nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 失误率
1 凯文-威利斯 5 31.8 40.3% 5.4 13.4 66.7% 0.4 0.6 70.0% 4.2 6.0 9.0 3.6 5.4 1.0 0.6 0.2 0.4 4.4 15.4 2.4
2 特伦特-塔克 3 22.0 36.0% 3.0 8.3 40.0% 1.3 3.3 100.0% 0.7 0.7 4.0 1.0 3.0 3.0 0.3 0.0 0.3 2.3 8.0 3.7
3 克里夫-莱温斯顿 17 11.3 51.2% 1.2 2.4 0.0 0.0 50.0% 0.2 0.4 2.4 1.3 1.1 0.4 0.6 0.4 0.1 1.6 2.6 4.4
4 杰夫-霍纳塞克 4 36.3 43.1% 5.5 12.8 50.0% 0.8 1.5 92.9% 6.5 7.0 6.3 0.8 5.5 2.0 0.8 0.5 0.8 3.3 18.3 4.5
5 约翰-帕克森 17 28.6 53.0% 3.6 6.9 14.3% 0.1 0.8 100.0% 0.8 0.8 1.4 0.1 1.2 3.1 0.6 0.0 0.4 1.9 8.2 4.6
6 丹-马尔利 4 27.5 37.5% 3.0 8.0 36.4% 1.0 2.8 73.7% 3.5 4.8 3.8 1.5 2.3 1.8 1.3 0.3 0.5 3.0 10.5 4.7
7 道格-里弗斯 5 34.6 46.9% 6.0 12.8 9.1% 0.2 2.2 89.5% 3.4 3.8 4.0 1.2 2.8 3.0 1.0 0.4 0.8 2.8 15.6 5.2
8 乔-杜马斯 15 39.2 42.9% 7.0 16.3 40.5% 1.1 2.8 84.5% 5.5 6.5 3.3 1.4 1.9 4.1 1.1 0.1 1.1 2.2 20.6 5.6
9 杰罗米-科尔西 16 36.8 46.5% 6.6 14.1 0.0 0.0 75.2% 4.8 6.3 6.9 3.3 3.7 3.1 1.8 0.4 1.1 4.3 17.9 5.9
10 艾德-平克尼 11 15.5 76.2% 1.5 1.9 0.0 0.0 81.0% 1.5 1.9 3.6 2.1 1.5 0.2 0.5 0.2 0.2 1.5 4.5 6.2
11 维尼尔-约翰逊 15 29.2 46.4% 6.8 14.7 15.4% 0.1 0.9 71.0% 1.5 2.1 5.1 2.5 2.6 2.9 0.7 0.3 1.1 2.2 15.2 6.8
12 杰夫-马龙 9 39.0 49.3% 7.9 16.0 0.0% 0.0 0.2 91.7% 4.9 5.3 3.9 0.8 3.1 3.2 1.0 0.1 1.3 2.4 20.7 6.8
13 大卫-温盖特 3 12.7 50.0% 2.0 4.0 0.0 0.0 66.7% 0.7 1.0 1.0 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 0.3 2.7 4.7 7.0
14 摩西-马龙 5 16.8 20.0% 0.8 4.0 0.0 0.0 92.9% 2.6 2.8 6.2 3.2 3.0 0.6 0.4 0.2 0.4 0.8 4.2 7.1
15 凯文-麦克海尔 11 34.2 52.7% 7.1 13.5 54.5% 0.5 1.0 82.5% 6.0 7.3 6.5 1.6 4.9 1.8 0.5 1.3 1.3 3.8 20.7 7.1
16 埃迪-约翰逊 5 34.2 51.7% 9.2 17.8 26.7% 0.8 3.0 82.8% 4.8 5.8 4.2 2.4 1.8 1.4 1.4 0.2 1.6 2.6 24.0 7.3
