nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 WS/48
1 迈克尔-乔丹 16 42.1 51.4% 13.7 26.6 32.0% 1.0 3.1 83.6% 8.3 9.9 7.2 1.5 5.7 6.8 2.8 0.9 3.5 3.4 36.7 0.284
2 维拉蒂-迪瓦茨 9 19.4 72.7% 3.6 4.9 50.0% 0.1 0.2 89.5% 1.9 2.1 5.3 1.8 3.6 1.1 0.9 1.7 1.4 3.0 9.1 0.231
3 埃尔文-约翰逊 9 41.8 49.0% 8.4 17.2 20.0% 0.6 2.8 88.6% 7.8 8.8 6.3 1.3 5.0 12.8 1.2 0.1 4.0 3.1 25.2 0.222
4 大卫-罗宾逊 10 37.5 53.3% 8.9 16.7 0.0 0.0 67.7% 6.5 9.6 12.0 3.6 8.4 2.3 1.1 4.0 2.4 3.5 24.3 0.219
5 雷吉-米勒 3 41.7 57.1% 6.7 11.7 42.9% 1.0 2.3 90.5% 6.3 7.0 4.0 0.3 3.7 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 20.7 0.199
6 马克-普莱斯 5 38.4 52.5% 6.4 12.2 35.3% 1.2 3.4 100.0% 6.0 6.0 2.8 0.0 2.8 8.8 1.8 0.2 3.0 1.8 20.0 0.197
7 伊塞亚-托马斯 20 37.9 46.3% 7.4 16.0 47.1% 1.6 3.4 79.4% 4.1 5.1 5.5 1.1 4.4 8.2 2.2 0.4 3.6 3.3 20.5 0.194
8 赫伯-威廉姆斯 3 27.0 60.9% 4.7 7.7 0.0 0.0 81.3% 4.3 5.3 4.3 1.3 3.0 1.7 0.3 0.7 1.0 5.3 13.7 0.190
9 约翰-塞利 20 27.4 47.5% 2.9 6.1 0.0 0.0 75.5% 3.7 4.9 5.9 2.9 3.0 1.0 0.5 1.7 1.1 3.8 9.5 0.189
10 比尔-兰比尔 20 33.4 45.7% 4.6 10.0 34.9% 0.8 2.2 86.2% 1.3 1.5 10.6 2.1 8.5 1.4 1.2 0.9 0.8 3.9 11.1 0.188
11 里基-皮尔斯 4 30.5 46.7% 7.0 15.0 50.0% 1.3 2.5 90.3% 7.0 7.8 2.3 1.5 0.8 1.5 1.3 0.0 0.8 3.5 22.3 0.185
12 特里-卡明斯 10 37.5 52.8% 10.3 19.5 20.0% 0.1 0.5 80.8% 4.2 5.2 9.4 3.1 6.3 2.2 0.7 0.4 1.9 3.9 24.9 0.183
13 查尔斯-巴克利 10 41.9 54.3% 8.8 16.2 33.3% 0.6 1.8 60.2% 6.5 10.8 15.5 6.6 8.9 4.3 0.8 0.7 3.0 3.6 24.7 0.176
14 特里-伯特 21 38.8 46.4% 6.0 13.0 39.2% 1.9 4.9 84.2% 6.6 7.9 2.9 0.4 2.5 7.4 1.3 0.1 3.0 2.4 20.6 0.174
15 蒂姆-坎普顿 3 10.7 77.8% 2.3 3.0 0.0 0.0 100.0% 1.3 1.3 1.7 0.3 1.3 1.3 0.0 0.0 0.7 2.7 6.0 0.172
16 布拉德-多赫迪 5 37.2 58.6% 8.2 14.0 0.0 0.0 69.6% 6.4 9.2 9.6 0.8 8.8 4.0 0.4 0.8 2.6 2.4 22.8 0.171
