nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 失误率
1 拜伦-斯科特 82 82 32.1 47.7% 6.1 12.8 32.4% 0.9 2.7 79.7% 1.4 1.8 3.0 0.7 2.3 2.2 1.2 0.3 1.0 1.8 14.5 7.1
2 詹姆斯-沃西 78 74 38.6 49.2% 9.2 18.7 28.9% 0.3 1.2 79.7% 2.7 3.4 4.6 1.4 3.2 3.5 1.3 0.4 1.6 1.5 21.4 7.5
3 布莱尔-拉斯姆森 70 69 33.2 45.8% 5.8 12.6 40.0% 0.0 0.1 67.7% 0.9 1.3 9.7 2.4 7.3 1.0 0.7 1.9 1.2 4.4 12.5 8.0
4 萨姆-米切尔 82 60 38.1 44.1% 5.4 12.3 0.0% 0.0 0.1 77.5% 3.7 4.8 6.3 2.3 4.0 1.6 0.8 0.7 1.3 4.1 14.6 8.1
5 罗恩-安德森 82 13 28.5 48.5% 6.2 12.9 20.9% 0.1 0.5 83.3% 2.0 2.4 4.5 1.3 3.2 1.4 0.8 0.2 1.2 2.0 14.6 8.1
6 杰夫-马丁 74 26 18.0 42.2% 2.9 6.9 30.7% 0.4 1.2 68.0% 0.9 1.4 1.8 0.7 1.1 0.9 0.5 0.4 0.7 1.4 7.1 8.2
7 哈维-格兰特 77 76 36.9 49.8% 7.9 15.9 13.3% 0.0 0.2 74.3% 2.4 3.2 7.2 2.3 4.9 2.6 1.2 0.8 1.6 3.0 18.2 8.6
8 杰夫-马龙 69 69 35.7 50.8% 7.6 15.0 16.7% 0.0 0.1 91.7% 3.3 3.7 3.0 0.5 2.5 2.1 0.7 0.1 1.6 1.9 18.6 8.6
9 迈克尔-乔丹 82 82 37.0 53.9% 12.1 22.4 31.2% 0.4 1.1 85.1% 7.0 8.2 6.0 1.4 4.6 5.5 2.7 1.0 2.5 2.8 31.5 8.7
10 迈克-戈明斯基 80 79 27.5 44.2% 4.5 10.1 14.3% 0.0 0.2 81.0% 1.6 2.0 7.3 2.3 5.0 1.2 0.5 0.7 1.1 1.2 10.6 8.8
11 拉里-南斯 80 78 36.6 52.4% 7.9 15.1 25.0% 0.0 0.1 80.3% 3.3 4.1 8.6 2.5 6.1 3.0 0.8 2.5 1.6 2.7 19.2 8.8
12 沃尔特-戴维斯 71 14 20.9 46.8% 5.7 12.1 30.6% 0.2 0.5 91.5% 1.5 1.6 2.5 1.0 1.5 1.8 1.1 0.0 1.2 2.1 13.0 8.8
13 埃迪-约翰逊 81 27 25.7 48.4% 6.7 13.9 32.5% 0.5 1.5 89.1% 2.8 3.2 3.3 1.3 2.0 1.4 0.7 0.1 1.5 2.2 16.7 9.0
14 特里-蒂格 82 0 18.3 44.3% 4.1 9.2 0.0% 0.0 0.1 81.9% 1.8 2.2 2.2 1.0 1.2 1.0 0.4 0.1 1.0 2.0 9.9 9.0
15 克莱格-霍奇斯 73 0 11.5 42.4% 2.0 4.7 38.3% 0.6 1.6 96.3% 0.4 0.4 0.6 0.1 0.4 1.3 0.5 0.0 0.5 1.0 5.0 9.0
16 罗德-希金斯 82 9 24.7 46.3% 3.2 6.8 33.2% 0.9 2.7 81.9% 2.3 2.8 4.3 1.3 3.0 1.4 0.6 0.5 0.8 2.4 9.5 9.0
17 迈克尔-安斯莉 67 1 13.1 54.8% 2.1 3.9 0.0 0.0 71.7% 1.4 1.9 3.8 1.8 2.0 0.4 0.4 0.1 0.5 1.9 5.7 9.1
