nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 失误率
1 奇奇-范德维奇 67 0 14.3 49.1% 2.8 5.7 39.4% 0.4 1.0 80.2% 1.0 1.2 1.3 0.5 0.9 0.9 0.2 0.1 0.4 1.3 7.0 6.1
2 布莱尔-拉斯姆森 81 61 24.3 47.8% 4.3 9.0 21.7% 0.1 0.3 75.0% 0.4 0.5 4.9 1.2 3.7 1.3 0.4 0.6 0.6 2.9 9.0 6.4
3 拉里-南斯 81 81 35.6 53.9% 6.9 12.7 0.0% 0.0 0.1 82.2% 3.2 4.0 8.3 2.6 5.6 2.9 1.0 3.0 1.1 2.5 17.0 6.9
4 丹-马尔利 82 15 34.8 47.8% 6.7 14.1 38.2% 1.1 2.8 75.6% 2.8 3.7 5.9 1.8 4.1 3.3 1.6 0.5 1.2 1.9 17.3 7.3
5 乔-克莱恩 70 3 14.2 49.1% 2.1 4.2 50.0% 0.1 0.1 70.8% 0.5 0.7 4.2 1.3 2.9 0.5 0.3 0.2 0.4 1.4 4.7 7.9
6 萨姆-帕金斯 63 63 37.0 45.0% 5.7 12.7 21.7% 0.2 1.1 81.7% 4.8 5.9 8.8 3.0 5.8 2.2 1.0 1.0 1.3 3.0 16.5 7.9
7 约翰-帕克森 79 79 24.6 52.8% 3.3 6.2 27.3% 0.2 0.6 78.4% 0.4 0.5 1.2 0.3 0.9 3.1 0.6 0.1 0.6 1.8 7.0 8.0
8 雷杰-刘易斯 82 82 37.4 50.3% 8.6 17.0 23.8% 0.1 0.3 85.1% 3.6 4.2 4.8 1.4 3.4 2.3 1.5 1.3 1.7 3.1 20.8 8.1
9 莱戴尔-伊凯尔斯 65 25 22.5 46.8% 5.5 11.7 20.0% 0.1 0.5 74.3% 2.1 2.9 2.7 0.6 2.1 1.9 0.7 0.1 1.2 2.2 13.2 8.2
10 格伦-莱斯 79 79 38.1 46.9% 8.5 18.1 39.1% 2.0 5.0 83.6% 3.4 4.0 5.0 1.1 3.9 2.3 1.1 0.4 1.8 2.2 22.3 8.4
11 汤姆-钱伯斯 69 66 28.2 43.1% 6.2 14.3 36.7% 0.3 0.7 83.0% 3.7 4.5 5.8 1.2 4.6 2.1 0.8 0.5 1.5 2.8 16.3 8.4
12 丹尼-安吉 81 6 19.7 44.2% 3.7 8.3 33.9% 1.0 2.8 82.4% 1.3 1.6 1.8 0.5 1.3 2.5 0.9 0.1 0.9 1.8 9.7 8.7
13 杰夫-马龙 81 81 36.1 51.1% 8.5 16.7 8.3% 0.0 0.1 89.8% 3.2 3.5 2.9 0.6 2.3 2.2 0.7 0.1 1.7 1.6 20.2 8.7
14 A.J.-英格利什 81 6 20.6 43.3% 4.5 10.4 17.6% 0.1 0.4 84.1% 1.8 2.2 2.1 0.9 1.2 1.8 0.4 0.1 1.1 2.0 10.9 8.8
15 迈克尔-乔丹 80 80 38.8 51.9% 11.8 22.7 27.0% 0.3 1.3 83.2% 6.1 7.4 6.4 1.1 5.3 6.1 2.3 0.9 2.5 2.5 30.1 8.8
16 哈维-格兰特 64 60 37.3 47.8% 7.6 16.0 12.5% 0.0 0.1 80.0% 2.8 3.4 6.8 2.5 4.3 2.7 1.2 0.4 1.7 2.8 18.0 8.9
17 拉菲尔-爱迪生 76 8 15.5 43.3% 2.5 5.7 28.6% 0.2 0.6 73.7% 0.7 1.0 2.2 0.9 1.3 0.9 0.4 0.4 0.6 1.4 5.8 9.0