17 拜伦-斯科特 18 37.7 51.1% 5.3 10.3 52.6% 1.1 2.1 79.4% 1.5 1.9 3.2 0.7 2.4 1.6 1.3 0.2 0.9 2.9 13.2 7.8
18 杜恩-费雷尔 5 14.6 44.4% 1.6 3.6 0.0 0.0 66.7% 1.6 2.4 3.4 1.2 2.2 0.6 0.0 0.0 0.4 2.0 4.8 7.9
19 雷杰-刘易斯 11 42.0 48.7% 8.6 17.7 0.0% 0.0 0.4 82.4% 5.1 6.2 6.2 1.6 4.5 2.9 1.1 0.5 1.8 3.0 22.4 8.2
20 米奇-里奇蒙德 9 41.3 50.3% 9.4 18.8 33.3% 0.9 2.7 95.8% 2.6 2.7 5.2 1.1 4.1 2.4 0.6 0.7 1.9 3.1 22.3 8.6
21 罗德-希金斯 9 23.8 42.6% 2.9 6.8 30.8% 0.9 2.9 82.1% 2.6 3.1 3.2 1.0 2.2 2.0 0.2 0.9 0.8 3.1 9.2 8.7
22 吉姆-皮特森 9 13.0 70.6% 1.3 1.9 0.0 0.0 62.5% 0.6 0.9 3.0 0.4 2.6 0.3 0.2 0.4 0.2 3.9 3.2 8.9
23 迈克尔-乔丹 17 40.5 52.4% 11.6 22.1 38.5% 0.6 1.5 84.5% 7.4 8.7 6.4 1.1 5.3 8.4 2.4 1.4 2.5 3.1 31.1 8.9
24 马克-阿吉雷 15 26.5 50.6% 6.0 11.9 36.4% 0.8 2.2 82.4% 2.8 3.4 4.1 1.1 2.9 1.9 0.8 0.1 1.3 2.7 15.6 9.1
25 多米尼克-威尔金斯 5 39.0 37.2% 7.0 18.8 13.3% 0.4 3.0 91.4% 6.4 7.0 6.4 1.2 5.2 2.6 1.8 1.0 2.2 1.6 20.8 9.1
26 西德尼-蒙克利夫 5 18.2 50.0% 2.2 4.4 16.7% 0.2 1.2 81.3% 2.6 3.2 3.2 1.2 2.0 0.4 0.6 0.0 0.6 3.2 7.2 9.4
27 卡尔-马龙 9 42.6 45.5% 10.6 23.2 0.0% 0.0 0.9 84.6% 8.6 10.1 13.3 2.6 10.8 3.2 1.0 1.2 2.9 3.9 29.7 9.5
28 比尔-兰比尔 15 29.7 44.6% 4.4 9.9 29.4% 0.3 1.1 87.1% 1.8 2.1 8.1 2.8 5.3 1.3 0.3 0.8 1.1 3.6 10.9 9.5
29 汤姆-托尔波特 9 12.9 42.4% 1.6 3.7 33.3% 0.1 0.3 27.3% 0.3 1.2 2.0 0.0 2.0 0.9 0.3 0.4 0.4 3.2 3.6 9.6
30 詹姆斯-沃西 18 40.7 46.5% 8.9 19.2 16.7% 0.2 1.3 73.6% 2.9 4.0 4.1 1.4 2.7 3.9 1.1 0.1 2.2 1.9 21.1 9.6
31 凯文-贾姆伯 11 21.6 48.3% 2.6 5.5 0.0 0.0 66.7% 0.7 1.1 1.2 0.3 0.9 1.7 0.4 0.2 0.6 2.2 6.0 9.7
32 拉里-伯德 10 39.6 40.8% 6.2 15.2 14.3% 0.3 2.1 86.3% 4.4 5.1 7.2 0.8 6.4 6.5 1.3 0.3 1.9 2.8 17.1 9.8
33 安德鲁-朗 4 13.8 54.5% 1.5 2.8 0.0 0.0 82.4% 3.5 4.3 4.5 1.0 3.5 0.3 0.3 0.8 0.5 3.0 6.5 9.8
34 霍雷斯-格兰特 17 39.2 58.3% 5.4 9.2 0.0 0.0 73.3% 2.6 3.5 8.1 3.3 4.8 2.2 0.9 0.4 1.2 2.6 13.3 9.9
