nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 出手距离▲
1 泰森-钱德勒 66 66 32.7 63.7% 3.9 6.1 0.0 0.0 69.4% 2.7 3.9 10.7 4.1 6.6 0.9 0.6 1.1 1.3 2.8 10.4 2.2
2 安德烈-德拉蒙德 60 10 20.7 60.8% 3.5 5.7 50.0% 0.0 0.0 37.1% 1.0 2.7 7.6 2.8 4.8 0.5 1.0 1.6 1.0 2.4 7.9 2.2
3 欧米尔-阿西克 82 82 30.0 54.1% 4.0 7.5 0.0% 0.0 0.0 56.2% 2.0 3.6 11.7 3.4 8.3 0.9 0.6 1.1 2.1 2.7 10.1 2.5
4 德安德鲁-乔丹 82 82 24.5 64.3% 3.8 6.0 0.0 0.0 38.6% 1.2 3.0 7.2 2.6 4.7 0.3 0.6 1.4 1.2 2.3 8.8 2.8
5 格雷格-史密斯 70 10 15.8 62.0% 2.4 3.9 0.0% 0.0 0.0 62.3% 1.2 1.9 4.6 1.6 3.0 0.4 0.3 0.6 0.6 2.5 6.0 2.8
6 哈希姆-塔比特 66 4 11.7 60.4% 1.0 1.6 0.0 0.0 60.4% 0.5 0.8 3.0 1.0 1.9 0.2 0.5 0.9 0.6 2.2 2.4 2.9
7 克里斯-威尔考克斯 61 7 13.6 71.9% 1.8 2.5 0.0% 0.0 0.0 67.2% 0.6 1.0 3.0 0.9 2.0 0.4 0.5 0.5 0.6 2.0 4.2 2.9
8 罗尼-图里亚夫 65 0 10.8 50.5% 0.8 1.5 0.0 0.0 36.5% 0.4 1.0 2.3 0.7 1.6 0.5 0.3 0.5 0.4 1.2 1.9 3.0
9 蒂亚戈-斯普里特 81 58 24.6 56.0% 3.9 7.0 0.0% 0.0 0.0 73.0% 2.6 3.5 6.4 1.8 4.6 1.6 0.8 0.8 1.2 2.0 10.3 3.1
10 雷吉-埃文斯 80 56 24.7 47.9% 1.6 3.3 0.0 0.0 50.9% 1.4 2.8 11.1 3.3 7.9 0.5 0.9 0.2 1.4 2.5 4.5 3.2
11 科斯塔-库佛斯 81 81 22.5 58.1% 3.6 6.3 0.0% 0.0 0.0 55.8% 0.7 1.3 6.9 2.6 4.3 0.4 0.5 1.3 0.7 3.0 8.0 3.4
12 尼科拉-佩科维奇 62 62 31.6 52.0% 6.2 12.0 0.0 0.0 74.4% 3.9 5.2 8.8 3.7 5.1 0.9 0.7 0.8 1.6 2.3 16.3 3.6
13 德怀特-霍华德 76 76 35.8 57.8% 6.2 10.7 16.7% 0.0 0.1 49.2% 4.7 9.5 12.4 3.3 9.1 1.4 1.1 2.4 3.0 3.8 17.1 3.7
14 肯尼思-法里德 80 80 28.1 55.2% 4.8 8.6 0.0 0.0 61.3% 2.0 3.3 9.2 3.3 5.9 1.0 1.0 1.0 1.4 2.9 11.5 3.8
15 贾维尔-麦基 79 0 18.2 57.5% 3.8 6.7 100.0% 0.0 0.0 59.1% 1.4 2.4 4.8 2.0 2.8 0.3 0.4 2.0 1.1 2.3 9.1 3.9
16 俾斯麦-比永博 80 65 27.3 45.1% 2.0 4.3 0.0 0.0 52.1% 0.9 1.8 7.3 2.4 4.9 0.4 0.4 1.8 1.0 2.4 4.8 4.0
17 费斯图斯-艾泽里 78 41 14.4 43.8% 0.9 2.2 0.0 0.0 53.1% 0.6 1.0 4.0 1.8 2.2 0.3 0.3 0.9 0.8 2.0 2.4 4.6
