nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
46-47赛季
47-48赛季
48-49赛季
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻WS
1 迈克尔-乔丹 81 81 40.2 53.8% 11.9 22.2 27.6% 0.3 1.2 85.0% 8.3 9.8 8.0 1.8 6.2 8.0 2.9 0.8 3.6 3.0 32.5 14.6
2 查尔斯-巴克利 79 79 39.1 57.9% 8.9 15.3 21.6% 0.4 2.1 75.3% 7.6 10.1 12.5 5.1 7.4 4.1 1.6 0.8 3.2 3.3 25.8 13.2
3 埃尔文-约翰逊 77 77 37.5 50.9% 7.5 14.8 31.4% 0.8 2.4 91.1% 6.7 7.3 7.9 1.4 6.4 12.8 1.8 0.3 4.1 2.2 22.5 12.1
4 约翰-斯托克顿 82 82 38.7 53.8% 6.1 11.3 24.2% 0.2 0.8 86.3% 4.8 5.5 3.0 1.0 2.0 13.6 3.2 0.2 3.8 2.9 17.1 9.8
5 达勒-艾利斯 82 82 38.9 50.1% 10.5 20.9 47.8% 2.0 4.1 81.6% 4.6 5.6 4.2 1.9 2.3 2.0 1.3 0.3 2.7 2.4 27.5 9.2
6 克莱德-德雷克斯勒 78 78 39.3 49.6% 10.6 21.4 26.0% 0.3 1.3 79.9% 5.6 7.0 7.9 3.7 4.2 5.8 2.7 0.7 3.2 3.4 27.2 8.8
7 凯文-约翰逊 81 81 39.2 50.5% 7.0 13.9 9.1% 0.0 0.3 88.2% 6.3 7.1 4.2 0.6 3.6 12.2 1.7 0.3 4.0 2.8 20.4 8.6
8 卡尔-马龙 80 80 39.1 51.9% 10.1 19.5 31.3% 0.1 0.2 76.6% 8.8 11.5 10.7 3.2 7.4 2.7 1.8 0.9 3.6 3.6 29.1 8.6
9 凯文-麦克海尔 78 74 36.9 54.6% 8.5 15.5 0.0% 0.0 0.1 81.8% 5.6 6.8 8.2 2.9 5.3 2.2 0.3 1.2 2.5 2.9 22.5 8.1
10 马克-普莱斯 75 74 36.4 52.6% 7.1 13.4 44.1% 1.2 2.8 90.1% 3.5 3.9 3.0 0.6 2.4 8.4 1.5 0.1 2.8 1.3 18.9 8.0
11 多米尼克-威尔金斯 80 80 37.5 46.4% 10.2 22.0 27.6% 0.4 1.3 84.4% 5.5 6.6 6.9 3.2 3.7 2.6 1.5 0.7 2.3 1.7 26.2 7.5
12 克里斯-穆林 82 82 37.7 50.9% 10.1 19.9 23.0% 0.3 1.2 89.2% 6.0 6.7 5.9 1.9 4.0 5.1 2.1 0.5 3.6 2.2 26.5 7.5
13 罗波特-帕里什 80 80 35.5 57.0% 7.5 13.1 0.0 0.0 71.9% 3.7 5.1 12.5 4.3 8.2 2.2 1.0 1.5 2.5 2.6 18.6 6.9
14 摩西-马龙 81 80 35.5 49.1% 6.6 13.5 0.0% 0.0 0.1 78.9% 6.9 8.8 11.8 4.8 7.0 1.4 1.0 1.2 3.0 1.9 20.2 6.8
15 詹姆斯-沃西 81 81 36.5 54.8% 8.7 15.8 8.7% 0.0 0.3 78.2% 3.1 4.0 6.0 2.1 4.0 3.6 1.3 0.7 2.2 2.2 20.5 6.6
16 特里-伯特 81 81 38.3 47.1% 6.7 14.1 36.1% 1.0 2.7 84.0% 3.4 4.0 4.5 1.0 3.5 9.5 1.8 0.1 3.1 2.3 17.7 6.5
