nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 远两分出手
1 克里斯-韦伯 67 67 39.1 46.1% 9.9 21.4 23.8% 0.1 0.3 60.7% 3.2 5.3 10.5 2.4 8.1 5.4 1.6 1.3 3.2 3.0 23.0 8.4
2 迈克尔-乔丹 82 67 37.0 44.5% 8.3 18.6 29.1% 0.2 0.7 82.1% 3.2 4.0 6.1 0.9 5.2 3.8 1.5 0.5 2.1 2.1 20.0 8.1
3 特雷西·麦克格雷迪 75 74 39.4 45.7% 11.1 24.2 38.6% 2.3 6.0 79.3% 7.7 9.7 6.5 1.6 4.9 5.5 1.7 0.8 2.6 2.1 32.1 8.0
4 阿伦-艾弗森 82 82 42.5 41.4% 9.8 23.7 27.7% 1.0 3.7 77.4% 7.0 9.0 4.2 0.8 3.4 5.5 2.7 0.2 3.5 1.8 27.6 7.9
5 科比-布莱恩特 82 82 41.5 45.1% 10.6 23.5 38.3% 1.5 4.0 84.3% 7.3 8.7 6.9 1.3 5.6 5.9 2.2 0.8 3.5 2.7 30.0 7.5
6 卡尔-马龙 81 81 36.2 46.2% 7.3 15.9 21.4% 0.0 0.2 76.3% 5.9 7.7 7.8 1.4 6.4 4.7 1.7 0.4 2.6 2.5 20.6 6.8
7 里基-戴维斯 79 76 39.6 41.0% 7.6 18.6 36.3% 0.9 2.6 74.8% 4.4 5.9 4.9 1.2 3.7 5.5 1.6 0.5 3.5 2.3 20.6 6.6
8 杰伦-罗斯 82 82 40.9 40.6% 7.8 19.3 37.0% 1.6 4.4 85.4% 4.9 5.7 4.3 0.8 3.5 4.8 0.9 0.3 3.5 3.3 22.1 6.2
9 大卫-韦斯利 73 73 37.1 43.3% 6.2 14.2 42.4% 1.8 4.3 78.1% 2.5 3.2 2.4 0.5 1.9 3.4 1.5 0.1 1.8 2.4 16.7 6.0
10 阿兰-休斯顿 82 82 37.9 44.5% 8.0 17.9 39.6% 2.2 5.5 91.9% 4.4 4.8 2.8 0.3 2.5 2.7 0.7 0.1 2.2 2.3 22.5 5.9
11 德斯蒙德-梅森 80 40 34.5 44.9% 5.7 12.7 29.2% 0.3 0.9 74.9% 2.7 3.5 6.5 1.9 4.6 2.0 0.8 0.4 1.4 2.6 14.3 5.7
12 德克-诺维茨基 80 80 39.0 46.3% 8.6 18.6 37.9% 1.9 4.9 88.1% 6.0 6.9 9.9 1.0 8.9 3.0 1.4 1.0 1.9 2.6 25.1 5.6
13 理查德-汉密尔顿 82 82 32.2 44.3% 7.0 15.7 26.9% 0.4 1.5 83.3% 5.4 6.4 3.9 1.1 2.8 2.5 0.8 0.2 2.4 3.0 19.7 5.3
14 罗恩-默塞尔 72 3 23.2 40.9% 3.4 8.3 18.8% 0.0 0.2 80.2% 0.9 1.1 2.1 0.4 1.7 1.6 0.7 0.2 0.8 1.7 7.7 5.1
15 凯文-加内特 82 82 40.5 50.2% 9.1 18.1 28.2% 0.2 0.9 75.1% 4.6 6.1 13.4 3.0 10.5 6.0 1.4 1.6 2.8 2.4 23.0 5.1
16 保罗-皮尔斯 79 79 39.2 41.6% 8.4 20.2 30.2% 1.5 4.9 80.2% 7.6 9.5 7.3 1.3 6.0 4.4 1.8 0.8 3.6 2.9 25.9 5.1
