nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 防守效率
1 比尔-兰比尔 20 33.4 45.7% 4.6 10.0 34.9% 0.8 2.2 86.2% 1.3 1.5 10.6 2.1 8.5 1.4 1.2 0.9 0.8 3.9 11.1 96.0
2 大卫-罗宾逊 10 37.5 53.3% 8.9 16.7 0.0 0.0 67.7% 6.5 9.6 12.0 3.6 8.4 2.3 1.1 4.0 2.4 3.5 24.3 100.0
3 伊塞亚-托马斯 20 37.9 46.3% 7.4 16.0 47.1% 1.6 3.4 79.4% 4.1 5.1 5.5 1.1 4.4 8.2 2.2 0.4 3.6 3.3 20.5 100.0
4 丹尼斯-罗德曼 19 29.5 56.8% 2.8 5.0 0.0 0.0 51.4% 0.9 1.8 8.5 2.9 5.6 0.9 0.5 0.7 1.6 3.3 6.6 101.0
5 约翰-塞利 20 27.4 47.5% 2.9 6.1 0.0 0.0 75.5% 3.7 4.9 5.9 2.9 3.0 1.0 0.5 1.7 1.1 3.8 9.5 102.0
6 迈克尔-乔丹 16 42.1 51.4% 13.7 26.6 32.0% 1.0 3.1 83.6% 8.3 9.9 7.2 1.5 5.7 6.8 2.8 0.9 3.5 3.4 36.7 102.0
7 罗伊-塔普雷 3 43.0 47.8% 7.3 15.3 0.0% 0.0 0.3 50.0% 2.0 4.0 15.3 3.0 12.3 0.3 2.3 3.3 3.0 4.0 16.7 102.0
8 哈基姆-奥拉朱旺 4 40.3 44.3% 7.8 17.5 0.0 0.0 70.6% 3.0 4.3 11.5 3.8 7.8 2.0 2.5 5.8 2.8 4.8 18.5 102.0
9 马克-阿吉雷 20 22.0 46.7% 4.3 9.2 33.3% 0.4 1.2 75.0% 2.0 2.6 4.6 1.6 3.0 1.4 0.5 0.2 1.5 2.6 11.0 103.0
10 维恩-库珀 18 13.8 40.4% 1.1 2.6 0.0 0.0 52.6% 0.6 1.1 3.9 1.4 2.6 0.3 0.3 1.6 0.3 2.2 2.7 103.0
11 弗兰克-布里克考斯基 10 16.1 57.4% 3.1 5.4 0.0 0.0 65.4% 1.7 2.6 4.4 1.6 2.8 1.1 0.8 0.1 1.5 3.1 7.9 104.0
12 克里弗德-罗宾逊 21 18.6 35.8% 2.6 7.2 0.0% 0.0 0.2 55.8% 1.4 2.5 4.1 1.5 2.6 1.1 0.9 1.1 1.2 3.4 6.5 104.0
13 斯科蒂-皮蓬 15 40.8 49.5% 6.9 14.0 32.3% 0.7 2.1 71.0% 4.7 6.7 7.2 2.2 5.0 5.5 2.1 1.3 3.3 4.1 19.3 104.0
14 维拉蒂-迪瓦茨 9 19.4 72.7% 3.6 4.9 50.0% 0.1 0.2 89.5% 1.9 2.1 5.3 1.8 3.6 1.1 0.9 1.7 1.4 3.0 9.1 104.0
15 马克-韦斯特 16 34.0 57.7% 4.7 8.1 0.0 0.0 54.0% 1.7 3.1 10.3 3.3 6.9 0.3 0.3 2.6 1.6 4.6 11.1 104.0
16 艾德-内里 15 15.2 47.2% 1.1 2.4 0.0% 0.0 0.1 61.9% 0.9 1.4 3.5 1.1 2.4 0.3 0.7 0.1 0.5 3.0 3.1 104.0
17 马克-伊顿 5 25.6 52.9% 1.8 3.4 0.0 0.0 20.0% 0.2 1.0 6.0 1.6 4.4 0.0 0.6 2.8 0.8 3.4 3.8 105.0