17 帕特里克-尤因 80 80 36.2 56.7% 9.1 16.0 0.0% 0.0 0.1 74.6% 4.5 6.1 9.3 2.7 6.6 2.4 1.5 3.5 3.3 3.9 22.7 6.2
18 A.C.-格林 82 82 30.6 52.9% 4.9 9.2 23.5% 0.0 0.2 78.6% 3.4 4.4 9.0 3.1 5.9 1.3 1.1 0.7 1.5 2.1 13.3 5.8
19 拉里-南斯 73 72 34.6 53.9% 6.8 12.6 0.0% 0.0 0.1 79.9% 3.7 4.6 8.0 2.1 5.8 2.2 0.8 2.8 1.6 2.5 17.2 5.7
20 阿德里安-丹特利 73 67 33.2 49.3% 6.4 13.1 0.0% 0.0 0.0 81.0% 6.3 7.8 4.3 1.6 2.7 2.3 0.6 0.2 2.2 2.5 19.2 5.5
21 道格-里弗斯 76 76 32.4 45.5% 4.9 10.7 34.7% 0.6 1.6 86.1% 3.3 3.8 3.8 1.2 2.6 6.9 2.4 0.5 2.1 3.5 13.6 5.4
22 迈克尔-亚当斯 77 77 36.2 43.3% 6.1 14.1 35.6% 2.2 6.1 81.9% 4.2 5.1 3.7 0.9 2.8 6.4 2.2 0.1 2.3 1.9 18.5 5.4
23 德里克-哈珀 81 81 36.6 47.7% 6.6 13.9 35.6% 1.2 3.4 80.6% 2.8 3.5 2.8 0.6 2.2 7.0 2.1 0.5 2.5 2.7 17.3 5.2
24 雷吉-米勒 74 70 34.3 47.9% 5.4 11.2 40.2% 1.3 3.3 84.4% 3.9 4.6 3.9 1.0 3.0 3.1 1.3 0.4 1.9 2.3 16.0 5.2
25 丹尼-安吉 73 54 32.6 45.7% 6.6 14.4 38.0% 1.6 4.2 85.4% 2.8 3.3 3.5 1.0 2.5 5.5 1.3 0.1 2.0 2.5 17.5 5.2
26 汤姆-钱伯斯 81 81 37.1 47.1% 9.6 20.3 32.6% 0.3 1.1 85.1% 6.3 7.4 8.4 1.8 6.7 2.9 1.1 0.7 2.9 3.3 25.7 5.1
27 阿历克斯-英格利什 82 82 36.5 49.1% 11.3 22.9 25.0% 0.0 0.1 85.8% 4.0 4.6 4.0 1.8 2.2 4.7 0.8 0.1 2.4 2.1 26.5 5.1
28 法特-利夫 71 71 38.7 45.7% 7.9 17.2 34.8% 0.3 0.9 78.5% 3.8 4.8 9.3 2.6 6.7 7.9 2.7 0.3 2.2 2.5 19.8 5.1
29 罗恩-哈珀 82 82 34.8 51.1% 7.2 14.0 25.0% 0.4 1.4 75.1% 3.9 5.2 5.0 1.5 3.5 5.3 2.3 0.9 2.8 2.7 18.6 5.1
30 德里克-麦凯 82 82 34.2 50.2% 5.9 11.8 33.7% 0.4 1.1 80.3% 3.7 4.6 5.7 2.0 3.6 2.7 1.3 0.9 2.3 3.2 15.9 5.0
31 布拉德-多赫迪 78 78 36.2 53.8% 7.0 13.0 33.3% 0.0 0.0 73.7% 4.9 6.7 9.2 2.1 7.1 3.7 0.8 0.5 2.9 2.2 18.9 5.0
32 里基-皮尔斯 75 4 27.7 51.8% 7.0 13.6 22.2% 0.1 0.5 85.9% 3.4 4.0 2.6 1.1 1.5 2.1 1.0 0.3 1.5 2.6 17.6 5.0
33 约翰-纽曼 81 80 28.8 47.5% 5.6 11.8 33.8% 1.2 3.5 81.5% 3.5 4.3 2.5 1.1 1.4 2.0 1.4 0.3 1.9 3.2 16.0 4.9