18 德尼斯-斯科特 82 73 28.5 42.5% 6.1 14.4 37.4% 1.5 4.1 75.0% 1.9 2.5 2.9 0.8 2.1 1.6 0.8 0.3 1.5 2.5 15.7 9.1
19 朱德-布伊奇勒 74 10 11.6 41.6% 1.3 3.1 25.0% 0.0 0.1 65.2% 0.6 0.9 1.9 0.8 1.1 0.7 0.4 0.2 0.4 1.1 3.1 9.3
20 奇奇-范德维奇 75 72 32.3 49.4% 6.1 12.4 36.2% 0.7 1.9 89.9% 3.5 3.8 2.4 1.0 1.4 1.5 0.6 0.1 1.4 1.6 16.3 9.3
21 达内尔-格里菲斯 75 2 13.4 39.1% 2.3 5.9 34.8% 0.6 1.8 75.6% 0.5 0.6 1.2 0.2 1.0 0.5 0.6 0.1 0.6 1.3 5.7 9.4
22 特伦特-塔克 65 13 18.4 44.0% 2.9 6.7 41.8% 1.0 2.4 63.0% 0.3 0.4 1.6 0.5 1.1 1.7 0.7 0.1 0.7 1.8 7.1 9.4
23 马翰默德-劳夫 67 19 22.5 41.3% 6.2 15.1 24.0% 0.4 1.5 85.7% 1.3 1.5 1.8 0.5 1.3 3.1 0.8 0.1 1.6 2.2 14.1 9.5
24 戴尔-库里 76 14 19.9 47.1% 4.4 9.4 37.2% 0.4 1.1 84.2% 1.3 1.5 2.6 0.6 2.0 2.2 1.0 0.3 1.1 1.6 10.6 9.5
25 多米尼克-威尔金斯 81 81 38.0 47.0% 9.5 20.2 34.1% 1.0 3.1 82.9% 5.9 7.1 9.0 3.2 5.8 3.3 1.5 0.8 2.5 1.9 25.9 9.6
26 里基-皮尔斯 78 2 27.8 48.5% 7.2 14.8 39.7% 0.6 1.5 91.3% 5.5 6.0 2.4 0.9 1.6 2.2 0.8 0.2 1.9 2.2 20.5 9.7
27 霍雷斯-格兰特 78 76 33.9 54.7% 5.1 9.4 16.7% 0.0 0.1 71.1% 2.5 3.6 8.4 3.4 5.0 2.3 1.2 0.9 1.2 2.6 12.8 9.7
28 雷杰-刘易斯 79 79 36.4 49.1% 7.6 15.4 7.7% 0.0 0.2 82.6% 3.6 4.3 5.2 1.5 3.7 2.5 1.2 1.1 1.9 3.0 18.7 9.7
29 里克-施密茨 76 38 22.2 48.5% 4.5 9.3 0.0 0.0 76.2% 1.9 2.5 4.7 1.5 3.2 1.1 0.3 1.5 1.1 3.2 10.9 9.8
30 罗兰多-布莱克曼 80 80 37.1 48.2% 7.9 16.5 35.1% 0.5 1.4 86.5% 3.5 4.1 3.2 0.8 2.4 3.8 0.9 0.2 2.0 1.9 19.9 9.8
31 道格-里弗斯 79 79 32.7 43.5% 5.6 12.9 33.6% 1.1 3.3 84.4% 2.8 3.3 3.2 0.6 2.6 4.3 1.9 0.6 1.6 2.7 15.2 9.9
32 约翰-巴特尔 79 2 23.6 46.1% 5.0 10.9 28.6% 0.2 0.6 85.4% 3.4 4.0 2.0 0.4 1.6 2.7 0.6 0.1 1.4 1.8 13.6 10.1
33 托尼-坎贝尔 77 71 37.6 43.4% 8.5 19.5 26.2% 0.2 0.8 80.3% 4.6 5.8 4.5 2.1 2.4 2.8 1.6 0.6 2.5 2.6 21.8 10.1
34 比尔-温宁顿 77 23 18.9 43.6% 2.4 5.4 20.0% 0.0 0.1 78.7% 1.0 1.2 4.4 1.3 3.1 0.9 0.6 0.8 0.7 3.0 5.7 10.1