18 特里-罗林斯 3 12.7 33.3% 0.3 1.0 0.0 0.0 75.0% 2.0 2.7 2.7 0.0 2.7 0.3 0.7 0.3 1.0 2.3 2.7 105.0
19 科特-兰比斯 16 24.1 44.4% 1.5 3.4 0.0% 0.0 0.1 67.9% 1.2 1.8 7.7 2.4 5.3 1.4 0.5 0.5 1.1 3.2 4.2 105.0
20 维尼尔-约翰逊 20 23.2 46.2% 4.3 9.2 28.6% 0.1 0.4 79.1% 1.7 2.2 2.8 1.4 1.4 2.7 0.4 0.2 1.6 1.9 10.3 106.0
21 布鲁-爱德华兹 5 18.8 53.8% 2.8 5.2 33.3% 0.2 0.6 87.5% 1.4 1.6 3.6 1.6 2.0 1.6 1.4 0.4 2.4 3.2 7.2 106.0
22 大卫-温盖特 10 29.3 51.9% 4.0 7.7 66.7% 0.2 0.3 75.0% 0.9 1.2 3.7 0.9 2.8 3.8 1.8 0.3 1.4 3.4 9.1 106.0
23 卡尔-马龙 5 40.6 43.8% 9.2 21.0 0.0% 0.0 0.2 75.6% 6.8 9.0 10.2 3.2 7.0 2.2 2.2 1.0 2.4 4.4 25.2 106.0
24 达内尔-格里菲斯 5 19.4 45.2% 3.8 8.4 55.6% 1.0 1.8 80.0% 0.8 1.0 4.2 1.2 3.0 0.6 1.2 0.2 0.6 0.6 9.4 106.0
25 霍雷斯-格兰特 16 38.5 50.9% 5.1 9.9 0.0% 0.0 0.1 62.3% 2.1 3.3 9.9 4.6 5.4 2.5 1.1 1.1 1.6 3.2 12.2 106.0
26 T.R.-邓恩 3 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.3 2.0 0.7 1.3 0.3 0.3 1.0 0.0 106.0
27 克莱德-德雷克斯勒 21 40.6 44.1% 8.2 18.6 22.0% 0.4 2.0 77.4% 4.6 5.9 7.2 3.0 4.2 7.1 2.5 0.9 3.2 3.4 21.4 106.0
28 詹姆斯-爱德华兹 20 26.8 49.4% 5.7 11.6 0.0% 0.0 0.1 60.4% 2.9 4.8 3.6 1.2 2.4 0.7 0.3 0.6 1.6 3.7 14.3 106.0
29 乔-杜马斯 20 37.7 45.8% 6.5 14.2 26.3% 0.3 1.0 87.6% 5.0 5.7 2.2 0.9 1.3 4.8 1.1 0.0 2.7 1.9 18.2 107.0
30 特里-卡明斯 10 37.5 52.8% 10.3 19.5 20.0% 0.1 0.5 80.8% 4.2 5.2 9.4 3.1 6.3 2.2 0.7 0.4 1.9 3.9 24.9 107.0
31 BJ 阿姆斯特朗 16 13.6 33.9% 1.3 3.9 0.0% 0.0 0.3 91.7% 1.4 1.5 1.3 0.2 1.1 1.8 0.6 0.0 0.8 1.4 4.0 107.0
32 斯塔塞-金 16 17.6 40.7% 2.3 5.7 0.0% 0.0 0.1 76.6% 2.3 2.9 3.2 1.1 2.1 0.6 0.4 0.5 1.1 2.0 6.9 107.0
33 杰罗米-科尔西 21 39.6 46.0% 7.9 17.2 0.0% 0.0 0.1 71.5% 4.9 6.9 8.3 3.1 5.1 2.1 1.6 1.0 2.1 4.1 20.7 107.0