34 杰夫-霍纳塞克 78 73 31.9 49.5% 5.6 11.4 33.3% 0.3 1.0 82.6% 1.9 2.3 3.4 1.0 2.4 6.0 1.7 0.1 1.4 2.4 13.5 4.9
35 马克-杰克逊 72 72 34.4 46.7% 6.7 14.2 33.8% 1.1 3.3 69.8% 2.5 3.6 4.7 1.5 3.3 8.6 1.9 0.1 3.1 2.3 16.9 4.8
36 迈克-戈明斯基 82 82 33.4 47.7% 6.8 14.2 0.0% 0.0 0.1 87.1% 3.6 4.2 9.4 2.6 6.8 1.7 0.6 1.3 1.6 1.7 17.2 4.8
37 乔-杜马斯 69 67 34.9 50.5% 6.6 13.1 48.3% 0.2 0.4 85.0% 3.8 4.4 2.5 0.8 1.7 5.7 0.9 0.1 2.6 1.5 17.2 4.8
38 沃恩-弗莱明 76 69 33.6 51.5% 5.5 10.7 13.0% 0.0 0.3 79.9% 3.2 4.0 4.1 1.1 3.0 6.5 1.0 0.2 2.5 2.8 14.3 4.6
39 哈基姆-奥拉朱旺 82 82 36.9 50.8% 9.6 19.0 0.0% 0.0 0.1 69.6% 5.5 8.0 13.5 4.1 9.4 1.8 2.6 3.4 3.4 4.0 24.8 4.6
40 埃迪-约翰逊 70 7 29.2 49.7% 8.7 17.5 41.3% 1.0 2.5 86.8% 3.1 3.6 4.4 1.3 3.1 2.3 0.7 0.1 1.7 2.8 21.5 4.6
41 奥蒂斯-索普 82 82 38.2 54.2% 6.4 11.7 0.0% 0.0 0.0 72.9% 4.0 5.5 9.6 3.3 6.3 2.5 1.0 0.5 2.7 3.2 16.7 4.6
42 杰克-希科马 80 80 32.3 43.1% 4.5 10.4 38.0% 1.0 2.7 90.5% 3.3 3.7 7.8 1.8 6.0 3.6 1.1 0.8 1.8 3.8 13.4 4.5
43 罗德-希金斯 81 1 23.3 47.6% 3.7 7.8 39.3% 0.8 2.1 82.1% 2.3 2.8 4.6 1.4 3.3 2.0 0.5 0.5 0.9 2.1 10.6 4.4
44 雷杰-刘易斯 81 57 32.8 48.6% 7.5 15.3 13.6% 0.0 0.3 78.7% 3.5 4.5 4.7 1.4 3.2 2.7 1.5 0.9 1.8 3.2 18.5 4.4
45 斯里谱-弗洛伊德 82 82 34.0 44.3% 4.8 10.9 37.3% 1.3 3.6 84.5% 3.2 3.8 3.7 0.6 3.1 8.6 1.5 0.1 3.1 2.4 14.2 4.4
46 莫里斯-奇克斯 71 70 32.4 48.3% 4.7 9.8 7.7% 0.0 0.2 77.4% 2.1 2.7 2.6 0.5 2.0 7.8 1.5 0.2 1.6 1.6 11.6 4.3
47 罗兰多-布莱克曼 78 78 37.8 47.6% 7.6 16.0 35.3% 0.4 1.1 85.4% 4.1 4.7 3.5 0.9 2.6 3.7 0.8 0.3 2.1 1.8 19.7 4.2
48 特里-卡明斯 80 78 35.3 46.7% 9.1 19.5 46.7% 0.1 0.2 78.7% 4.5 5.8 8.1 3.5 4.6 2.5 1.3 0.9 2.5 3.3 22.9 4.2
49 丹尼斯-罗德曼 82 8 26.9 59.5% 3.9 6.5 23.1% 0.1 0.3 62.6% 1.2 1.9 9.4 4.0 5.4 1.2 0.7 0.9 1.5 3.6 9.0 4.1
50 拜伦-斯科特 74 73 35.2 49.1% 7.9 16.2 39.9% 1.0 2.6 86.3% 2.6 3.1 4.1 1.0 3.1 3.1 1.5 0.4 2.1 2.4 19.6 4.1
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们