nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 赛季 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 盖帽率
1 马努特-波尔 88-89 80 4 22.1 36.9% 1.6 4.3 22.0% 0.3 1.1 60.6% 0.5 0.8 5.8 1.5 4.3 0.3 0.1 4.3 1.0 2.8 3.9 10.8
2 马努特-波尔 86-87 82 12 18.9 44.6% 1.3 2.8 0.0% 0.0 0.0 67.2% 0.5 0.8 4.4 1.0 3.4 0.1 0.2 3.7 0.7 2.3 3.1 10.8
3 马努特-波尔 87-88 77 4 14.8 45.5% 1.0 2.1 0.0% 0.0 0.0 53.1% 0.3 0.6 3.6 0.9 2.6 0.2 0.1 2.7 0.5 2.1 2.3 10.6
4 马努特-波尔 85-86 80 60 26.1 46.0% 1.6 3.5 0.0% 0.0 0.0 48.8% 0.5 1.1 6.0 1.5 4.4 0.3 0.4 5.0 0.8 3.2 3.7 10.6
5 阿朗佐-莫宁 05-06 65 20 20.0 59.7% 2.9 4.8 0.0% 0.0 0.0 59.4% 2.0 3.4 5.5 1.9 3.6 0.2 0.2 2.7 1.2 2.7 7.8 10.2
6 马努特-波尔 89-90 75 20 17.5 33.1% 0.7 2.3 18.8% 0.1 0.6 51.0% 0.3 0.7 3.7 0.4 3.2 0.5 0.2 3.2 0.7 2.6 1.9 10.0
7 米切尔-罗宾逊 18-19 66 19 20.6 69.4% 3.1 4.4 0.0 0.0 60.0% 1.2 2.0 6.4 2.7 3.7 0.6 0.8 2.4 0.5 3.3 7.3 10.0
8 吉姆-麦克伊尔瓦因 95-96 80 6 14.9 42.8% 0.8 1.8 0.0 0.0 55.2% 0.7 1.3 2.9 0.8 2.1 0.1 0.3 2.1 0.5 2.1 2.3 9.9
9 马努特-波尔 91-92 71 2 17.8 38.3% 0.7 1.8 0.0% 0.0 0.1 46.2% 0.2 0.4 3.1 0.8 2.4 0.3 0.2 2.9 0.6 2.0 1.5 9.8
10 赛尔吉-伊巴卡 11-12 66 66 27.2 53.5% 4.0 7.4 33.3% 0.0 0.0 66.1% 1.2 1.8 7.5 2.9 4.6 0.4 0.5 3.7 1.2 2.7 9.1 9.8
11 约翰-汉森 15-16 57 1 16.8 56.4% 2.9 5.1 0.0% 0.0 0.0 59.0% 1.2 2.1 3.9 1.5 2.4 0.9 0.3 1.9 1.1 2.3 7.0 9.7
12 哈桑-怀特塞德 15-16 73 43 29.1 60.6% 5.7 9.3 0.0 0.0 65.0% 2.9 4.5 11.8 3.3 8.6 0.4 0.6 3.7 1.9 2.8 14.2 9.7
13 马努特-波尔 90-91 82 6 18.6 39.6% 0.8 2.0 7.1% 0.0 0.2 58.5% 0.3 0.5 4.3 0.8 3.5 0.2 0.2 3.0 0.8 2.2 1.9 9.6
14 吉姆-麦克伊尔瓦因 96-97 82 79 18.0 47.1% 1.6 3.4 14.3% 0.0 0.1 49.5% 0.6 1.3 4.0 1.6 2.4 0.3 0.5 2.0 0.8 3.0 3.8 9.5
15 肖恩-布拉德利 95-96 79 68 29.5 44.3% 4.9 11.1 25.0% 0.0 0.1 68.7% 2.1 3.1 8.1 2.8 5.3 0.8 0.6 3.6 2.3 3.6 11.9 9.4
16 克里斯-安德森 08-09 71 1 20.6 54.8% 2.3 4.1 20.0% 0.0 0.1 71.8% 1.8 2.5 6.2 2.3 3.9 0.4 0.6 2.5 1.0 2.5 6.4 9.3
