nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 远距离占比
1 贾马尔-克劳福德 80 0 20.7 41.5% 3.9 9.3 33.1% 1.3 3.9 90.3% 1.3 1.4 1.2 0.3 1.0 2.3 0.5 0.1 1.2 1.1 10.3 32.3
2 戈尔吉-吉昂 79 0 16.9 47.9% 2.4 4.9 31.1% 0.2 0.8 77.5% 1.0 1.3 4.6 1.3 3.2 0.9 0.6 0.5 0.7 1.9 5.9 31.2
3 达伦-科里森 69 64 29.3 49.5% 4.6 9.2 46.8% 1.4 3.0 88.2% 1.8 2.1 2.6 0.5 2.0 5.3 1.3 0.2 1.2 1.8 12.4 30.9
4 迈尔斯-特纳 65 62 28.2 47.9% 4.7 9.8 35.7% 0.9 2.4 77.7% 2.5 3.2 6.4 1.4 5.0 1.3 0.6 1.8 1.5 2.9 12.7 30.5
5 J.J.雷迪克 70 70 30.2 46.0% 5.8 12.6 42.0% 2.8 6.6 90.4% 2.8 3.1 2.5 0.1 2.4 3.0 0.5 0.1 1.5 1.8 17.1 29.7
6 贾莱特-杰克 62 56 25.0 42.7% 3.0 7.1 29.1% 0.4 1.4 84.0% 1.0 1.2 3.1 0.4 2.7 5.6 0.6 0.1 1.9 1.6 7.5 29.6
7 德克-诺维茨基 77 77 24.7 45.6% 4.5 9.8 40.9% 1.8 4.4 89.8% 1.3 1.4 5.7 0.3 5.4 1.6 0.6 0.6 0.7 1.9 12.0 28.4
8 弗兰克-尼利基纳 78 9 21.8 36.4% 2.3 6.4 31.8% 0.6 2.0 72.1% 0.6 0.9 2.3 0.5 1.8 3.2 0.8 0.2 1.7 2.3 5.9 26.8
9 大卫-韦斯特 73 0 13.7 57.1% 3.0 5.2 37.5% 0.0 0.1 75.9% 0.8 1.1 3.3 0.9 2.4 1.9 0.6 1.0 1.1 1.6 6.8 26.5
10 蒂姆-弗雷泽 59 11 14.2 39.5% 1.2 2.9 30.4% 0.3 0.9 76.7% 0.4 0.5 1.9 0.3 1.6 3.3 0.8 0.1 1.0 1.6 3.0 26.2
11 迈克尔-吉尔克里斯特 74 74 25.0 50.4% 3.8 7.6 0.0% 0.0 0.0 68.4% 1.6 2.3 4.1 1.1 2.9 1.0 0.7 0.4 0.7 1.9 9.2 25.9
12 科里-约瑟夫 82 17 27.0 42.4% 3.1 7.4 35.3% 0.8 2.3 74.5% 0.9 1.1 3.2 0.5 2.7 3.2 1.0 0.2 1.1 1.7 7.9 25.5
13 韦斯利-约翰逊 74 40 20.1 40.8% 2.0 5.0 33.9% 0.8 2.4 74.1% 0.6 0.8 2.9 0.4 2.5 0.8 1.0 0.8 0.7 2.0 5.4 24.7
14 里基-卢比奥 77 77 29.2 41.8% 4.5 10.7 35.2% 1.2 3.5 86.6% 2.9 3.3 4.6 0.6 4.0 5.3 1.6 0.1 2.7 2.7 13.1 24.7
15 克莱-汤普森 73 73 34.3 48.8% 7.9 16.1 44.0% 3.1 7.1 83.7% 1.1 1.3 3.8 0.4 3.4 2.5 0.8 0.5 1.8 1.6 20.0 24.4
16 马科-贝里内利 80 2 24.3 44.1% 4.2 9.6 37.7% 1.9 4.9 90.8% 1.9 2.0 1.9 0.3 1.6 1.9 0.8 0.2 1.2 1.1 12.1 24.2
17 维克多-奥拉迪波 75 75 34.1 47.7% 8.5 17.9 37.1% 2.1 5.8 79.9% 3.9 4.9 5.2 0.6 4.6 4.3 2.4 0.8 2.9 2.3 23.1 23.1
