nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 抢断率
1 布莱文-奈特 80 76 31.0 44.1% 3.3 7.4 0.0% 0.0 0.1 80.1% 2.5 3.1 3.2 0.8 2.3 8.2 2.5 0.2 2.4 3.4 9.0 4.2
2 埃里克-默多克 82 1 17.0 42.2% 2.2 5.1 30.8% 0.3 1.1 80.1% 1.5 1.9 1.9 0.5 1.4 2.7 1.3 0.2 1.3 2.1 6.2 4.0
3 穆奇-布雷洛克 70 69 38.6 39.2% 5.3 13.4 26.9% 1.3 4.8 70.9% 1.4 1.9 4.9 1.2 3.7 6.7 2.6 0.3 2.5 1.7 13.2 3.7
4 埃里克-斯诺 64 0 14.3 42.9% 1.2 2.9 11.8% 0.0 0.3 69.0% 0.8 1.1 1.3 0.3 1.0 2.8 0.9 0.1 1.0 1.8 3.3 3.5
5 查理-沃德 82 82 28.3 45.5% 2.9 6.3 37.7% 1.0 2.6 80.5% 1.1 1.4 3.3 0.4 3.0 5.7 1.8 0.5 2.1 2.4 7.8 3.4
6 布鲁斯-鲍文 61 9 21.4 40.9% 2.0 4.9 33.9% 0.3 1.0 62.3% 1.2 2.0 2.9 1.3 1.6 1.3 1.4 0.5 0.9 2.9 5.6 3.4
7 格雷格-安东尼 80 0 12.8 43.0% 1.9 4.4 41.5% 0.8 2.0 66.3% 0.7 1.0 1.4 0.2 1.2 2.6 0.8 0.0 1.1 1.2 5.2 3.4
8 道格-克里斯蒂 78 78 37.7 42.8% 5.9 13.7 32.6% 1.3 3.9 82.9% 3.5 4.2 5.2 1.2 4.0 3.6 2.4 0.7 2.9 2.5 16.5 3.4
9 兰迪-布朗 71 6 16.2 38.4% 1.6 4.3 0.0% 0.0 0.1 71.8% 0.8 1.1 1.3 0.5 0.8 2.1 1.0 0.2 0.9 1.7 4.1 3.3
10 加里-佩顿 82 82 38.4 45.3% 7.1 15.6 33.8% 1.6 4.8 74.4% 3.4 4.6 4.6 0.9 3.6 8.3 2.3 0.2 2.8 2.4 19.2 3.1
11 罗德里克-罗德斯 58 13 18.4 36.7% 1.9 5.3 25.0% 0.0 0.1 61.7% 1.9 3.1 1.2 0.5 0.7 1.9 1.1 0.2 1.7 2.2 5.8 3.1
12 斯科特-伯勒尔 80 3 13.7 42.4% 2.0 4.7 35.4% 0.6 1.8 73.4% 0.6 0.8 2.5 1.0 1.5 0.8 0.8 0.5 0.6 1.6 5.2 3.1
13 阿伦-艾弗森 80 80 39.4 46.1% 8.1 17.6 29.8% 0.9 2.9 72.9% 4.9 6.7 3.7 1.1 2.6 6.2 2.2 0.3 3.1 2.5 22.0 3.0
14 何塞-霍金斯 82 82 31.7 44.0% 3.4 7.8 41.5% 1.5 3.7 86.8% 2.2 2.5 4.1 0.9 3.2 2.7 1.8 0.2 1.2 1.9 10.5 3.0
15 肯达尔-吉尔 81 81 33.7 42.9% 5.2 12.0 25.7% 0.3 1.2 68.8% 2.8 4.0 4.8 1.4 3.4 2.5 1.9 0.8 1.5 3.3 13.4 3.0
16 阿隆-麦基 81 32 22.4 36.5% 1.7 4.7 19.0% 0.1 0.8 76.4% 0.5 0.7 2.9 0.7 2.1 2.2 1.2 0.2 0.9 2.0 4.1 3.0
17 特拉维斯-贝斯特 82 0 18.9 41.9% 2.5 5.9 30.0% 0.3 0.9 85.5% 1.4 1.6 1.5 0.3 1.1 3.4 1.0 0.1 1.4 2.4 6.5 3.0