17 霍特-罗德-威廉姆斯 5 34.8 55.7% 7.8 14.0 0.0 0.0 77.3% 3.4 4.4 9.2 2.8 6.4 2.2 0.4 1.0 1.4 4.6 19.0 0.168
18 杰夫-霍纳塞克 16 36.4 51.1% 7.0 13.7 25.0% 0.4 1.5 93.2% 4.3 4.6 3.9 0.8 3.1 4.6 1.5 0.0 2.1 2.7 18.6 0.158
19 帕特里克-尤因 10 39.5 52.1% 11.4 21.9 50.0% 0.1 0.2 82.3% 6.5 7.9 10.5 2.1 8.4 3.1 1.3 2.0 2.7 4.1 29.4 0.155
20 丹-马尔利 16 29.9 48.7% 4.6 9.4 33.3% 0.3 0.8 78.5% 3.2 4.1 5.1 1.9 3.2 2.1 1.3 0.1 1.1 2.1 12.6 0.149
21 斯科蒂-皮蓬 15 40.8 49.5% 6.9 14.0 32.3% 0.7 2.1 71.0% 4.7 6.7 7.2 2.2 5.0 5.5 2.1 1.3 3.3 4.1 19.3 0.149
22 阿历克斯-英格利什 3 25.3 56.8% 8.3 14.7 0.0 0.0 81.8% 3.0 3.7 3.0 1.0 2.0 3.0 0.7 0.3 0.7 2.0 19.7 0.149
23 凯文-约翰逊 16 36.4 47.9% 7.7 16.1 18.2% 0.1 0.7 82.1% 5.8 7.0 3.3 0.6 2.8 10.6 1.6 0.0 3.9 1.8 21.3 0.148
24 罗波特-帕里什 5 34.0 57.4% 6.2 10.8 0.0 0.0 94.4% 3.4 3.6 10.0 4.6 5.4 2.6 1.0 1.4 2.4 4.2 15.8 0.144
25 奥兰多-乌尔里奇 9 22.1 57.1% 4.4 7.8 0.0% 0.0 0.1 70.3% 2.9 4.1 2.6 0.7 1.9 1.1 0.9 0.9 1.2 2.8 11.8 0.142
26 奥蒂斯-索普 4 41.0 60.0% 6.8 11.3 0.0 0.0 68.4% 6.5 9.5 8.3 3.5 4.8 1.8 1.3 0.0 2.3 3.0 20.0 0.142
27 A.C.-格林 9 28.0 51.9% 4.6 8.8 0.0 0.0 75.0% 2.7 3.6 9.0 3.8 5.2 1.0 0.6 0.4 1.6 2.4 11.8 0.138
28 霍雷斯-格兰特 16 38.5 50.9% 5.1 9.9 0.0% 0.0 0.1 62.3% 2.1 3.3 9.9 4.6 5.4 2.5 1.1 1.1 1.6 3.2 12.2 0.137
29 保罗-普莱西 4 32.3 43.2% 4.8 11.0 0.0% 0.0 0.8 80.8% 5.3 6.5 5.3 2.0 3.3 7.5 1.5 0.3 1.8 3.5 14.8 0.135
30 拉里-南斯 5 31.8 57.8% 5.2 9.0 0.0 0.0 75.0% 1.8 2.4 4.8 0.8 4.0 2.4 0.6 2.0 0.8 4.0 12.2 0.135
31 乔-杜马斯 20 37.7 45.8% 6.5 14.2 26.3% 0.3 1.0 87.6% 5.0 5.7 2.2 0.9 1.3 4.8 1.1 0.0 2.7 1.9 18.2 0.133
32 弗兰克-布里克考斯基 10 16.1 57.4% 3.1 5.4 0.0 0.0 65.4% 1.7 2.6 4.4 1.6 2.8 1.1 0.8 0.1 1.5 3.1 7.9 0.132
33 凯文-麦克海尔 5 38.4 60.9% 8.4 13.8 33.3% 0.2 0.6 86.2% 5.0 5.8 7.8 1.6 6.2 2.6 0.4 2.0 2.8 3.4 22.0 0.129