18 卡梅罗-安东尼 78 78 32.1 40.4% 6.1 15.0 35.7% 2.2 6.1 76.7% 1.9 2.5 5.8 0.9 4.9 1.3 0.6 0.6 1.3 2.5 16.2 22.8
19 沙巴兹-内皮尔 74 9 20.7 42.0% 3.0 7.2 37.6% 1.1 2.9 84.1% 1.6 1.9 2.3 0.4 1.9 2.0 1.1 0.2 1.2 1.1 8.7 22.6
20 兰斯-史蒂芬森 82 7 22.5 42.7% 3.7 8.6 28.9% 0.8 2.8 66.1% 1.0 1.5 5.2 0.8 4.4 2.9 0.6 0.2 1.6 2.2 9.2 22.3
21 帕特里克-米尔斯 82 36 25.7 41.1% 3.4 8.3 37.2% 1.9 5.0 89.0% 1.3 1.4 1.9 0.3 1.6 2.8 0.7 0.1 1.3 1.6 10.0 21.6
22 考特尼-李 76 69 30.4 45.4% 4.5 9.9 40.6% 1.5 3.7 91.9% 1.5 1.6 2.9 0.4 2.6 2.4 1.1 0.2 1.1 1.4 12.0 21.6
23 雷蒙德-费尔顿 82 2 16.6 40.6% 2.7 6.7 35.2% 1.0 2.8 81.8% 0.4 0.5 1.9 0.3 1.6 2.5 0.6 0.2 0.9 1.1 6.9 21.2
24 加内特-坦普尔 65 35 24.8 41.8% 3.1 7.3 39.2% 1.4 3.5 76.9% 0.9 1.2 2.3 0.3 2.0 1.9 0.9 0.4 1.2 2.1 8.4 21.0
25 尼古拉斯-巴通姆 64 64 31.0 41.5% 4.2 10.2 33.6% 1.4 4.3 83.1% 1.7 2.0 4.8 0.9 3.9 5.5 1.0 0.4 2.0 1.1 11.6 20.9
26 拉塞尔-威斯布鲁克 80 80 36.5 44.9% 9.5 21.1 29.8% 1.2 4.1 73.7% 5.2 7.1 10.1 1.9 8.2 10.3 1.8 0.3 4.8 2.5 25.4 20.9
27 贾雷尔-马丁 73 36 22.8 44.6% 3.0 6.8 34.7% 0.5 1.3 76.7% 1.2 1.6 4.4 1.3 3.0 1.0 0.5 0.7 1.2 2.9 7.7 20.8
28 伊斯梅尔-史密斯 82 35 24.9 48.6% 4.7 9.8 34.7% 0.4 1.2 69.8% 1.0 1.4 2.7 0.3 2.4 4.4 0.8 0.2 1.3 1.7 10.9 20.3
29 泰勒-尤利斯 71 43 23.3 38.8% 3.0 7.8 28.8% 0.6 2.1 83.2% 1.2 1.4 1.8 0.3 1.5 4.4 1.0 0.1 1.8 1.7 7.8 20.1
30 德阿龙-福克斯 73 61 27.7 41.2% 4.5 10.9 30.7% 0.6 2.1 72.3% 1.9 2.7 2.8 0.5 2.3 4.4 1.0 0.3 2.4 2.2 11.6 20.1
31 奥托-波特 77 77 31.6 50.3% 5.8 11.5 44.1% 1.8 4.1 82.8% 1.4 1.7 6.4 1.3 5.1 2.0 1.5 0.5 1.0 2.0 14.7 20.0
32 布兰顿-英格拉姆 59 59 33.5 47.0% 6.1 12.9 39.0% 0.7 1.8 68.1% 3.3 4.8 5.3 1.0 4.4 3.9 0.8 0.7 2.5 2.8 16.1 20.0
33 安德鲁-威金斯 82 82 36.4 43.8% 6.9 15.9 33.1% 1.4 4.1 64.3% 2.5 3.8 4.4 1.0 3.4 2.0 1.1 0.6 1.7 2.0 17.7 19.5
34 丹尼斯-施罗德 67 67 31.0 43.6% 7.5 17.1 29.0% 1.1 3.9 84.9% 3.4 4.0 3.1 0.7 2.4 6.2 1.1 0.1 2.7 2.2 19.4 19.4