17 约翰-汉森 14-15 67 11 18.4 56.6% 2.9 5.2 0.0 0.0 56.9% 1.2 2.0 4.7 1.9 2.8 0.9 0.4 2.0 1.3 2.3 7.0 9.3
18 马克-伊顿 82-83 81 32 18.9 41.4% 1.8 4.4 0.0% 0.0 0.0 65.6% 0.7 1.1 5.7 1.1 4.6 1.4 0.3 3.4 1.7 3.2 4.3 9.2
19 哈桑-怀特塞德 14-15 48 32 23.8 62.8% 5.1 8.1 0.0 0.0 50.0% 1.6 3.3 10.0 3.0 7.0 0.1 0.6 2.6 1.2 2.7 11.8 9.2
20 阿朗佐-莫宁 06-07 77 43 20.4 56.0% 3.1 5.5 0.0 0.0 60.1% 2.4 4.0 4.5 1.6 2.9 0.2 0.2 2.3 1.7 2.8 8.6 9.0
21 肖恩-布拉德利 98-99 49 33 26.4 48.0% 3.4 7.1 0.0% 0.0 0.1 74.8% 1.8 2.3 8.0 2.7 5.3 0.8 0.7 3.2 1.1 3.1 8.6 8.9
22 拉里-桑德斯 11-12 52 0 12.4 45.7% 1.6 3.5 0.0% 0.0 0.0 47.4% 0.3 0.7 3.1 1.2 1.9 0.6 0.6 1.5 0.8 2.6 3.6 8.9
23 穆罕默德-班巴 19-20 60 0 14.5 46.8% 2.2 4.7 35.6% 0.6 1.7 67.4% 0.5 0.8 5.0 1.7 3.4 0.7 0.4 1.4 0.7 1.9 5.5 8.9
24 迪坎贝-穆托姆博 95-96 74 74 36.7 49.9% 3.8 7.7 0.0% 0.0 0.0 69.5% 3.3 4.8 11.8 3.4 8.4 1.5 0.5 4.5 2.0 3.5 11.0 8.8
25 马克-伊顿 84-85 82 82 34.3 44.9% 3.7 8.2 0.0 0.0 71.2% 2.3 3.3 11.3 2.5 8.8 1.5 0.4 5.6 2.5 3.8 9.7 8.7
26 丹尼尔-加福德 19-20 43 7 14.1 70.1% 2.2 3.1 0.0 0.0 53.3% 0.7 1.4 2.5 1.2 1.3 0.5 0.3 1.3 0.7 2.3 5.1 8.7
27 吉姆-麦克伊尔瓦因 97-98 78 72 15.5 45.3% 1.3 2.9 0.0% 0.0 0.0 55.6% 0.6 1.0 3.3 1.2 2.1 0.2 0.3 1.8 0.7 3.1 3.2 8.6
28 西奥-拉特里夫 03-04 85 83 31.3 48.5% 3.1 6.5 0.0 0.0 64.5% 1.6 2.6 7.2 2.3 4.9 0.8 0.6 3.6 1.4 3.5 7.9 8.6
29 马克-伊顿 83-84 82 78 26.1 46.6% 2.4 5.1 0.0% 0.0 0.0 59.3% 0.9 1.5 7.3 1.8 5.5 1.4 0.3 4.3 1.2 3.7 5.6 8.5
30 肖恩-布拉德利 94-95 82 59 28.8 45.5% 3.8 8.5 0.0% 0.0 0.0 63.8% 1.8 2.8 8.0 3.0 5.1 0.6 0.7 3.3 1.7 4.1 9.5 8.5
31 卡尔文-布斯 00-01 55 29 17.0 47.6% 2.2 4.6 0.0 0.0 67.9% 1.0 1.4 4.5 1.4 3.1 0.8 0.5 2.0 1.0 2.7 5.3 8.5
32 安德烈-基里连科 04-05 41 37 32.9 49.3% 5.0 10.2 29.9% 0.6 1.9 78.4% 5.0 6.3 6.2 2.2 4.0 3.2 1.6 3.3 2.2 2.5 15.6 8.5
33 格雷格-斯蒂恩斯玛 11-12 55 3 13.9 54.5% 1.2 2.2 0.0 0.0 70.7% 0.5 0.7 3.2 0.9 2.3 0.5 0.7 1.5 0.6 2.6 2.9 8.5