35 特里-蒂格 18 15.2 37.6% 2.6 6.9 0.0 0.0 78.1% 1.4 1.8 1.6 0.4 1.1 0.6 0.4 0.2 0.9 1.7 6.6 10.3
36 弗兰克-布里克考斯基 3 36.7 53.3% 8.0 15.0 0.0% 0.0 0.7 50.0% 2.3 4.7 8.7 1.7 7.0 1.0 0.3 0.7 2.0 5.3 18.3 10.5
37 内特-麦克米兰 5 19.0 26.1% 1.2 4.6 0.0% 0.0 0.4 50.0% 0.4 0.8 3.6 1.2 2.4 4.4 1.2 0.2 0.6 3.0 2.8 10.8
38 阿尔蒙-吉列姆 8 35.9 46.2% 6.0 13.0 0.0 0.0 84.8% 4.9 5.8 6.5 1.8 4.8 1.3 0.6 0.8 1.9 2.0 16.9 10.8
39 查克-珀森 5 38.4 53.3% 9.6 18.0 54.8% 3.4 6.2 81.0% 3.4 4.2 5.6 0.6 5.0 3.2 1.0 0.0 2.4 3.0 26.0 10.8
40 蒂姆-哈达威 9 44.0 48.6% 10.0 20.6 35.4% 1.9 5.3 78.9% 3.3 4.2 3.7 0.6 3.1 11.2 3.1 0.8 2.8 2.4 25.2 11.0
41 弗农-麦克斯维尔 3 37.7 41.1% 7.7 18.7 33.3% 3.0 9.0 50.0% 0.3 0.7 2.7 0.3 2.3 3.0 0.7 0.3 2.3 2.7 18.7 11.0
42 里克-施密茨 5 17.6 56.8% 4.2 7.4 0.0 0.0 87.5% 1.4 1.6 3.6 0.8 2.8 0.4 0.2 1.4 1.0 4.6 9.8 11.0
43 罗恩-安德森 8 27.9 39.8% 4.4 11.0 20.0% 0.1 0.6 89.5% 2.1 2.4 2.6 1.1 1.5 2.4 0.8 0.0 1.5 3.0 11.0 11.1
44 何塞-霍金斯 8 41.1 46.5% 5.9 12.6 53.8% 1.8 3.3 93.7% 7.4 7.9 5.8 1.0 4.8 3.4 2.5 1.3 2.0 3.6 20.9 11.1
45 丹尼斯-罗德曼 15 33.0 45.1% 2.7 6.1 22.2% 0.1 0.6 41.7% 0.7 1.6 11.8 4.5 7.3 0.9 0.7 0.7 0.9 3.7 6.3 11.3
46 罗波特-帕里什 10 29.6 59.8% 5.8 9.7 0.0 0.0 68.9% 4.2 6.1 9.2 3.3 5.9 0.6 0.8 0.7 1.6 3.4 15.8 11.4
47 赛达勒-斯瑞特 5 27.2 53.6% 6.0 11.2 36.4% 0.8 2.2 90.0% 1.8 2.0 1.6 0.2 1.4 3.4 1.0 0.0 1.6 2.8 14.6 11.7
48 特里-伯特 16 37.2 50.0% 6.4 12.8 36.2% 1.1 2.9 86.1% 4.3 4.9 2.8 0.5 2.3 6.6 1.5 0.1 2.0 2.0 18.1 11.8
49 约翰-塞利 15 20.5 54.3% 2.5 4.7 0.0 0.0 60.0% 2.4 4.0 4.1 1.3 2.8 0.7 0.4 1.3 0.9 3.9 7.5 11.9
50 克莱格-霍奇斯 17 12.3 42.3% 1.9 4.6 39.3% 0.6 1.6 75.0% 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.6 0.6 0.0 0.6 1.2 4.7 12.1
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们