35 巴迪-希尔德 80 13 25.3 44.6% 5.2 11.7 43.1% 2.2 5.1 87.7% 0.9 1.0 3.8 0.7 3.2 1.9 1.1 0.3 1.6 1.9 13.5 19.2
36 克里斯-米德尔顿 82 82 36.3 46.6% 7.2 15.5 35.9% 1.8 5.0 88.4% 3.9 4.4 5.2 0.5 4.7 4.0 1.5 0.3 2.3 3.3 20.1 18.9
37 布林-福布斯 80 12 19.0 42.1% 2.6 6.2 39.0% 1.1 2.9 66.7% 0.6 0.9 1.4 0.2 1.2 1.0 0.4 0.0 0.5 1.4 6.9 18.9
38 拉玛库斯-阿尔德里奇 75 75 33.5 51.0% 9.2 18.0 29.3% 0.4 1.2 83.7% 4.5 5.3 8.5 3.3 5.2 2.0 0.6 1.2 1.5 2.1 23.1 18.9
39 杰森-塔特姆 80 80 30.6 47.5% 5.0 10.4 43.4% 1.3 3.0 82.6% 2.7 3.2 5.0 0.6 4.4 1.6 1.0 0.7 1.4 2.1 13.9 18.8
40 杰里安-格兰特 74 26 22.8 41.6% 2.8 6.8 32.6% 0.8 2.5 74.5% 1.9 2.5 2.3 0.4 1.9 4.6 0.9 0.1 1.2 1.8 8.4 18.7
41 布拉德利-比尔 82 82 36.3 46.0% 8.3 18.1 37.5% 2.4 6.5 79.1% 3.6 4.5 4.4 0.7 3.7 4.5 1.2 0.4 2.6 2.0 22.6 18.7
42 德玛尔-德罗赞 80 80 33.9 45.6% 8.1 17.7 31.0% 1.1 3.6 82.5% 5.8 7.0 3.9 0.7 3.2 5.2 1.1 0.3 2.2 1.9 23.0 18.6
43 罗宾-洛佩斯 64 64 26.5 53.0% 5.3 10.1 28.6% 0.1 0.2 75.6% 1.1 1.4 4.5 2.1 2.4 1.9 0.2 0.8 1.7 1.7 11.8 18.6
44 卢克-肯纳德 73 9 20.1 44.3% 2.8 6.4 41.5% 1.1 2.7 85.5% 0.9 1.0 2.4 0.3 2.1 1.7 0.6 0.2 0.9 1.2 7.6 18.5
45 凯文-杜兰特 68 68 34.3 51.6% 9.3 18.0 41.9% 2.5 6.1 88.9% 5.3 5.9 6.8 0.5 6.4 5.4 0.7 1.8 3.0 2.0 26.4 18.5
46 德维恩-韦德 67 3 23.0 43.8% 4.5 10.2 28.8% 0.5 1.7 71.4% 2.0 2.8 3.8 0.7 3.0 3.4 0.9 0.7 2.1 1.9 11.4 18.3
47 C.J.迈克鲁姆 81 81 36.1 44.3% 8.2 18.6 39.7% 2.3 5.9 83.6% 2.6 3.1 4.0 0.7 3.3 3.4 1.0 0.4 1.9 2.1 21.4 17.8
48 约吉-费雷尔 82 21 27.8 42.6% 3.8 8.9 37.3% 1.6 4.4 79.6% 1.0 1.3 3.0 0.3 2.7 2.5 0.8 0.1 1.0 1.9 10.2 17.8
49 何塞-卡尔德隆 57 32 16.1 50.3% 1.6 3.2 46.4% 0.8 1.7 80.0% 0.4 0.5 1.5 0.2 1.2 2.1 0.5 0.0 0.7 1.4 4.5 17.8
50 博格丹-博格达诺维奇 78 52 27.9 44.6% 4.4 9.9 39.2% 1.7 4.2 84.0% 1.3 1.5 2.9 0.4 2.5 3.3 0.9 0.2 1.6 2.2 11.8 17.5
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们