nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻篮板率
1 拉里-史密斯 10 32.9 53.1% 4.3 8.1 0.0 0.0 70.8% 1.7 2.4 13.7 6.1 7.6 1.7 1.2 0.6 1.4 3.9 10.3 19.8
2 罗伊-塔普雷 4 28.5 50.0% 6.0 12.0 0.0 0.0 71.4% 1.3 1.8 10.5 4.5 6.0 0.3 0.3 1.8 1.8 4.5 13.3 16.7
3 查尔斯-巴克利 5 42.0 57.3% 8.6 15.0 12.5% 0.2 1.6 80.0% 7.2 9.0 12.6 5.4 7.2 2.4 0.8 1.6 4.4 4.2 24.6 15.5
4 查尔斯-奥克利 3 43.0 38.0% 6.3 16.7 50.0% 0.7 1.3 83.3% 6.7 8.0 15.3 5.7 9.7 2.0 1.3 0.3 2.7 4.3 20.0 15.1
5 丹尼斯-罗德曼 15 16.3 54.1% 2.7 4.9 0.0 0.0 56.3% 1.2 2.1 4.7 2.1 2.6 0.2 0.4 1.1 1.1 3.2 6.5 14.7
6 阿尔顿-李斯特 9 22.9 40.0% 2.2 5.6 0.0 0.0 70.0% 1.6 2.2 6.2 3.2 3.0 0.8 0.8 1.4 1.1 4.1 6.0 14.4
7 凯利-斯库里 4 14.3 45.5% 2.5 5.5 50.0% 0.3 0.5 42.9% 0.8 1.8 3.5 1.8 1.8 0.0 1.0 1.3 0.5 2.5 6.0 14.3
8 史蒂夫-约翰逊 4 34.3 45.9% 7.0 15.3 0.0 0.0 62.8% 6.8 10.8 10.0 4.3 5.8 0.5 0.5 0.3 2.3 3.8 20.8 13.9
9 A.C.-格林 18 28.1 54.6% 3.9 7.2 0.0 0.0 74.7% 3.6 4.8 7.9 3.0 4.9 0.6 0.5 0.4 0.9 2.6 11.5 13.3
10 克里夫-莱温斯顿 9 12.0 38.9% 0.8 2.0 0.0% 0.0 0.1 77.8% 1.6 2.0 3.8 1.3 2.4 0.3 0.0 0.3 0.4 2.3 3.1 12.8
11 维恩-库珀 3 13.7 41.7% 1.7 4.0 0.0 0.0 100.0% 0.7 0.7 5.7 2.0 3.7 0.7 0.0 0.3 0.3 3.0 4.0 12.8
12 摩西-马龙 3 38.0 44.7% 7.0 15.7 0.0 0.0 95.2% 6.7 7.0 12.7 5.0 7.7 1.7 0.0 1.0 2.7 1.7 20.7 12.7
13 哈基姆-奥拉朱旺 10 38.9 61.5% 11.0 17.9 0.0% 0.0 0.1 74.2% 7.2 9.7 11.3 3.9 7.4 2.5 1.3 4.3 3.6 4.4 29.2 12.0
14 克莱德-德雷克斯勒 4 38.3 45.6% 9.0 19.8 25.0% 0.3 1.0 79.3% 5.8 7.3 7.5 4.0 3.5 3.8 1.8 0.8 1.5 4.0 24.0 11.7
15 阿历克斯-英格利什 3 25.3 51.0% 8.3 16.3 0.0 0.0 85.7% 2.0 2.3 4.7 3.3 1.3 3.3 0.0 0.0 2.7 3.0 18.7 11.5
16 杰罗米-科尔西 4 15.0 40.0% 2.5 6.3 0.0 0.0 100.0% 1.0 1.0 4.8 1.5 3.3 0.8 1.3 0.3 1.5 3.3 6.0 11.2