18 埃迪-约翰逊 81 19 29.2 45.9% 6.6 14.4 25.2% 0.3 1.3 86.1% 3.6 4.2 3.6 1.5 2.1 2.0 0.7 0.1 1.6 2.5 17.1 9.0
19 亨利-詹姆斯 65 5 13.3 40.7% 2.5 6.2 32.2% 0.4 1.4 80.3% 0.9 1.2 1.7 0.5 1.2 0.4 0.2 0.2 0.7 1.4 6.4 9.0
20 特里-卡明斯 70 67 30.7 48.8% 7.3 15.0 38.5% 0.1 0.2 71.1% 2.5 3.6 9.0 3.5 5.5 1.5 0.8 0.5 1.6 3.0 17.3 9.0
21 凯文-贾姆伯 82 77 30.4 52.9% 5.9 11.1 29.0% 0.1 0.4 88.5% 1.7 1.9 3.5 1.0 2.5 2.7 0.9 0.5 1.2 2.4 13.5 9.0
22 霍特-罗德-威廉姆斯 80 12 30.4 50.3% 4.3 8.5 0.0% 0.0 0.1 75.2% 3.4 4.5 7.6 2.9 4.7 2.5 0.8 2.3 1.0 2.4 11.9 9.0
23 罗恩-安德森 82 11 29.7 46.5% 5.7 12.3 33.1% 0.5 1.5 87.7% 1.7 2.0 3.4 1.2 2.2 1.6 1.0 0.1 1.3 1.6 13.7 9.2
24 达勒-艾利斯 81 11 27.0 46.9% 6.0 12.8 41.9% 1.7 4.1 77.4% 2.0 2.6 3.1 1.1 2.0 1.3 0.7 0.2 1.5 1.9 15.7 9.5
25 拜伦-斯科特 82 82 32.7 45.8% 5.6 12.3 34.4% 0.7 1.9 83.8% 3.0 3.5 3.8 0.9 2.9 2.8 1.3 0.3 1.5 1.7 14.9 9.5
26 霍雷斯-格兰特 81 81 35.3 57.8% 5.6 9.8 0.0% 0.0 0.0 74.1% 2.9 3.9 10.0 4.2 5.7 2.7 1.2 1.6 1.2 2.4 14.2 9.5
27 达纳-巴罗斯 75 1 17.7 48.3% 3.2 6.6 44.6% 1.1 2.5 75.9% 0.8 1.1 1.1 0.2 0.9 1.7 0.7 0.1 0.7 1.1 8.3 9.6
28 尼克-安德森 60 59 36.7 46.3% 8.0 17.4 35.3% 0.5 1.4 66.7% 3.4 5.1 6.4 1.6 4.8 2.7 1.6 0.6 2.1 2.2 19.9 9.7
29 兰迪-布鲁尔 67 25 17.6 46.8% 2.4 5.1 0.0% 0.0 0.0 53.2% 0.6 1.1 4.2 1.5 2.7 1.3 0.4 1.5 0.6 1.7 5.4 9.8
30 肯-诺曼 77 24 26.1 49.0% 5.2 10.7 14.3% 0.1 0.4 53.5% 1.6 2.9 5.8 2.1 3.8 1.6 0.7 0.9 1.3 1.9 12.1 9.8
31 詹姆斯-爱德华兹 72 11 20.0 46.5% 3.5 7.5 0.0% 0.0 0.0 73.1% 2.8 3.8 2.8 0.8 2.0 0.7 0.3 0.5 1.0 3.3 9.7 9.9
32 瓦伊曼-提斯代尔 72 71 35.0 50.0% 7.3 14.5 0.0% 0.0 0.0 76.3% 2.1 2.8 6.5 1.9 4.6 1.5 0.8 1.1 1.7 3.4 16.6 9.9
33 杰拉德-威尔金斯 82 82 28.6 44.7% 5.3 11.8 35.2% 0.5 1.3 73.0% 1.4 1.9 2.5 0.9 1.6 2.7 0.9 0.2 1.4 2.4 12.4 9.9
34 拉里-约翰逊 82 77 37.2 49.0% 7.5 15.3 22.7% 0.1 0.3 82.9% 4.1 5.0 11.0 3.9 7.0 3.6 1.0 0.6 2.0 2.7 19.2 10.0
