nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
46-47赛季
47-48赛季
48-49赛季
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻WS
1 迈克尔-乔丹 82 82 39.0 52.6% 12.6 24.0 37.6% 1.1 3.0 84.8% 7.2 8.5 6.9 1.7 5.1 6.3 2.8 0.7 3.0 2.9 33.6 14.7
2 查尔斯-巴克利 79 79 39.1 60.0% 8.9 14.9 21.7% 0.3 1.2 74.9% 7.1 9.4 11.5 4.6 6.9 3.9 1.9 0.6 3.1 3.2 25.2 13.1
3 埃尔文-约翰逊 79 79 37.2 48.0% 6.9 14.4 38.4% 1.3 3.5 89.0% 7.2 8.1 6.6 1.6 5.0 11.5 1.7 0.4 3.7 2.1 22.3 12.8
4 雷吉-米勒 82 82 38.9 51.4% 8.1 15.7 41.4% 1.8 4.4 86.8% 6.6 7.6 3.6 1.2 2.4 3.8 1.3 0.2 2.7 2.1 24.6 10.8
5 卡尔-马龙 82 82 38.1 56.2% 11.1 19.8 37.2% 0.2 0.5 76.2% 8.5 11.1 11.1 2.8 8.3 2.8 1.5 0.6 3.7 3.2 31.0 10.5
6 约翰-斯托克顿 78 78 37.4 51.4% 6.1 11.8 41.6% 0.6 1.4 81.9% 4.5 5.5 2.6 0.7 1.9 14.5 2.7 0.2 3.5 3.0 17.2 10.4
7 多米尼克-威尔金斯 80 79 36.1 48.4% 10.1 20.9 32.2% 0.7 2.3 80.7% 5.7 7.1 6.5 2.7 3.8 2.5 1.6 0.6 2.2 1.8 26.7 9.3
8 凯文-约翰逊 74 74 37.6 49.9% 7.8 15.7 19.5% 0.1 0.6 83.8% 6.8 8.1 3.6 0.6 3.1 11.4 1.3 0.2 3.6 1.9 22.5 9.0
9 克里斯-穆林 78 78 36.3 53.6% 8.7 16.3 37.2% 1.1 3.0 88.9% 6.5 7.3 5.9 1.7 4.3 4.1 1.6 0.6 3.1 1.8 25.1 8.9
10 帕特里克-尤因 82 82 38.6 55.1% 11.2 20.4 25.0% 0.0 0.0 77.5% 6.1 7.9 10.9 2.9 8.0 2.2 1.0 4.0 3.4 4.0 28.6 8.3
11 特里-伯特 80 80 34.8 46.2% 5.6 12.1 37.4% 1.1 3.0 89.2% 5.3 5.9 3.4 0.7 2.7 9.1 1.9 0.1 3.1 1.9 17.6 7.9
12 大卫-罗宾逊 82 81 36.6 53.1% 8.4 15.9 0.0% 0.0 0.0 73.2% 7.5 10.2 12.0 3.7 8.3 2.0 1.7 3.9 3.1 3.2 24.3 7.9
13 凯文-麦克海尔 82 25 33.2 54.9% 7.9 14.4 33.3% 0.3 0.8 89.3% 4.8 5.4 8.3 2.5 5.8 2.1 0.4 1.9 2.2 3.0 20.9 7.8
14 马克-普莱斯 73 73 37.1 45.9% 6.7 14.6 40.6% 2.1 5.1 88.8% 4.1 4.6 3.4 0.9 2.5 9.1 1.6 0.1 2.9 1.2 19.6 7.6
15 詹姆斯-沃西 80 80 37.0 54.8% 8.9 16.2 30.6% 0.2 0.6 78.2% 3.1 4.0 6.0 2.0 4.0 3.6 1.2 0.6 2.0 2.4 21.1 7.5
16 汤姆-钱伯斯 81 81 37.6 50.1% 10.0 20.0 27.9% 0.3 1.1 86.1% 6.9 8.0 7.0 1.5 5.6 2.3 1.1 0.6 2.7 3.2 27.2 7.5