17 马努特-波尔 3 14.3 40.0% 1.3 3.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.7 3.0 1.7 1.3 0.0 0.0 1.7 0.0 2.0 2.7 11.2
18 约翰-塞利 15 20.7 50.0% 2.2 4.4 0.0 0.0 64.3% 1.8 2.8 4.8 2.0 2.8 0.7 0.2 1.1 0.9 4.0 6.2 10.9
19 瑟尔-贝莉 5 30.2 47.6% 6.0 12.6 0.0 0.0 100.0% 3.6 3.6 6.0 2.8 3.2 1.8 0.6 1.2 2.4 2.4 15.6 10.8
20 凯文-威利斯 9 39.6 52.2% 6.7 12.8 0.0 0.0 67.7% 2.3 3.4 9.2 3.7 5.6 0.7 1.0 0.8 1.9 3.7 15.7 10.7
21 格雷格-巴拉德 10 17.9 54.2% 2.6 4.8 40.0% 0.4 1.0 75.0% 0.3 0.4 4.0 1.8 2.2 1.9 0.8 0.0 0.9 1.6 5.9 10.7
22 迈克-麦基 8 12.6 25.6% 1.3 4.9 14.3% 0.3 1.8 50.0% 0.6 1.3 2.5 1.1 1.4 1.9 0.5 0.0 0.5 0.9 3.4 10.3
23 泽维尔-麦克丹尼尔 14 37.7 48.8% 8.9 18.1 20.0% 0.1 0.7 60.7% 2.4 4.0 8.4 3.7 4.6 3.0 1.5 0.6 3.0 4.5 20.3 10.1
24 罗波特-帕里什 21 35.0 56.7% 7.1 12.5 0.0% 0.0 0.0 76.7% 3.8 4.9 9.4 2.8 6.6 1.3 0.9 1.7 1.8 3.8 18.0 10.0
25 特里-罗林斯 9 24.6 53.6% 1.7 3.1 0.0 0.0 71.4% 1.1 1.6 5.9 2.1 3.8 0.3 0.3 1.8 0.8 3.7 4.4 9.9
26 凯文-麦克海尔 21 39.4 58.4% 8.3 14.2 0.0 0.0 76.2% 4.6 6.0 9.2 3.1 6.1 1.9 0.3 1.4 2.6 3.4 21.1 9.9
27 科勒姆恩-约翰逊 14 18.7 45.3% 1.7 3.8 0.0% 0.0 0.1 63.2% 0.9 1.4 3.5 1.8 1.7 0.3 0.5 1.1 0.1 1.3 4.3 9.8
28 拉尔夫-桑普森 10 33.0 51.4% 7.5 14.6 50.0% 0.1 0.2 81.4% 3.5 4.3 8.8 2.7 6.1 2.1 0.2 1.2 3.1 4.7 18.6 9.8
29 里克-马洪 15 32.2 54.1% 3.9 7.3 0.0% 0.0 0.1 80.0% 1.9 2.3 9.5 2.8 6.7 0.3 0.4 0.7 1.1 4.0 9.7 9.8
30 马克-伊顿 5 38.6 46.3% 3.8 8.2 0.0 0.0 64.0% 3.2 5.0 11.0 3.2 7.8 0.6 0.2 4.2 0.8 3.6 10.8 9.7
31 萨姆-帕金斯 4 33.3 50.0% 6.5 13.0 0.0% 0.0 1.0 69.6% 4.0 5.8 8.5 3.0 5.5 1.3 1.0 0.3 2.3 4.0 17.0 9.6
32 达尔文-库克 3 13.7 25.0% 2.0 8.0 50.0% 0.3 0.7 50.0% 0.3 0.7 2.3 1.3 1.0 1.0 1.3 0.0 0.0 1.3 4.7 9.4
33 朱利叶斯-欧文 5 36.0 41.5% 6.8 16.4 33.3% 0.4 1.2 84.0% 4.2 5.0 5.0 2.8 2.2 3.4 1.4 1.2 1.8 3.8 18.2 9.4