35 杰夫-霍纳塞克 80 77 34.2 51.8% 6.8 13.1 41.8% 0.8 1.8 89.7% 2.5 2.8 4.0 0.9 3.1 5.1 1.4 0.2 1.6 2.3 16.9 10.2
36 雷吉-米勒 82 82 36.2 51.2% 7.3 14.2 34.8% 1.4 3.9 91.8% 6.7 7.3 3.4 1.0 2.4 4.0 1.3 0.2 2.0 2.0 22.6 10.2
37 维尼尔-约翰逊 82 28 29.1 43.4% 5.0 11.4 32.4% 0.1 0.4 64.6% 1.6 2.5 3.4 1.3 2.1 3.3 0.9 0.2 1.4 2.0 11.7 10.3
38 特里-卡明斯 67 62 32.8 48.4% 7.5 15.5 21.2% 0.1 0.5 68.3% 2.4 3.6 7.8 2.9 4.9 2.3 0.9 0.4 2.0 3.4 17.6 10.3
39 尼克-安德森 70 42 28.2 46.7% 5.7 12.2 29.3% 0.2 0.8 66.8% 2.5 3.7 5.5 1.3 4.2 1.5 1.1 0.6 1.6 2.1 14.1 10.4
40 约翰-帕克森 82 82 24.0 54.8% 3.9 7.0 43.8% 0.5 1.2 82.9% 0.4 0.5 1.1 0.2 0.9 3.6 0.8 0.0 0.8 1.7 8.7 10.4
41 比尔-兰比尔 82 81 32.5 47.8% 4.5 9.5 29.6% 0.5 1.5 83.7% 1.5 1.8 9.0 2.1 6.9 1.9 0.5 0.7 1.2 3.0 11.0 10.4
42 雷吉-威廉姆斯 73 46 26.0 44.9% 5.3 11.7 36.3% 0.8 2.2 84.3% 2.3 2.7 4.2 1.8 2.4 1.8 1.5 0.6 1.5 3.5 13.6 10.6
43 萨姆-帕金斯 73 66 34.3 49.5% 5.0 10.2 28.1% 0.2 0.9 82.1% 3.1 3.8 7.4 2.3 5.1 1.5 0.9 1.1 1.4 3.4 13.5 10.6
44 肯-诺曼 70 45 33.0 50.1% 7.4 14.8 18.8% 0.1 0.5 62.9% 2.5 3.9 7.1 2.5 4.6 2.3 0.9 0.9 2.0 2.7 17.4 10.7
45 汤姆-钱伯斯 76 75 32.6 43.7% 7.3 16.7 27.4% 0.3 1.0 82.6% 5.0 6.0 6.4 1.4 5.1 2.6 0.9 0.7 2.3 3.1 19.9 10.7
46 丹-马尔利 77 7 29.6 48.4% 5.2 10.7 34.9% 0.4 1.1 76.2% 2.9 3.9 5.4 2.2 3.2 2.8 1.4 0.5 1.5 2.1 13.6 10.7
47 查尔斯-史密斯 74 74 36.5 46.9% 7.4 15.8 0.0% 0.0 0.1 79.3% 5.2 6.5 8.2 2.9 5.3 1.8 1.1 2.0 2.2 3.6 20.0 10.7
48 安托万-凯尔 77 48 32.8 51.1% 8.2 15.9 0.0% 0.0 0.0 75.8% 3.8 5.1 5.5 2.1 3.3 2.5 0.6 1.3 2.2 4.1 20.1 10.9
49 卡尔-马龙 82 82 40.3 52.7% 10.3 19.6 28.6% 0.0 0.2 77.0% 8.3 10.8 11.8 2.9 8.9 3.3 1.1 1.0 3.0 3.3 29.0 10.9
50 马克-阿吉雷 78 13 25.7 46.2% 5.4 11.7 30.8% 0.3 1.0 75.7% 3.1 4.1 4.8 1.7 3.1 1.8 0.6 0.3 1.6 2.7 14.2 10.9
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们