nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻篮板率
1 查尔斯-巴克利 10 41.9 54.3% 8.8 16.2 33.3% 0.6 1.8 60.2% 6.5 10.8 15.5 6.6 8.9 4.3 0.8 0.7 3.0 3.6 24.7 18.0
2 罗波特-帕里什 5 34.0 57.4% 6.2 10.8 0.0 0.0 94.4% 3.4 3.6 10.0 4.6 5.4 2.6 1.0 1.4 2.4 4.2 15.8 17.6
3 A.C.-格林 9 28.0 51.9% 4.6 8.8 0.0 0.0 75.0% 2.7 3.6 9.0 3.8 5.2 1.0 0.6 0.4 1.6 2.4 11.8 16.7
4 拉萨尔-汤普森 3 18.0 46.7% 2.3 5.0 0.0 0.0 100.0% 1.3 1.3 5.0 2.0 3.0 0.7 0.0 0.3 2.3 4.3 6.0 14.3
5 霍雷斯-格兰特 16 38.5 50.9% 5.1 9.9 0.0% 0.0 0.1 62.3% 2.1 3.3 9.9 4.6 5.4 2.5 1.1 1.1 1.6 3.2 12.2 13.9
6 温斯顿-班尼特 5 27.0 48.9% 4.6 9.4 0.0 0.0 66.7% 0.8 1.2 4.2 2.8 1.4 1.0 0.6 0.2 0.8 2.2 10.0 13.6
7 查尔斯-奥克利 10 33.6 51.2% 4.3 8.4 100.0% 0.1 0.1 65.4% 3.4 5.2 11.0 3.9 7.1 2.7 1.1 0.2 2.2 3.3 12.1 13.2
8 约翰-塞利 20 27.4 47.5% 2.9 6.1 0.0 0.0 75.5% 3.7 4.9 5.9 2.9 3.0 1.0 0.5 1.7 1.1 3.8 9.5 12.2
9 科特-兰比斯 16 24.1 44.4% 1.5 3.4 0.0% 0.0 0.1 67.9% 1.2 1.8 7.7 2.4 5.3 1.4 0.5 0.5 1.1 3.2 4.2 12.1
10 马克-韦斯特 16 34.0 57.7% 4.7 8.1 0.0 0.0 54.0% 1.7 3.1 10.3 3.3 6.9 0.3 0.3 2.6 1.6 4.6 11.1 11.6
11 丹尼斯-罗德曼 19 29.5 56.8% 2.8 5.0 0.0 0.0 51.4% 0.9 1.8 8.5 2.9 5.6 0.9 0.5 0.7 1.6 3.3 6.6 11.5
12 维拉蒂-迪瓦茨 9 19.4 72.7% 3.6 4.9 50.0% 0.1 0.2 89.5% 1.9 2.1 5.3 1.8 3.6 1.1 0.9 1.7 1.4 3.0 9.1 11.3
13 弗兰克-布里克考斯基 10 16.1 57.4% 3.1 5.4 0.0 0.0 65.4% 1.7 2.6 4.4 1.6 2.8 1.1 0.8 0.1 1.5 3.1 7.9 11.1
14 维恩-库珀 18 13.8 40.4% 1.1 2.6 0.0 0.0 52.6% 0.6 1.1 3.9 1.4 2.6 0.3 0.3 1.6 0.3 2.2 2.7 10.7
15 大卫-罗宾逊 10 37.5 53.3% 8.9 16.7 0.0 0.0 67.7% 6.5 9.6 12.0 3.6 8.4 2.3 1.1 4.0 2.4 3.5 24.3 10.7
16 霍特-罗德-威廉姆斯 5 34.8 55.7% 7.8 14.0 0.0 0.0 77.3% 3.4 4.4 9.2 2.8 6.4 2.2 0.4 1.0 1.4 4.6 19.0 10.6