34 科特-兰比斯 17 12.6 58.5% 1.4 2.4 0.0 0.0 91.2% 1.8 2.0 3.9 0.9 3.0 0.5 0.5 0.2 0.8 2.5 4.6 9.3
35 比尔-温宁顿 4 11.8 50.0% 1.5 3.0 0.0 0.0 60.0% 0.8 1.3 2.5 1.0 1.5 1.0 0.0 0.8 0.8 2.3 3.8 9.0
36 马克-阿吉雷 4 32.5 50.0% 7.8 15.5 0.0% 0.0 1.0 76.7% 5.8 7.5 6.0 2.8 3.3 2.0 2.0 0.0 2.3 3.8 21.3 9.0
37 迈克尔-汤普森 18 22.3 45.3% 3.4 7.6 0.0 0.0 68.0% 1.9 2.8 4.9 1.6 3.3 0.5 0.4 0.9 0.9 2.8 8.8 9.0
38 吉姆-皮特森 10 18.7 54.9% 2.8 5.1 0.0 0.0 66.7% 1.2 1.8 4.6 1.4 3.2 0.6 0.5 0.2 1.0 2.6 6.8 8.9
39 罗德尼-麦克雷 10 43.6 56.4% 5.7 10.1 0.0% 0.0 0.2 79.6% 4.3 5.4 8.3 3.2 5.1 5.6 0.5 0.9 2.6 2.1 15.7 8.8
40 卡尔-马龙 5 40.0 42.0% 7.4 17.6 0.0 0.0 72.2% 5.2 7.2 9.6 3.0 6.6 1.2 2.2 0.8 3.4 4.0 20.0 8.7
41 Cliff Robinson 5 27.6 49.2% 6.0 12.2 0.0 0.0 86.7% 2.6 3.0 8.6 2.0 6.6 1.2 0.6 1.4 1.6 3.0 14.6 8.7
42 卡里姆-贾巴尔 18 31.1 53.0% 6.9 13.0 0.0% 0.0 0.1 79.5% 5.4 6.8 6.8 2.2 4.7 2.0 0.4 1.9 2.2 3.1 19.2 8.7
43 杰克-希科马 12 35.5 48.7% 6.1 12.5 0.0% 0.0 0.1 98.0% 4.0 4.1 10.8 2.8 8.1 1.9 1.3 0.8 1.5 4.7 16.2 8.7
44 多米尼克-威尔金斯 9 40.0 41.0% 9.6 23.3 30.0% 0.3 1.1 89.2% 7.3 8.2 7.8 3.0 4.8 2.8 1.8 0.9 2.9 2.8 26.8 8.6
45 沃恩-弗莱明 4 35.3 36.1% 3.3 9.0 0.0% 0.0 0.3 76.7% 5.8 7.5 6.5 2.3 4.3 6.0 1.0 0.3 2.5 3.8 12.3 7.9
46 卡尔迪维尔-琼斯 4 32.3 41.7% 1.3 3.0 0.0 0.0 83.3% 1.3 1.5 7.8 2.3 5.5 1.5 0.0 1.5 1.3 3.8 3.8 7.8
47 安托万-凯尔 9 18.0 69.6% 4.3 6.2 0.0 0.0 81.3% 2.9 3.6 3.0 1.2 1.8 1.4 0.3 0.9 1.1 4.0 11.6 7.8
48 布莱尔-拉斯姆森 3 30.7 48.9% 7.3 15.0 0.0 0.0 50.0% 1.7 3.3 7.7 2.7 5.0 2.3 0.7 0.7 1.7 4.0 16.3 7.6
49 凯文-威廉姆斯 14 18.2 47.9% 3.2 6.7 0.0% 0.0 0.1 75.0% 2.1 2.9 2.4 1.4 1.1 2.1 1.1 0.1 0.7 3.1 8.6 7.6
50 塞德里克-麦克斯维尔 10 17.7 52.9% 1.8 3.4 0.0% 0.0 0.1 74.3% 2.6 3.5 3.3 1.1 2.2 1.7 0.4 0.0 0.8 1.7 6.2 7.4