34 马克-阿吉雷 20 22.0 46.7% 4.3 9.2 33.3% 0.4 1.2 75.0% 2.0 2.6 4.6 1.6 3.0 1.4 0.5 0.2 1.5 2.6 11.0 0.128
35 威利-安德森 10 37.5 51.8% 8.7 16.8 40.0% 0.2 0.5 80.6% 2.9 3.6 5.4 1.6 3.8 5.2 0.9 0.4 2.6 4.0 20.5 0.127
36 雷杰-刘易斯 5 40.0 59.7% 7.4 12.4 0.0% 0.0 0.2 77.1% 5.4 7.0 5.0 1.8 3.2 4.4 1.4 0.4 2.4 2.8 20.2 0.127
37 克莱德-德雷克斯勒 21 40.6 44.1% 8.2 18.6 22.0% 0.4 2.0 77.4% 4.6 5.9 7.2 3.0 4.2 7.1 2.5 0.9 3.2 3.4 21.4 0.123
38 马克-韦斯特 16 34.0 57.7% 4.7 8.1 0.0 0.0 54.0% 1.7 3.1 10.3 3.3 6.9 0.3 0.3 2.6 1.6 4.6 11.1 0.122
39 肖恩-埃利奥特 10 29.1 55.2% 5.3 9.6 0.0% 0.0 0.1 72.4% 2.1 2.9 4.1 1.1 3.0 1.8 0.9 0.6 1.5 3.7 12.7 0.118
40 大卫-温盖特 10 29.3 51.9% 4.0 7.7 66.7% 0.2 0.3 75.0% 0.9 1.2 3.7 0.9 2.8 3.8 1.8 0.3 1.4 3.4 9.1 0.117
41 丹尼斯-罗德曼 19 29.5 56.8% 2.8 5.0 0.0 0.0 51.4% 0.9 1.8 8.5 2.9 5.6 0.9 0.5 0.7 1.6 3.3 6.6 0.117
42 瑟尔-贝莉 5 38.0 48.9% 8.6 17.6 0.0 0.0 79.2% 3.8 4.8 6.4 1.6 4.8 1.4 1.0 1.2 1.0 3.8 21.0 0.114
43 达内尔-格里菲斯 5 19.4 45.2% 3.8 8.4 55.6% 1.0 1.8 80.0% 0.8 1.0 4.2 1.2 3.0 0.6 1.2 0.2 0.6 0.6 9.4 0.114
44 埃迪-约翰逊 16 21.1 45.0% 4.5 10.0 39.5% 0.9 2.4 78.7% 2.3 2.9 3.6 0.9 2.6 1.1 0.6 0.3 1.3 2.5 12.3 0.112
45 史蒂夫-埃尔福特 3 14.0 44.4% 2.7 6.0 33.3% 0.7 2.0 100.0% 1.7 1.7 1.0 0.3 0.7 2.7 0.3 0.0 1.0 1.3 7.7 0.110
46 杰罗米-科尔西 21 39.6 46.0% 7.9 17.2 0.0% 0.0 0.1 71.5% 4.9 6.9 8.3 3.1 5.1 2.1 1.6 1.0 2.1 4.1 20.7 0.110
47 弗莱德-罗伯茨 4 19.8 65.0% 3.3 5.0 0.0% 0.0 0.3 81.3% 3.3 4.0 2.0 1.3 0.8 0.8 0.0 0.3 1.3 2.3 9.8 0.110
48 何塞-霍金斯 10 41.5 49.7% 8.1 16.3 38.9% 1.4 3.6 93.7% 5.9 6.3 3.1 0.8 2.3 3.6 1.2 0.7 3.1 2.5 23.5 0.107
49 卡尔-马龙 5 40.6 43.8% 9.2 21.0 0.0% 0.0 0.2 75.6% 6.8 9.0 10.2 3.2 7.0 2.2 2.2 1.0 2.4 4.4 25.2 0.107
50 詹姆斯-沃西 9 40.7 49.7% 10.0 20.1 25.0% 0.2 0.9 83.7% 4.0 4.8 5.6 1.2 4.3 3.0 1.6 0.3 2.4 2.0 24.2 0.106
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们