17 史蒂夫-弗朗西斯 81 81 41.0 43.5% 7.0 16.2 35.4% 1.0 3.0 80.0% 5.9 7.3 6.2 2.0 4.2 6.2 1.7 0.5 3.7 3.1 21.0 5.0
18 贾马尔-马什本 82 81 40.5 42.2% 8.2 19.3 38.9% 1.5 3.7 84.8% 3.8 4.5 6.1 0.8 5.3 5.6 1.0 0.2 2.8 2.4 21.6 5.0
19 迈克尔-芬利 69 69 38.3 42.5% 7.3 17.3 37.0% 1.7 4.7 86.1% 2.9 3.3 5.8 1.6 4.3 3.0 1.1 0.3 1.7 1.5 19.3 4.9
20 阿尔文-威廉姆斯 78 78 33.8 43.8% 5.1 11.6 32.9% 0.6 1.9 78.2% 2.4 3.1 3.1 0.7 2.4 5.3 1.4 0.3 1.6 2.2 13.2 4.9
21 朱万-霍华德 77 77 35.5 45.0% 7.4 16.4 50.0% 0.0 0.1 80.3% 3.7 4.6 7.6 2.4 5.2 3.0 1.0 0.4 2.5 3.1 18.4 4.9
22 特洛伊-哈德森 79 74 32.9 42.8% 5.2 12.1 36.5% 1.2 3.4 90.0% 2.6 2.9 2.3 0.5 1.8 5.7 0.8 0.1 2.3 2.0 14.2 4.8
23 杰里-斯塔克豪斯 70 70 39.2 40.9% 7.0 17.2 29.0% 1.0 3.5 87.8% 6.5 7.4 3.7 0.9 2.8 4.5 0.9 0.4 2.8 1.9 21.5 4.7
24 杰森-基德 80 80 37.4 41.4% 6.4 15.6 34.1% 1.6 4.6 84.1% 4.2 5.0 6.3 1.4 4.9 8.9 2.2 0.3 3.7 1.6 18.7 4.4
25 安托万-贾米森 82 82 39.3 47.0% 8.4 17.9 31.1% 0.8 2.5 78.9% 4.6 5.8 7.0 2.4 4.7 1.9 0.9 0.5 2.2 2.4 22.2 4.4
26 鲁西奥斯-哈里斯 77 25 25.6 41.3% 3.9 9.4 34.6% 0.6 1.8 80.4% 2.0 2.5 3.0 0.8 2.2 2.0 0.7 0.1 0.9 1.2 10.3 4.2
27 肯达尔-吉尔 82 34 25.2 42.2% 3.5 8.3 32.2% 0.2 0.7 76.4% 1.5 2.0 3.0 0.6 2.4 1.9 1.0 0.2 1.3 2.1 8.7 4.2
28 德里克-费舍尔 82 82 34.5 43.7% 4.1 9.5 40.1% 1.0 2.6 80.0% 1.2 1.5 2.9 0.5 2.4 3.6 1.1 0.2 1.1 2.4 10.5 4.2
29 沃尚-莱纳德 63 24 30.6 40.2% 5.2 12.8 36.5% 1.5 4.0 80.4% 2.5 3.1 3.4 0.8 2.6 2.3 0.9 0.3 1.6 2.5 14.3 4.2
30 斯蒂芬-马布里 81 81 40.0 43.9% 8.3 18.9 30.1% 1.1 3.7 80.3% 4.6 5.8 3.2 0.7 2.6 8.1 1.3 0.2 3.2 2.5 22.3 4.2
31 加里-佩顿 80 80 40.1 45.4% 8.3 18.3 29.7% 0.7 2.3 71.0% 3.1 4.4 4.2 1.0 3.2 8.3 1.7 0.3 2.3 2.3 20.4 4.1
32 格伦-罗宾逊 69 68 37.6 43.2% 7.8 18.1 34.2% 1.3 3.8 87.6% 3.9 4.4 6.6 1.2 5.4 3.0 1.3 0.4 3.6 2.7 20.8 4.1
33 特洛伊-墨菲 79 79 31.8 45.1% 4.3 9.5 21.4% 0.0 0.2 84.1% 3.1 3.7 10.2 2.9 7.3 1.3 0.8 0.4 1.4 3.1 11.7 3.9