17 克莱德-德雷克斯勒 73 73 36.8 49.4% 9.2 18.6 28.3% 0.4 1.5 77.4% 4.6 5.9 6.9 2.8 4.1 5.9 2.0 0.7 2.6 3.0 23.3 7.3
18 德里克-哈珀 82 82 36.7 48.8% 6.9 14.2 37.1% 1.1 2.9 79.4% 3.0 3.8 3.0 0.7 2.3 7.4 2.3 0.3 2.5 2.7 18.0 6.3
19 查尔斯-史密斯 78 76 35.0 52.0% 7.6 14.7 8.3% 0.0 0.2 79.4% 5.8 7.3 6.7 2.3 4.4 1.5 1.1 1.5 2.1 3.8 21.1 6.3
20 德特雷夫-施拉姆夫 78 18 33.0 51.6% 5.4 10.5 35.4% 0.2 0.6 82.0% 5.2 6.3 7.9 1.9 6.0 3.2 0.8 0.2 2.3 3.5 16.2 6.1
21 摩西-马龙 81 81 33.8 48.0% 6.4 13.3 11.1% 0.0 0.1 78.1% 6.1 7.8 10.0 4.5 5.5 1.6 0.6 1.0 2.9 2.0 18.9 6.0
22 乔-杜马斯 75 71 34.4 48.0% 6.8 14.1 40.0% 0.3 0.7 90.0% 4.0 4.4 2.8 0.8 2.0 4.9 0.8 0.0 1.9 1.7 17.8 5.8
23 杰夫-霍纳塞克 67 60 34.0 53.6% 7.2 13.4 40.8% 0.6 1.5 85.6% 2.6 3.0 4.7 1.3 3.4 5.0 1.7 0.2 1.9 2.1 17.6 5.8
24 沃恩-弗莱明 82 82 35.1 50.8% 5.7 11.2 35.3% 0.1 0.4 78.2% 2.8 3.6 3.9 1.4 2.5 7.4 1.1 0.1 2.5 2.6 14.3 5.6
25 何塞-霍金斯 82 82 34.8 46.0% 6.4 13.9 42.0% 1.0 2.4 88.8% 4.7 5.3 3.7 1.0 2.7 3.2 1.6 0.3 2.3 2.6 18.5 5.5
26 罗德尼-麦克雷 82 82 39.5 51.5% 6.5 12.7 26.2% 0.1 0.5 78.4% 3.3 4.2 8.2 2.3 5.8 4.6 0.7 0.9 2.1 2.1 16.6 5.4
27 拉里-伯德 75 75 39.3 47.3% 9.6 20.2 33.3% 0.9 2.6 93.0% 4.3 4.6 9.5 1.2 8.3 7.5 1.4 0.8 3.2 2.3 24.3 5.3
28 霍雷斯-格兰特 80 80 34.4 52.3% 5.6 10.7 0.0 0.0 69.9% 2.2 3.2 7.9 3.0 4.9 2.8 1.2 1.1 1.4 2.9 13.4 5.3
29 简-亨弗里斯 81 81 34.8 49.4% 6.1 12.4 30.0% 0.3 0.9 78.6% 2.8 3.5 3.3 1.0 2.3 5.8 1.9 0.1 1.9 3.1 15.3 5.0
30 丹尼斯-罗德曼 82 43 29.0 58.1% 3.5 6.0 11.1% 0.0 0.1 65.4% 1.7 2.6 9.7 4.1 5.6 0.9 0.6 0.7 1.1 3.4 8.8 5.0
31 瓦伊曼-提斯代尔 79 79 37.2 52.5% 9.2 17.5 0.0% 0.0 0.1 78.3% 3.9 4.9 7.5 2.3 5.2 1.4 0.7 0.7 1.9 3.2 22.3 4.8
32 罗波特-帕里什 79 78 30.3 58.0% 6.4 11.0 0.0 0.0 74.7% 2.9 3.9 10.1 3.3 6.8 1.3 0.5 0.9 2.1 2.4 15.7 4.8
33 里基-皮尔斯 59 0 29.0 51.0% 8.5 16.7 34.6% 0.8 2.3 83.9% 5.2 6.2 2.8 1.1 1.7 2.3 0.8 0.1 2.2 2.7 23.0 4.8
