.3 0.134
43 霍特-罗德-威廉姆斯 77 50 27.4 47.7% 4.1 8.6 0.0% 0.0 0.0 75.6% 2.7 3.6 6.6 2.1 4.5 1.3 0.8 1.9 1.4 2.6 10.9 0.130
44 布拉德-戴维斯 75 12 19.7 50.1% 2.8 5.5 40.5% 0.4 1.0 84.3% 1.2 1.4 1.4 0.2 1.1 4.0 0.7 0.2 1.2 2.0 7.2 0.130
45 迈克尔-亚当斯 82 75 33.9 44.9% 5.1 11.3 36.7% 1.7 4.6 83.4% 2.0 2.4 2.7 0.5 2.2 6.1 2.0 0.2 1.8 1.7 13.9 0.130
46 阿历克斯-英格利什 80 80 35.2 49.5% 10.5 21.3 0.0% 0.0 0.1 82.8% 3.9 4.7 4.7 2.1 2.6 4.7 0.9 0.3 2.3 2.4 25.0 0.129
47 萨姆-帕金斯 75 75 33.3 45.0% 5.3 11.7 16.7% 0.1 0.4 82.2% 3.6 4.4 8.0 2.7 5.3 1.6 1.0 0.7 1.6 3.0 14.2 0.128
48 内特-麦克米兰 82 82 29.9 47.4% 2.9 6.0 37.5% 0.1 0.3 70.7% 1.8 2.5 4.1 1.4 2.7 8.6 2.1 0.6 2.3 2.9 7.6 0.127
49 奥蒂斯-索普 82 82 37.5 50.7% 7.6 15.0 0.0% 0.0 0.1 75.5% 5.6 7.4 10.2 3.4 6.8 3.2 0.8 0.7 2.8 3.2 20.8 0.126
50 罗兰多-布莱克曼 71 69 36.3 47.3% 7.0 14.8 0.0% 0.0 0.1 87.3% 4.7 5.3 3.5 1.2 2.3 3.7 0.9 0.3 2.0 1.6 18.7 0.126
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们