34 萨姆-卡塞尔 78 77 34.6 47.0% 7.0 14.9 36.2% 0.8 2.1 86.1% 4.9 5.7 4.4 0.7 3.7 5.8 1.1 0.2 2.3 2.8 19.7 3.9
35 马里克-阿伦 80 73 29.0 42.4% 4.2 9.9 0.0% 0.0 0.1 80.2% 1.2 1.5 5.3 1.7 3.6 0.7 0.5 1.0 1.6 2.9 9.6 3.9
36 杰森-特里 81 81 38.0 42.8% 6.0 14.1 37.1% 2.0 5.3 88.7% 3.2 3.6 3.4 0.5 3.0 7.4 1.6 0.2 3.1 2.2 17.2 3.8
37 拉里-休斯 67 56 31.9 46.7% 5.2 11.1 36.7% 0.4 1.2 73.1% 2.0 2.8 4.6 1.0 3.6 3.1 1.3 0.4 2.0 2.2 12.8 3.8
38 邦奇-威尔斯 75 65 31.9 44.1% 5.8 13.2 29.2% 0.5 1.7 72.2% 3.0 4.2 5.3 1.3 3.9 3.3 1.6 0.2 2.9 2.9 15.2 3.7
39 卡尔伯特-钱尼 81 74 29.0 49.9% 4.0 8.0 40.0% 0.1 0.3 58.0% 0.5 0.9 3.5 0.9 2.6 2.0 0.8 0.2 1.3 2.8 8.6 3.7
40 卡蒂诺-莫布里 73 73 41.7 43.4% 6.3 14.6 35.2% 1.5 4.4 85.8% 3.3 3.9 4.2 1.0 3.2 2.8 1.3 0.5 2.3 2.5 17.5 3.6
41 科里-马盖蒂 64 57 31.3 44.4% 5.4 12.1 35.0% 1.0 2.8 80.2% 5.1 6.3 5.0 1.2 3.8 1.9 0.9 0.3 2.3 3.0 16.8 3.6
42 迈克-米勒 65 52 33.6 43.4% 5.7 13.2 36.3% 1.7 4.6 83.9% 2.4 2.9 5.2 0.7 4.5 2.6 0.6 0.3 1.9 2.7 15.6 3.6
43 肖恩-马里昂 81 81 41.6 45.2% 8.2 18.1 38.7% 1.7 4.5 85.1% 3.1 3.6 9.5 2.5 7.1 2.4 2.3 1.2 1.9 2.6 21.2 3.6
44 理查德-杰弗森 80 80 36.0 50.1% 5.7 11.4 25.0% 0.1 0.3 74.3% 4.1 5.5 6.4 1.9 4.6 2.5 1.0 0.6 2.0 2.7 15.5 3.6
45 维斯里-珀森 66 44 29.4 45.6% 4.2 9.1 43.3% 1.5 3.5 81.4% 1.2 1.5 2.9 0.4 2.5 1.7 0.6 0.3 0.8 1.0 11.0 3.6
46 马特-哈普林 78 69 32.8 51.1% 6.7 13.1 41.3% 0.8 2.1 79.2% 3.4 4.2 6.6 2.4 4.2 1.7 0.9 0.2 2.1 2.8 17.6 3.5
47 佩德拉格-德罗比亚克 82 69 24.2 41.2% 4.0 9.6 35.3% 0.4 1.0 79.1% 1.1 1.4 3.9 1.4 2.5 1.0 0.6 0.5 0.8 2.2 9.4 3.5
48 吉尔伯特-阿里纳斯 82 82 35.0 43.1% 6.2 14.4 34.8% 1.3 3.8 79.1% 4.5 5.7 4.7 1.2 3.5 6.3 1.5 0.2 3.5 3.2 18.3 3.5
49 拉特里尔-斯普雷威尔 74 73 38.6 40.3% 6.1 15.2 37.2% 1.8 4.9 79.4% 2.3 2.9 3.9 0.6 3.2 4.5 1.4 0.3 2.3 1.8 16.4 3.5
50 安芬尼-哈达威 58 51 30.6 44.7% 4.4 9.9 35.6% 0.4 1.3 79.4% 1.3 1.7 4.4 1.1 3.3 4.1 1.1 0.4 2.5 2.6 10.6 3.4
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们