34 肖恩-埃利奥特 10 29.1 55.2% 5.3 9.6 0.0% 0.0 0.1 72.4% 2.1 2.9 4.1 1.1 3.0 1.8 0.9 0.6 1.5 3.7 12.7 108.0
35 埃迪-约翰逊 16 21.1 45.0% 4.5 10.0 39.5% 0.9 2.4 78.7% 2.3 2.9 3.6 0.9 2.6 1.1 0.6 0.3 1.3 2.5 12.3 108.0
36 丹-马尔利 16 29.9 48.7% 4.6 9.4 33.3% 0.3 0.8 78.5% 3.2 4.1 5.1 1.9 3.2 2.1 1.3 0.1 1.1 2.1 12.6 108.0
37 拜伦-斯科特 9 36.1 46.2% 5.4 11.8 38.2% 1.4 3.8 76.9% 1.1 1.4 4.1 0.8 3.3 2.6 2.2 0.3 1.4 3.6 13.4 109.0
38 布拉德-多赫迪 5 37.2 58.6% 8.2 14.0 0.0 0.0 69.6% 6.4 9.2 9.6 0.8 8.8 4.0 0.4 0.8 2.6 2.4 22.8 109.0
39 巴克-威廉姆斯 21 37.0 50.8% 4.8 9.5 0.0 0.0 67.6% 3.4 5.0 9.2 3.2 6.0 1.9 0.6 0.3 2.0 3.5 13.0 109.0
40 罗德-斯特里克兰 10 38.4 42.5% 5.4 12.7 0.0% 0.0 0.7 55.6% 1.5 2.7 5.3 2.2 3.1 11.2 1.4 0.0 3.4 3.0 12.3 109.0
41 汤姆-钱伯斯 16 38.3 42.5% 7.3 17.2 26.3% 0.3 1.2 87.9% 7.3 8.3 6.7 1.3 5.4 1.9 0.4 0.4 3.1 3.4 22.2 109.0
42 拜伦-埃尔文 4 11.8 22.7% 1.3 5.5 0.0 0.0 83.3% 1.3 1.5 2.0 1.0 1.0 1.3 0.5 0.0 0.8 1.8 3.8 109.0
43 A.C.-格林 9 28.0 51.9% 4.6 8.8 0.0 0.0 75.0% 2.7 3.6 9.0 3.8 5.2 1.0 0.6 0.4 1.6 2.4 11.8 109.0
44 比尔-卡特赖特 16 28.9 41.3% 3.1 7.6 0.0 0.0 67.4% 1.8 2.7 4.7 1.6 3.1 1.0 0.3 0.3 1.6 3.3 8.1 109.0
45 威利-安德森 10 37.5 51.8% 8.7 16.8 40.0% 0.2 0.5 80.6% 2.9 3.6 5.4 1.6 3.8 5.2 0.9 0.4 2.6 4.0 20.5 109.0
46 凯文-约翰逊 16 36.4 47.9% 7.7 16.1 18.2% 0.1 0.7 82.1% 5.8 7.0 3.3 0.6 2.8 10.6 1.6 0.0 3.9 1.8 21.3 109.0
47 丹尼-杨 21 14.0 38.9% 1.3 3.4 37.9% 0.5 1.4 70.4% 0.9 1.3 1.4 0.5 0.9 1.5 0.7 0.1 0.8 1.4 4.1 109.0
48 杰夫-霍纳塞克 16 36.4 51.1% 7.0 13.7 25.0% 0.4 1.5 93.2% 4.3 4.6 3.9 0.8 3.1 4.6 1.5 0.0 2.1 2.7 18.6 109.0
49 奥兰多-乌尔里奇 9 22.1 57.1% 4.4 7.8 0.0% 0.0 0.1 70.3% 2.9 4.1 2.6 0.7 1.9 1.1 0.9 0.9 1.2 2.8 11.8 110.0
50 凯文-达克沃斯 15 30.2 43.9% 5.5 12.5 0.0 0.0 71.7% 2.2 3.1 5.8 1.9 3.9 1.1 0.3 0.6 2.2 4.0 13.1 110.0
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们