18 查克-海耶斯 74 1 16.4 44.2% 1.1 2.6 0.0% 0.0 0.0 62.5% 0.4 0.6 4.0 1.5 2.5 1.5 0.4 0.2 0.6 1.5 2.7 4.7
19 莱恩-霍林斯 60 0 11.1 61.4% 1.2 1.9 0.0 0.0 75.0% 1.1 1.5 2.3 0.8 1.5 0.2 0.1 0.6 0.7 2.2 3.4 4.8
20 特里斯坦-汤普森 82 82 31.3 48.8% 4.8 9.7 0.0% 0.0 0.0 60.8% 2.2 3.5 9.4 3.7 5.7 1.3 0.7 0.9 1.5 2.9 11.7 4.8
21 拉里-桑德斯 71 55 27.3 50.6% 4.3 8.5 0.0% 0.0 0.0 61.8% 1.2 1.9 9.5 3.2 6.3 1.2 0.7 2.8 1.2 3.3 9.8 5.0
22 J.J.希克森 80 80 29.0 56.2% 5.2 9.3 0.0% 0.0 0.0 67.9% 2.3 3.4 10.4 3.3 7.0 1.1 0.6 0.6 1.8 2.0 12.7 5.2
23 格雷格-门罗 81 81 33.2 48.6% 6.3 13.1 0.0% 0.0 0.0 68.9% 3.3 4.8 9.6 2.9 6.7 3.5 1.3 0.7 2.9 2.3 16.0 5.2
24 托马斯-罗宾逊 70 0 15.1 43.0% 2.0 4.6 0.0% 0.0 0.0 52.3% 0.8 1.6 4.5 1.7 2.8 0.7 0.6 0.4 1.3 1.8 4.8 5.5
25 罗宾-洛佩斯 82 82 26.1 53.4% 4.7 8.8 0.0 0.0 77.8% 2.0 2.5 5.6 2.8 2.9 0.8 0.4 1.6 1.3 2.0 11.3 5.6
26 约纳斯-瓦兰丘纳斯 62 57 23.9 55.7% 3.3 5.9 0.0 0.0 78.9% 2.4 3.0 6.0 2.0 4.0 0.7 0.3 1.3 1.5 3.0 8.9 5.9
27 约翰-汉森 63 9 13.1 48.2% 2.6 5.3 0.0% 0.0 0.0 53.3% 0.9 1.7 4.7 1.8 2.9 0.5 0.3 0.7 0.7 1.3 6.0 5.9
28 德胡安-布莱尔 61 16 14.0 52.4% 2.3 4.4 0.0% 0.0 0.0 62.9% 0.7 1.1 3.8 1.1 2.7 0.7 0.6 0.2 0.8 1.8 5.4 5.9
29 布兰登-海伍德 61 17 19.1 43.1% 1.5 3.5 0.0% 0.0 0.0 45.5% 0.5 1.1 4.8 2.0 2.7 0.5 0.3 0.8 0.8 2.0 3.5 6.0
30 德里克-费弗斯 77 8 23.2 48.2% 3.6 7.4 0.0% 0.0 0.1 68.8% 2.3 3.4 7.1 2.4 4.7 1.0 0.9 1.7 1.7 3.2 9.4 6.0
31 艾德-戴维斯 81 28 20.1 53.9% 3.2 6.0 0.0 0.0 61.7% 1.3 2.1 5.7 1.9 3.8 0.8 0.5 1.0 0.8 2.4 7.7 6.1
32 艾派-尤度 76 9 17.2 43.5% 1.5 3.5 0.0% 0.0 0.0 74.8% 1.2 1.6 3.3 1.5 1.8 0.6 0.5 1.1 0.6 1.8 4.3 6.2
33 乔金-诺阿 66 64 36.7 48.1% 4.6 9.5 0.0% 0.0 0.1 75.1% 2.7 3.6 11.1 3.9 7.2 4.0 1.2 2.1 2.7 2.8 11.9 6.3
34 布兰登-怀特 64 16 18.0 59.7% 3.8 6.3 0.0% 0.0 0.0 61.5% 0.9 1.5 4.1 1.3 2.7 0.6 0.4 1.2 0.5 1.2 8.5 6.3