18 安德鲁-德克勒克 81 49 18.8 49.7% 2.1 4.2 0.0% 0.0 0.0 60.1% 1.2 2.1 4.8 2.2 2.6 0.7 1.0 0.6 1.0 3.4 5.4 2.9
19 马克-戴维斯 71 12 12.8 44.7% 1.5 3.4 0.0% 0.0 0.1 63.4% 0.9 1.4 2.2 0.9 1.3 1.0 0.7 0.3 1.3 1.3 4.0 2.9
20 雷杰-吉尔里 62 2 11.0 33.1% 0.9 2.7 30.0% 0.2 0.6 50.0% 0.5 0.9 1.1 0.3 0.8 1.2 0.6 0.2 0.7 1.5 2.5 2.9
21 科里-亚历山大 60 22 21.6 42.8% 2.9 6.7 37.5% 1.1 2.9 78.4% 1.3 1.7 2.4 0.3 2.2 3.5 1.2 0.2 1.9 1.6 8.1 2.9
22 本-华莱士 67 16 16.8 51.8% 1.3 2.4 0.0 0.0 35.7% 0.5 1.5 4.8 1.7 3.2 0.3 0.9 1.1 0.4 1.7 3.1 2.8
23 埃迪-琼斯 80 80 36.4 48.4% 6.1 12.6 38.9% 1.8 4.6 76.5% 2.9 3.8 3.8 1.1 2.7 3.1 2.0 0.7 1.8 2.1 16.9 2.8
24 鲍比-杰克逊 68 53 30.0 39.2% 4.6 11.6 25.9% 0.3 1.2 81.4% 2.2 2.7 4.4 1.1 3.3 4.7 1.5 0.2 2.7 2.4 11.6 2.8
25 林奇-亨特 71 67 35.3 38.3% 4.5 11.6 32.1% 1.2 3.7 74.0% 2.0 2.8 3.5 0.9 2.6 3.2 1.7 0.1 1.5 2.5 12.1 2.7
26 克莱德-德雷克斯勒 70 70 35.3 42.7% 6.5 15.1 31.7% 1.5 4.8 80.1% 4.0 4.9 4.9 1.5 3.4 5.5 1.8 0.6 2.7 2.8 18.4 2.7
27 杰森-基德 82 82 38.0 41.6% 4.4 10.5 31.3% 0.9 2.8 79.9% 2.0 2.5 6.2 1.3 4.9 9.1 2.0 0.3 3.2 1.7 11.6 2.7
28 埃利奧特-佩里 81 33 21.6 43.0% 3.0 6.9 34.0% 0.2 0.6 84.4% 1.1 1.3 1.3 0.3 1.1 2.8 1.1 0.0 1.6 1.6 7.3 2.7
29 大卫-韦斯利 81 81 35.1 44.3% 4.7 10.7 34.7% 0.7 2.1 79.5% 2.8 3.6 2.6 0.6 2.0 6.5 1.7 0.4 2.8 2.8 13.0 2.6
30 罗伯特-霍里 72 71 30.4 47.6% 2.8 5.8 20.4% 0.3 1.3 69.2% 1.6 2.3 7.5 2.6 4.9 2.3 1.6 1.3 1.4 3.3 7.4 2.6
31 约翰-斯托克顿 64 64 29.0 52.8% 4.2 8.0 42.9% 0.6 1.4 82.7% 3.0 3.6 2.6 0.5 2.0 8.5 1.4 0.2 2.5 2.2 12.0 2.6
32 达纳-巴罗斯 80 15 21.1 46.1% 3.5 7.6 40.7% 1.3 3.1 84.7% 1.5 1.8 1.9 0.4 1.6 3.6 1.0 0.1 1.3 1.6 9.8 2.5
33 科瑞-基德尔斯 77 76 36.5 44.0% 6.6 15.0 41.8% 1.4 3.4 80.8% 2.6 3.2 4.7 1.7 3.0 2.3 1.7 0.5 1.4 2.0 17.2 2.5
34 维拉蒂-迪瓦茨 64 41 28.2 49.8% 4.2 8.4 21.4% 0.0 0.2 69.1% 2.0 2.9 8.1 2.9 5.2 2.7 1.3 1.5 1.8 2.8 10.4 2.5