34 萨姆-帕金斯 76 70 35.1 49.3% 5.7 11.6 21.4% 0.1 0.4 77.8% 4.3 5.6 7.5 2.8 4.8 2.3 1.2 0.8 1.9 3.0 15.9 4.8
35 比尔-兰比尔 81 81 33.0 48.4% 4.7 9.7 36.1% 0.7 2.0 85.4% 2.0 2.4 9.6 2.0 7.6 2.1 0.7 1.0 1.2 3.4 12.1 4.7
36 米奇-里奇蒙德 78 78 35.9 49.7% 8.2 16.5 35.8% 0.4 1.2 86.6% 5.2 6.0 4.6 1.3 3.4 2.9 1.3 0.3 2.6 2.7 22.1 4.6
37 Muggsy-博格斯 81 65 33.9 49.1% 4.0 8.2 19.2% 0.1 0.3 79.1% 1.3 1.7 2.6 0.6 2.0 10.7 2.0 0.0 1.8 2.1 9.4 4.6
38 法特-利夫 79 79 35.8 44.3% 7.2 16.2 41.4% 0.5 1.1 80.4% 3.4 4.3 9.3 2.9 6.4 6.5 2.1 0.2 2.0 2.2 18.3 4.6
39 霍特-罗德-威廉姆斯 82 29 33.9 49.3% 6.4 13.0 0.0 0.0 73.9% 4.0 5.4 8.1 2.7 5.4 2.0 1.0 2.0 1.7 2.6 16.8 4.6
40 罗兰多-布莱克曼 80 80 36.7 49.8% 7.8 15.7 30.2% 0.2 0.5 84.4% 3.6 4.3 3.5 1.1 2.4 3.6 1.0 0.3 2.2 1.6 19.4 4.6
41 迈克尔-亚当斯 79 74 34.1 40.2% 5.0 12.5 36.6% 2.0 5.5 85.0% 3.4 4.0 2.8 0.6 2.2 6.3 1.5 0.0 1.8 1.7 15.5 4.4
42 杰夫-马龙 75 74 34.2 49.1% 10.4 21.2 16.7% 0.0 0.1 87.7% 3.4 3.9 2.7 0.7 2.0 3.2 0.6 0.1 1.7 1.5 24.3 4.4
43 奥蒂斯-索普 82 82 35.9 54.8% 6.7 12.2 0.0% 0.0 0.1 68.8% 3.7 5.4 9.0 3.1 5.8 3.2 0.8 0.3 2.8 3.3 17.1 4.4
44 A.C.-格林 82 82 33.0 47.8% 4.7 9.8 28.3% 0.2 0.6 75.1% 3.4 4.5 8.7 3.2 5.5 1.1 0.8 0.6 1.4 2.5 12.9 4.4
45 巴克-威廉姆斯 82 82 34.2 54.8% 5.0 9.2 0.0% 0.0 0.0 70.6% 3.5 5.0 9.8 3.0 6.7 1.4 0.8 0.5 2.0 3.5 13.6 4.3
46 特里-卡明斯 81 78 34.8 47.5% 9.0 18.9 32.2% 0.2 0.7 78.0% 4.2 5.4 8.4 2.8 5.6 2.7 1.4 0.6 2.5 3.5 22.4 4.3
47 雷杰-刘易斯 79 54 31.9 49.6% 6.8 13.8 26.7% 0.1 0.2 80.8% 3.2 4.0 4.4 1.4 3.0 2.8 1.1 0.8 1.5 2.7 17.0 4.2
48 里克-施密茨 82 82 29.3 53.3% 6.3 11.8 0.0% 0.0 0.0 81.1% 2.9 3.6 6.2 1.6 4.6 1.7 0.5 2.1 1.7 4.0 15.5 4.2
49 马克-韦斯特 82 79 29.3 62.5% 4.0 6.5 0.0 0.0 69.1% 2.4 3.5 8.9 2.6 6.3 0.5 0.4 2.2 1.5 3.4 10.5 4.2
50 约翰-道金斯 81 81 35.4 48.9% 5.7 11.7 33.3% 0.3 0.8 86.1% 2.6 3.0 3.0 0.6 2.5 7.4 1.5 0.1 2.6 2.0 14.3 4.2
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们