17 拉里-史密斯 4 18.3 75.0% 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1.8 1.5 1.3 1.0 0.0 1.3 2.8 3.0 10.5
18 哈基姆-奥拉朱旺 4 40.3 44.3% 7.8 17.5 0.0 0.0 70.6% 3.0 4.3 11.5 3.8 7.8 2.0 2.5 5.8 2.8 4.8 18.5 10.2
19 萨姆-帕金斯 3 39.3 44.4% 5.3 12.0 0.0% 0.0 0.3 76.5% 4.3 5.7 7.3 3.3 4.0 2.7 1.0 0.7 2.3 5.7 15.0 9.9
20 詹姆斯-唐纳森 3 24.7 69.2% 3.0 4.3 0.0 0.0 80.0% 1.3 1.7 5.3 2.0 3.3 0.7 0.7 0.0 1.3 2.7 7.3 9.5
21 奥蒂斯-索普 4 41.0 60.0% 6.8 11.3 0.0 0.0 68.4% 6.5 9.5 8.3 3.5 4.8 1.8 1.3 0.0 2.3 3.0 20.0 9.3
22 布鲁-爱德华兹 5 18.8 53.8% 2.8 5.2 33.3% 0.2 0.6 87.5% 1.4 1.6 3.6 1.6 2.0 1.6 1.4 0.4 2.4 3.2 7.2 9.2
23 特里-卡明斯 10 37.5 52.8% 10.3 19.5 20.0% 0.1 0.5 80.8% 4.2 5.2 9.4 3.1 6.3 2.2 0.7 0.4 1.9 3.9 24.9 9.2
24 巴克-威廉姆斯 21 37.0 50.8% 4.8 9.5 0.0 0.0 67.6% 3.4 5.0 9.2 3.2 6.0 1.9 0.6 0.3 2.0 3.5 13.0 9.1
25 拜伦-埃尔文 4 11.8 22.7% 1.3 5.5 0.0 0.0 83.3% 1.3 1.5 2.0 1.0 1.0 1.3 0.5 0.0 0.8 1.8 3.8 9.0
26 法特-利夫 3 37.7 37.3% 6.3 17.0 14.3% 0.3 2.3 92.9% 4.3 4.7 10.7 3.7 7.0 7.0 2.7 0.3 1.7 2.3 17.3 8.9
27 布莱尔-拉斯姆森 3 28.0 39.6% 6.3 16.0 0.0 0.0 90.0% 3.0 3.3 8.7 2.7 6.0 0.3 0.7 1.3 0.7 3.3 15.7 8.7
28 克里弗德-罗宾逊 21 18.6 35.8% 2.6 7.2 0.0% 0.0 0.2 55.8% 1.4 2.5 4.1 1.5 2.6 1.1 0.9 1.1 1.2 3.4 6.5 8.7
29 米切尔-威金斯 4 12.8 46.7% 1.8 3.8 0.0 0.0 66.7% 0.5 0.8 3.3 1.0 2.3 0.5 0.3 0.0 1.0 1.3 4.0 8.6
30 卡尔-马龙 5 40.6 43.8% 9.2 21.0 0.0% 0.0 0.2 75.6% 6.8 9.0 10.2 3.2 7.0 2.2 2.2 1.0 2.4 4.4 25.2 8.5
31 杰罗米-科尔西 21 39.6 46.0% 7.9 17.2 0.0% 0.0 0.1 71.5% 4.9 6.9 8.3 3.1 5.1 2.1 1.6 1.0 2.1 4.1 20.7 8.4
32 马克-阿吉雷 20 22.0 46.7% 4.3 9.2 33.3% 0.4 1.2 75.0% 2.0 2.6 4.6 1.6 3.0 1.4 0.5 0.2 1.5 2.6 11.0 8.3
33 迈克尔-汤普森 9 25.0 47.7% 2.3 4.9 0.0 0.0 61.5% 1.8 2.9 4.3 1.7 2.7 0.2 0.2 1.4 1.9 2.9 6.4 8.3