35 迪-布朗 72 12 23.9 43.8% 3.4 7.8 39.9% 1.5 3.8 81.7% 0.8 1.0 2.1 0.3 1.8 2.1 1.1 0.3 1.0 1.7 9.1 2.5
36 罗恩-哈珀 82 82 27.9 44.1% 3.6 8.1 19.0% 0.2 1.0 75.0% 2.0 2.6 3.5 1.3 2.2 2.9 1.3 0.6 1.1 2.2 9.3 2.5
37 德里克-安德森 66 13 27.9 40.8% 3.6 8.9 20.2% 0.3 1.3 87.3% 4.2 4.8 2.8 0.8 2.0 3.4 1.3 0.2 1.9 2.1 11.7 2.5
38 昌西-比卢普斯 80 70 27.7 37.4% 3.5 9.4 32.9% 1.3 4.1 85.0% 2.8 3.3 2.4 0.8 1.6 3.9 1.3 0.1 2.2 2.2 11.2 2.5
39 肯尼-安德森 61 56 30.5 39.8% 4.4 11.0 35.6% 0.9 2.6 78.9% 2.5 3.2 2.8 0.6 2.2 5.7 1.4 0.0 2.3 2.2 12.2 2.5
40 弗莱德-霍伊博格 65 1 13.4 38.3% 1.3 3.4 37.6% 0.5 1.3 85.5% 0.9 1.1 1.9 0.2 1.7 0.7 0.6 0.0 0.3 1.6 4.0 2.5
41 蒂姆-哈达威 81 81 37.4 43.1% 6.9 16.0 35.1% 1.9 5.5 78.1% 3.2 4.1 3.7 0.6 3.1 8.3 1.7 0.2 2.8 2.5 18.9 2.4
42 迈克尔-乔丹 82 82 38.8 46.5% 10.7 23.1 23.8% 0.4 1.5 78.4% 6.9 8.8 5.8 1.6 4.2 3.5 1.7 0.5 2.3 1.8 28.7 2.4
43 杰夫-霍纳塞克 80 80 30.8 48.2% 5.0 10.4 44.1% 0.7 1.6 88.5% 3.6 4.0 3.4 0.8 2.6 4.4 1.4 0.2 1.7 2.2 14.2 2.4
44 萨姆-卡塞尔 75 72 34.7 44.1% 6.8 15.4 18.8% 0.2 1.1 86.0% 5.8 6.8 3.0 1.0 2.1 8.0 1.6 0.3 3.6 3.5 19.6 2.4
45 拉蒙德-穆雷 79 65 32.6 48.1% 6.0 12.5 35.3% 0.7 1.9 74.8% 2.8 3.7 6.1 2.2 3.9 1.8 1.5 0.7 2.2 2.4 15.4 2.4
46 格雷格-迈纳 69 16 16.3 43.6% 2.0 4.7 19.4% 0.1 0.4 68.6% 0.9 1.2 2.2 0.8 1.4 1.3 0.8 0.2 0.6 1.4 5.0 2.4
47 罗恩-默塞尔 80 62 33.3 45.0% 6.4 14.3 10.7% 0.0 0.4 83.9% 2.4 2.8 3.5 1.4 2.1 2.2 1.6 0.2 1.7 2.7 15.3 2.4
48 德里克-麦凯 57 4 23.1 45.9% 2.6 5.7 23.5% 0.1 0.3 71.4% 1.0 1.4 3.7 1.3 2.4 1.5 1.0 0.5 1.4 2.7 6.3 2.4
49 科里-贝克 59 14 12.5 45.9% 1.2 2.7 50.0% 0.0 0.1 72.9% 0.7 1.0 1.5 0.5 1.1 1.7 0.6 0.1 1.2 1.7 3.2 2.4
50 克里斯-穆林 82 82 26.5 48.1% 4.1 8.4 44.0% 1.3 3.0 93.9% 1.9 2.0 3.0 0.5 2.6 2.3 1.2 0.5 1.4 2.3 11.3 2.4
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们