34 贾维尔-麦基 12-13 79 0 18.2 57.5% 3.8 6.7 100.0% 0.0 0.0 59.1% 1.4 2.4 4.8 2.0 2.8 0.3 0.4 2.0 1.1 2.3 9.1 8.5
35 阿米尔-约翰逊 07-08 62 0 12.3 55.8% 1.5 2.7 0.0 0.0 67.3% 0.6 0.9 3.8 1.4 2.4 0.5 0.4 1.3 0.6 2.3 3.6 8.5
36 杰罗姆-詹姆斯 02-03 51 16 15.0 47.8% 2.2 4.5 0.0 0.0 58.7% 1.1 1.8 4.2 1.5 2.7 0.5 0.2 1.6 1.5 3.3 5.4 8.4
37 迈尔斯-特纳 18-19 74 74 28.6 48.7% 5.1 10.5 38.8% 1.0 2.6 73.6% 2.0 2.7 7.2 1.4 5.8 1.6 0.8 2.7 1.4 2.6 13.3 8.4
38 肖恩-布拉德利 96-97 73 70 31.3 44.9% 5.6 12.4 0.0% 0.0 0.1 65.4% 2.0 3.1 8.4 3.0 5.3 0.7 0.5 3.4 1.8 3.2 13.2 8.3
39 哈桑-怀特塞德 19-20 61 61 31.3 61.8% 6.9 11.1 57.1% 0.1 0.1 68.0% 2.5 3.7 14.2 4.0 10.2 1.2 0.4 3.1 1.9 2.9 16.3 8.3
40 肖恩-布拉德利 97-98 64 46 28.5 42.2% 4.7 11.1 33.3% 0.0 0.0 72.2% 2.0 2.8 8.1 2.6 5.5 0.9 0.8 3.3 1.5 3.3 11.4 8.2
41 马努特-波尔 92-93 58 23 14.7 40.9% 0.9 2.2 31.3% 0.2 0.6 63.2% 0.2 0.3 3.3 0.8 2.6 0.3 0.2 2.1 0.9 1.5 2.2 8.2
42 埃迪-格里芬 05-06 70 27 19.4 35.1% 1.9 5.3 19.5% 0.2 1.2 59.5% 0.6 1.1 5.6 1.5 4.0 0.6 0.2 2.1 0.6 1.8 4.6 8.2
43 乔治-约翰逊 81-82 75 62 21.0 46.7% 1.2 2.6 0.0 0.0 67.2% 0.6 0.9 6.1 2.0 4.0 1.1 0.3 3.1 1.2 3.5 3.0 8.2
44 格雷格-奥斯特塔格 99-00 81 3 19.8 46.4% 1.5 3.3 0.0% 0.0 0.0 63.6% 1.5 2.3 6.0 2.1 3.8 0.2 0.2 2.1 1.0 2.4 4.5 8.2
45 萨拉赫-梅杰里 17-18 61 1 12.0 64.2% 1.4 2.2 0.0% 0.0 0.0 57.6% 0.6 1.1 4.0 1.4 2.6 0.6 0.4 1.1 0.6 2.0 3.5 8.2
46 肖恩-布拉德利 00-01 82 35 24.4 49.0% 2.7 5.5 16.7% 0.0 0.1 78.7% 1.7 2.2 7.4 2.0 5.5 0.5 0.4 2.8 1.1 3.1 7.1 8.1
47 马克-伊顿 85-86 80 80 31.9 47.0% 3.5 7.4 0.0 0.0 60.4% 1.5 2.5 8.4 2.2 6.3 1.3 0.4 4.6 2.0 3.5 8.5 8.1
48 布鲁克-洛佩斯 19-20 61 60 26.6 42.7% 4.0 9.4 29.6% 1.4 4.7 81.0% 1.6 2.0 4.5 0.7 3.8 1.6 0.7 2.5 1.0 2.4 11.0 8.0
49 贾维尔-麦基 09-10 60 19 16.1 50.8% 2.6 5.1 0.0% 0.0 0.0 63.8% 1.2 1.9 4.1 1.5 2.6 0.2 0.3 1.7 0.9 2.0 6.4 8.0
50 米切尔-罗宾逊 19-20 61 7 23.1 74.2% 4.1 5.6 0.0 0.0 56.8% 1.4 2.4 7.0 3.0 4.0 0.6 0.9 2.0 0.6 3.2 9.7 8.0
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们