34 罗伊-塔普雷 3 43.0 47.8% 7.3 15.3 0.0% 0.0 0.3 50.0% 2.0 4.0 15.3 3.0 12.3 0.3 2.3 3.3 3.0 4.0 16.7 8.2
35 艾德-内里 15 15.2 47.2% 1.1 2.4 0.0% 0.0 0.1 61.9% 0.9 1.4 3.5 1.1 2.4 0.3 0.7 0.1 0.5 3.0 3.1 8.2
36 埃尔文-罗波特森 4 38.8 52.2% 8.8 16.8 0.0% 0.0 0.3 70.6% 6.0 8.5 5.8 2.5 3.3 4.8 2.3 0.0 3.8 4.0 23.5 8.0
37 迈克-布朗 5 13.4 46.7% 1.4 3.0 0.0 0.0 80.0% 0.8 1.0 2.0 1.0 1.0 0.6 0.2 0.2 1.0 2.2 3.6 8.0
38 迈克尔-库珀 9 19.2 28.6% 1.1 3.9 25.0% 0.3 1.3 0.0 0.0 2.7 1.2 1.4 2.8 0.8 0.4 0.8 2.3 2.6 7.9
39 弗莱德-罗伯茨 4 19.8 65.0% 3.3 5.0 0.0% 0.0 0.3 81.3% 3.3 4.0 2.0 1.3 0.8 0.8 0.0 0.3 1.3 2.3 9.8 7.9
40 克莱德-德雷克斯勒 21 40.6 44.1% 8.2 18.6 22.0% 0.4 2.0 77.4% 4.6 5.9 7.2 3.0 4.2 7.1 2.5 0.9 3.2 3.4 21.4 7.8
41 保罗-普莱西 4 32.3 43.2% 4.8 11.0 0.0% 0.0 0.8 80.8% 5.3 6.5 5.3 2.0 3.3 7.5 1.5 0.3 1.8 3.5 14.8 7.7
42 丹-马尔利 16 29.9 48.7% 4.6 9.4 33.3% 0.3 0.8 78.5% 3.2 4.1 5.1 1.9 3.2 2.1 1.3 0.1 1.1 2.1 12.6 7.5
43 格雷格-安德森 4 25.3 68.4% 3.3 4.8 0.0 0.0 50.0% 1.8 3.5 6.0 1.5 4.5 0.0 0.3 1.0 1.0 4.8 8.3 7.4
44 比尔-兰比尔 20 33.4 45.7% 4.6 10.0 34.9% 0.8 2.2 86.2% 1.3 1.5 10.6 2.1 8.5 1.4 1.2 0.9 0.8 3.9 11.1 7.2
45 维尼尔-约翰逊 20 23.2 46.2% 4.3 9.2 28.6% 0.1 0.4 79.1% 1.7 2.2 2.8 1.4 1.4 2.7 0.4 0.2 1.6 1.9 10.3 7.1
46 斯塔塞-金 16 17.6 40.7% 2.3 5.7 0.0% 0.0 0.1 76.6% 2.3 2.9 3.2 1.1 2.1 0.6 0.4 0.5 1.1 2.0 6.9 7.1
47 达内尔-格里菲斯 5 19.4 45.2% 3.8 8.4 55.6% 1.0 1.8 80.0% 0.8 1.0 4.2 1.2 3.0 0.6 1.2 0.2 0.6 0.6 9.4 6.7
48 马克-伊顿 5 25.6 52.9% 1.8 3.4 0.0 0.0 20.0% 0.2 1.0 6.0 1.6 4.4 0.0 0.6 2.8 0.8 3.4 3.8 6.7
49 托德-里赫迪 3 23.3 51.7% 5.0 9.7 0.0% 0.0 0.3 73.7% 4.7 6.3 6.0 1.7 4.3 3.0 0.3 0.0 2.7 2.0 14.7 6.6
50 凯文-达克沃斯 15 30.2 43.9% 5.5 12.5 0.0 0.0 71.7% 2.2 3.1 5.8 1.9 3.9 1.1 0.3 0.6 2.2 4.0 13.1 6.5
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们