35 A.C.-格林 82 53 35.4 47.6% 4.7 9.8 21.4% 0.1 0.7 74.4% 4.1 5.6 9.3 3.7 5.6 1.4 1.1 0.4 1.4 1.7 13.6 10.0
36 特里-米尔斯 82 24 20.9 46.3% 3.8 8.2 34.8% 0.1 0.3 75.0% 1.4 1.9 5.5 2.3 3.2 1.0 0.6 0.5 1.0 2.4 9.0 10.0
37 杰拉德-格拉斯 75 41 24.3 44.0% 5.1 11.6 29.6% 0.2 0.7 61.6% 1.0 1.7 3.5 1.4 2.0 2.3 0.9 0.4 1.4 2.3 11.5 10.0
38 肯达尔-吉尔 79 79 36.8 46.7% 8.4 18.1 24.0% 0.1 0.3 74.5% 3.6 4.8 5.1 2.1 3.0 4.2 1.9 0.6 2.3 3.0 20.5 10.1
39 劳伊-奥特 79 38 21.4 49.2% 3.4 7.0 80.0% 0.1 0.1 79.7% 0.7 0.9 6.5 2.0 4.5 0.9 0.5 0.4 0.8 2.1 7.6 10.2
40 瑟尔-贝莉 84 18 25.0 44.0% 4.4 10.0 0.0% 0.0 0.0 79.6% 2.6 3.2 5.8 1.5 4.3 0.9 0.4 1.4 1.3 1.9 11.3 10.2
41 克里斯-穆林 81 81 41.3 52.4% 10.2 19.6 36.6% 0.8 2.2 83.3% 4.3 5.2 5.6 1.6 4.0 3.5 2.1 0.8 2.5 2.1 25.6 10.2
42 萨姆-米切尔 82 63 26.2 42.3% 3.7 8.8 18.2% 0.0 0.1 78.6% 2.5 3.2 5.8 1.9 3.8 1.1 0.6 0.5 1.2 2.8 10.1 10.3
43 雷吉-米勒 82 82 38.0 50.1% 6.9 13.7 37.8% 1.6 4.2 85.8% 5.4 6.3 3.9 1.0 2.9 3.8 1.3 0.3 1.9 2.6 20.7 10.4
44 马克-阿吉雷 75 12 21.1 43.1% 4.5 10.5 21.1% 0.2 0.9 68.7% 2.1 3.1 3.1 0.9 2.3 1.7 0.7 0.1 1.4 2.3 11.3 10.6
45 帕特里克-尤因 82 82 38.4 52.2% 9.7 18.6 16.7% 0.0 0.1 73.8% 4.6 6.2 11.2 2.8 8.5 1.9 1.1 3.0 2.5 3.4 24.0 10.7
46 罗兰多-布莱克曼 75 74 33.7 46.1% 7.1 15.5 38.5% 0.9 2.3 89.8% 3.2 3.5 3.2 1.0 2.1 2.7 0.7 0.3 2.0 1.8 18.3 10.7
47 保罗-格拉汉姆 78 9 22.0 44.7% 3.9 8.7 39.0% 0.7 1.8 74.1% 1.6 2.2 3.0 0.9 2.0 2.2 1.2 0.3 1.2 2.5 10.1 10.7
48 马特-布拉德 80 7 16.0 45.9% 2.6 5.6 38.6% 0.8 2.1 76.0% 0.5 0.6 2.8 0.9 1.9 0.9 0.3 0.3 0.7 1.6 6.4 10.7
49 布拉德-罗浩斯 70 8 15.4 45.0% 2.3 5.1 39.6% 0.8 2.1 65.9% 0.4 0.6 3.6 0.9 2.6 1.1 0.6 1.0 0.7 2.1 5.8 10.8
50 道格-韦斯特 80 72 31.8 51.8% 5.8 11.2 17.4% 0.1 0.3 80.5% 2.3 2.9 3.2 1.3 1.9 3.5 0.8 0.3 1.5 3.0 14.0 10.8
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们