35 埃内斯-坎特 70 2 15.4 54.4% 2.9 5.4 100.0% 0.0 0.0 79.5% 1.3 1.7 4.3 1.9 2.4 0.4 0.4 0.5 1.4 1.7 7.2 6.4
36 罗伊-希波特 79 79 28.7 44.8% 4.9 10.9 25.0% 0.0 0.1 74.1% 2.1 2.8 8.3 3.7 4.6 1.4 0.5 2.6 2.1 3.5 11.9 6.4
37 马尔钦-戈塔特 61 61 30.8 52.1% 4.8 9.3 0.0% 0.0 0.0 65.2% 1.5 2.3 8.5 2.1 6.4 1.2 0.7 1.6 1.6 2.1 11.1 6.5
38 兰斯-托马斯 59 9 10.9 50.0% 0.9 1.8 0.0 0.0 72.9% 0.7 1.0 1.9 0.7 1.2 0.3 0.2 0.1 0.2 1.3 2.5 6.9
39 肯德里克-帕金斯 78 78 25.1 45.7% 1.8 4.0 0.0% 0.0 0.0 61.1% 0.6 0.9 6.0 1.4 4.6 1.4 0.6 1.1 1.4 2.9 4.2 6.9
40 尼克-科里森 81 2 19.5 59.5% 2.2 3.7 0.0% 0.0 0.0 76.9% 0.7 1.0 4.1 1.5 2.6 1.5 0.6 0.4 0.9 2.4 5.1 6.9
41 赛迪斯-杨 76 76 34.6 53.1% 6.7 12.6 12.5% 0.0 0.1 57.4% 1.4 2.5 7.5 2.4 5.1 1.6 1.8 0.7 1.2 2.5 14.8 7.0
42 艾尔-法鲁克-阿米奴 76 71 27.2 47.5% 3.0 6.2 21.1% 0.1 0.3 73.7% 1.3 1.8 7.7 1.8 5.9 1.4 1.2 0.7 1.5 2.0 7.3 7.1
43 泰勒-汉斯布鲁 81 8 16.9 43.2% 2.2 5.0 0.0% 0.0 0.0 72.0% 2.7 3.7 4.6 2.0 2.6 0.4 0.4 0.2 1.0 1.9 7.0 7.1
44 克里斯-亨弗里斯 65 21 18.3 44.8% 2.1 4.8 0.0% 0.0 0.0 78.9% 1.5 1.9 5.6 1.9 3.7 0.5 0.2 0.5 0.9 2.0 5.8 7.2
45 布鲁克-洛佩斯 74 74 30.5 52.1% 7.7 14.8 0.0% 0.0 0.0 75.8% 4.0 5.3 6.9 2.8 4.1 0.9 0.4 2.1 1.8 2.1 19.4 7.4
46 扎克-兰多夫 76 75 34.3 46.0% 6.2 13.5 8.7% 0.0 0.3 75.0% 3.0 3.9 11.2 4.1 7.2 1.4 0.8 0.4 2.0 2.4 15.4 7.6
47 安德雷-布拉奇 82 8 18.9 51.2% 4.2 8.2 13.6% 0.0 0.3 68.5% 1.8 2.6 5.1 2.0 3.1 1.0 1.0 0.7 1.5 2.0 10.3 7.6
48 阿米尔-约翰逊 81 38 28.7 55.4% 4.1 7.5 38.5% 0.1 0.2 72.7% 1.7 2.3 7.5 2.8 4.7 1.5 1.0 1.4 1.4 3.7 10.0 7.6
49 内内-希拉里奥 61 49 27.1 48.0% 4.7 9.7 0.0% 0.0 0.0 72.9% 3.2 4.4 6.7 1.7 5.0 2.9 0.9 0.6 2.3 2.8 12.6 7.7
50 肖恩-马里昂 67 67 30.0 51.4% 5.3 10.3 31.5% 0.3 1.1 78.2% 1.2 1.5 7.8 2.2 5.7 2.4 1.1 0.7 1.5 1.7 12.1 7.7
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们